Hagelstenen die niet smelten (video)

Tijdens een hevige bui in Nieuw Zeeland kwam er een stortvloed aan hagelstenen naar beneden.

Ondanks dat het de volgende dag een warme, zonnige voorjaarsdag was, bleven de hagelstenen liggen.
Geo-engineering, zoals ook de bekende chemtrails in de lucht, begint zo te zien steeds grotere vormen aan te nemen.

We zagen vorige week al hoe een aantal Britse universiteiten tot de conclusie is gekomen dat geo-engineering “helaas” een noodzakelijk kwaad is om de planeet te redden. Terwijl het allang en op grote schaal plaatsvindt.

Denk bijvoorbeeld aan Californië waar de droogte en het watertekort schrikbarende vormen aanneemt. Te wijten aan een waarschijnlijk kunstmatig gecreëerde bel van hoge luchtdruk, waardoor de historische luchtstromen worden verstoord en afgebogen.

Ook bij ons is het weer verstoord. We hebben een herfst achter de rug die heel anders is verlopen dan het traditionele herfstweer dat wij ons herinneren. We zijn gewend aan depressies die vanaf de Atlantische Oceaan onze kant op komen die gepaard gaan met westenwinden en herfststormen. Dat hebben we allemaal nauwelijks gehad, maar eigenlijk wel permanent zuidelijke en/of oostelijke wind.

Ook aan de andere kant van de wereld is het weer verstoord en daar regent het bovendien ook nog letterlijk chemische soffen uit de lucht.

Wij ontvingen van een lezeres (dank!) het volgende bericht uit Nieuw Zeeland:

Op 4 november jl werd Motueka, het dorp waarin ik woon op het zuidereiland van Nieuw Zeeland, overvallen door een intense hagelbui. Deze hagelbui richtte veel schade aan aan de boomgaarden die deze streek rijk is. Het was groots in het nieuws.

nz 1

Veel jong fruit werd vernietigd, bomen zwaar beschadigd en veel van de netten die ter bescherming over de bomen hangen, bezweken onder de ongewoon grote hoeveelheid hagelstenen die was neergekomen in de twintig minuten die de bui had geduurd.

De volgende dag reden wij langs een aantal boomgaarden en zagen de schade, maar nog indrukwekkender was het feit dat de hagelstenen, zo'n twaalf uur na de bui, nog niet gesmolten was en in grote hopen in de netten lag. De Nieuw Zeelandse lente was inmiddels flink op gang en het was die dag zonnig en warm.  

Zelf ben ik nog niet volledig overtuigd van chemtrails en tracht sceptisch te blijven, maar ik realiseer me dat men van hogerhand zeker in staat is om met chemicaliën allerlei invloed uit te oefenen en dat dit bijvoorbeeld met het fluorideren van water reeds op grote schaal gedaan wordt.  
Vandaag kreeg ik het volgende artikel (redactie: zie bronartikel) onder ogen en was nogal geschokt en geschrokken over het feit dat mogelijke chemische beïnvloeding zo dicht gekomen is bij mijn persoonlijke leven en dat van mijn gezin.

Tot zover het bericht van de lezeres.

Vreemde hagelstenen die maar niet lijken te smelten. Hier een korte video van een inwoner uit hetzelfde dorp die een monster heeft genomen om dit te laten analyseren door een professioneel laboratorium.

De man in de bovenstaande video, Ray genaamd, heeft het laboratorium gevraagd het monster te testen op Aluminium, Barium en Strontium omdat dit de chemische stoffen zijn die veelvuldig worden aangetroffen na de aanwezigheid van chemtrails in de lucht.

De uitslag van het laboratorium was dat alledrie genoemde elementen in het monster aanwezig waren, waarbij vooral de hoge concentratie Aluminium opviel.

In het monster bevond zich maar liefst 2,5 gram per kubieke meter. Dit is 25 keer hoger dan de toegestane hoeveelheid Aluminium in drinkwater in Nieuw Zeeland.

Teveel Aluminium kan bij mensen vooral ziektes veroorzaken zoals Alzheimer's. Onderzoeken zoals die van een Noorse universiteit in Trondheim hebben dit uitgewezen.

Op dit moment zijn er in Nederland 140.000 Alzheimer patiënten en men verwacht dat dit aantal rond 2050 gestegen zal zijn tot boven de 400.000. Dit wordt alleen toegeschreven aan een hogere levensverwachting en er wordt met geen woord gerept over het Aluminium dat uit de lucht op ons neerdaalt en door mensen wordt ingeademd.

Barium heeft een schadelijk effect op het immuunsysteem en valt in de categorie aardmetalen. Het is daarom ook onmogelijk dat een element als Barium op een natuurlijke manier in de lucht terechtkomt.

Volgens het Nieuw Zeelandse artikel wordt Strontium vooral gebruikt bij chemtrails vanwege de reflecterende eigenschappen. Strontium valt in de categorie zware metalen en is vooral schadelijk voor kinderen:

“Voor kinderen kan de opname van een grote hoeveelheid Strontium een gezondheidsgevaar zijn omdat het problemen veroorzaakt met de botgroei.”  

Of je nu wel of niet in chemtrails gelooft, feit is dat de schadelijke elementen die hierboven worden genoemd zich in hagelstenen bevinden. Hagelstenen vallen uit de lucht en die giftige (aard)elementen komen niet uit zichzelf in de lucht terecht.

Bron:

Chemtrails North

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl