Chemtrails eindelijk naar de Tweede Kamer

Politici staan erom bekend dat ze het liefst met een grote boog om lastige onderwerpen heen lopen.

Maar, wat nou als ze dan toch de bevolking worden gedwongen om te praten over een heel lastig onderwerp, zoals chemtrails bijvoorbeeld?
Soms vinden er hele goede burgerinitiatieven plaats in ons land, zoals het dwingen van de politici in Den Haag om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten.

Dat heet formeel een burgerinitiatief:

Ook burgers kunnen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Dat kan met het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te verbeteren. Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om het uitgewerkte voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het burgerinitiatief is dus uitdrukkelijk een nieuw voorstel, niet een reactie op de wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld of nog gaat behandelen.

Een dergelijk initiatief voor het op de agenda zetten van chemtrails oftewel geo-engineering is nu in volle gang en het zal niet lang meer duren voordat de drempelwaarde is bereikt.

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het heimelijk toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails en o.a. HAARP op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten. Heeft u hier voor of tegen kunnen stemmen? Piloten, doctoren en wetenschappers vertellen de waarheid over chemtrails. Via zoekmachines is er veel info en beeldmateriaal te vinden. Op universiteiten wordt openlijk college over geo-engineering gegeven. Er moet snel duidelijkheid over komen. Teken dus dit belangrijke Burgerinitiatief!

Let op, dit is GEEN complottheorie! Google het woord Chemtrails, geo-engineering of HAARP maar eens!

We vragen je dit burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatieprogramma's besproken moeten worden in de Tweede Kamer. Wij hopen dat er dan serieus onderzoek komt en getuigen gehoord kunnen worden tijdens een "parlementaire" hoorzitting en/of enquête! Alleen al het lanceren van dit initiatief heeft de aandacht gevestigd op o.a. chemtrails. Dus we hopen dat als er veel mensen dit Burgerinitiatief tekenen, dit de druk opvoert om er NU mee te STOPPEN en de onderste steen boven te laten komen! Een parlementaire hoorzitting en/of parlementaire enquête waar betrokkenen uit binnen,- en buitenland onder ede gehoord gaan worden moet hier duidelijkheid over geven. Je kunt dit burgerinitiatief alleen tekenen als je Nederlands Staatsburger bent en ouder dan 18!

En denk niet dat het niet ook jou aan gaat. Het volgende is afkomstig uit een eerder artikel en laat zien waaraan je nu eigenlijk aan wordt blootgesteld en wat de gevolgen kunnen zijn:

Om je een indruk te geven van klachten die een doorsnee iemand op de korte termijn kan krijgen door chemtrails, volgt hier een lijst.

1) Allergieën
2) Nervositeit
3) Astma
4) Het gevoel dat er een mist hangt in je hoofd, niet helder kunnen denken
5) Ademhalingsproblemen
6) Chronisch pijnlijke of rauwe keel
7) Duizeligheid
8) Oorpijn
9) Oog- en huidirritaties
10) Winderigheid
11) Symptomen die op griep lijken
12) Hoofdpijn
13) Opvliegers
14) Onverklaarbare jeuk
15) Een “metaal” smaak in de mond
16) Misselijkheid en overgeven
17) Onverklaarbare neusbloedingen
18) Paniekaanvallen
19) Voortdurende hoestbuien
20) Onverklaarbare uitslag op de huid
21) Verlies van kortetermijngeheugen
22) Maagpijn
23) Zelfmoordgedachten
24) Zoemden geluiden in de oren

En nog vele andere symptomen

Naast de kortetermijneffecten, is er ook een lange lijst van (serieuze) langetermijnaandoeningen die worden veroorzaakt door chemtrails:

1) Oesofagale reflux (het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm)
2) ADHD, Allergieën, Alzheimer, Astma
3) Het opbouwen van Aluminium in de pijnappelklier
4) Autisme
5) Auto-immuun ziektes
6) Bloed in de urine
7) Borderline symptomen
8) Kanker, er is een verband met vele soorten kanker
9) Chronische vermoeidheid
10) Constipatie (verstopping in de darmen)
11) Depressie
12) Het snel krijgen van kneusingen
13) Oogproblemen
14) Fibromyalgie (een relatief veelvoorkomend niet-gewrichtsgebonden syndroom, gekarakteriseerd door spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam)
15) Glasvochttroebeling (een vrij algemeen voorkomend entoptisch verschijnsel dat gekenmerkt wordt door schaduwachtige vormen die alleen of in groepen voorkomen in het gezichtsveld, welke de vorm van puntjes, draden of stofwebben hebben en langzaam de oogbewegingen volgen)
16) Gastritis (ontsteking van het maagslijmvlies)
17) Hartkloppingen
18) Hartziekte
19) Hoog cholesterol
20) Hypoglycemie (te lage bloedglucosespiegel vanwege te hoge insulineproduktie)
21) Prikkelbare darmsyndroom
22) Slapeloosheid
23) Moeilijkheden met leren
24) Lupus erythematodes (auto-immuunbindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen)
25) Longziektes
26) Multiple Sclerose
27) Olieachtige huid
28) Ziekte van Parkinson
29) Reuma
30) Schizofrenie
31) Spataderen
32) Tinnitus (oorsuizen) 700 miljoen gevallen wereldwijd gerapporteerd
33) Witte uitslag op de tong.

En nog talloze andere symptomen.

Niet zo vreemd allemaal als je de lange lijst toxische stoffen onderaan dit artikel ziet. Logisch nadenkend kun je dan ook alleen maar tot de conclusie komen dat het draadloze stralingsgevaar (EMV) gecombineerd met de chemtrails waarschijnlijk voldoende is om de wereldbevolking te reduceren tot het door de Illuminati gewenste aantal van 500 miljoen.

En tot slot volgt hier de lange lijst met wat er zoal dagelijks op je hoofd terechtkomt:

Toxic Chemicals & Metals in Chemtrails (giftige chemicaliën en metalen in chemtrails)

Aluminium Oxide Particles > aluminiumoxide-deeltjes (passeert de hersen-bloedbarriere, neuro toxisch, hormonale verstoringen, kanker. Verstoort de zuurgraad van de bodem/aarde)
Arsenic > Arsenicum (
zwaar metaal, geassocieerd met blaas-, long-, huid-, neus-, lever- en prostaatkanker)

Bacilli and Molds > bacteriën en schimmels
Barium Salts > Bariumzout (schadelijk voor het zenuwstelsel)
Barium Titanates > Barium Titanaat (anorganische nanostof, sterk lichtreflecterende eigenschappen, erg giftig voor flora en fauna)
Cadmium > Cadmium (gebruikt in batterijen,
kan leiden tot kanker, nierziekten, longschade en broze botten)
Calcium > Calcium (te hoge dosering verstoort opname van andere mineralen en veroorzaakt nierstenen vooral bij extra vitamine D inname)
Chromium > Chroom (overgangsmetaal giftig bij te hoge dosering en veroorzaakt bijvoorbeeld huiduitslag)
Desiccated Human Red Blood Cells > gedroogde menselijke rode bloedlichaampjes
Ethylene Dibromide > Ethyleen Dibromide (kleurloos gas, gebruikt als toevoeging bij gelode benzine)
Enterobacter Cloacal > antibiotica ongevoelige bacterie
Enterobacteriaceae > bacterie van biologische oorsprong uit de Salmonella familie
Human White Blood Cells-A > menselijke wittebloedcellen - type A
Lead > lood (zwaar metaal dat wordt geassocieerd met neurologische aandoeningen en kanker, zie ook de US lijst hieronder)
Lithium Salts > Lithium zouten (lithium wordt gebruikt bij (manisch)depressieve mensen en heeft een verstorende werking op hormoonhuishouding, kan uitdroging veroorzaken en schade geven aan nieren en schildklier)
Mercury > kwikzilver (ook bekend als amalgaam gebruikt door tandartsen als vulmateriaal, geassocieerd met neurologische schade)
Methyl Aluminum > Methyl Aluminium (kankerverwekkend en geassocieerd met Alzheimer)
Mold Spores > schimmelsporen
Mycoplasma > celwandloos virus wat niet gevoelig is voor antibiotica
Nano-Aluminum-Coated Fiberglass  (fiberglas gecoat met nanodeeltjes van aluminium)
Nitrogen Trifluoride > nitrogeen Trifluoride (kleurloos giftig gas)
Nickel > Nikkel (zwaar metaal, kankerverwekkend)
Polymer Fibers > Polymere vezels (kunststof vezels geassocieerd met morgellons disease)
Pseudomonas Aeruginosa > bacteriën die in een zuurstofrijke omgeving floreren en vaak de kop op steken in ziekenhuizen en bij brandwonden

Pseudomonas Florescens > bacterie vaak gevonden in rottend voedsel
Radio Active Cesium > radioactief Cesium
Radio Active Thorium > radioactief Torium
Selenium > Selenium (sporenelement,
bij vergiftiging verlies van haar en tanden, moeheid, geleidelijke verlamming en koorts)
Serratia Marcscens > ziekteverwekker van biologische oorsprong
Sharp Titanium Shards > scherpe Titanium schaafsels
Silver Streptomyces > nano (superklein en kan door de bloedbarriere heen) zilverdeeltjes gecombineerd met een bacterie voor biosynthese (samensmelting tot een vorm die een lichaam als biologisch kan herkennen terwijl het dat niet is)
Stronthium > Strontium (radio-actief metaal)
Sub-Micron Particles > sub microscopische deeltjes
Sulfer Dioxide > zwaveldioxide (veroorzaakt ademhalingsproblemen en astma bij inhaleren)
Unidentified Bacteria > ongedefiniëerde bacteriën
Uranium Yellow > Uranium geel (geraffineerd uranium, radio-actief)
Fungal Mycotoxins
> schimmelachtige microscopische giften

Toxic Chemical List from U. S.

Navy Aluminum Coated Fiberglass Particles (CHAFF) > militair Aluminium gecoate fiberglasdeeltjes
Acenaphthene > optisch bleekmiddel en toevoeging bij verf voor stoffen
Aromatic Hydrobarbons Barium Chromate > Barium chromaat (giftig geel kristalzout met als eerste vergiftigingsverschijnselen hoofdpijn, misselijkheid, diarree en exceem)
Benzene > Benzeen (kankerverwekkend (leukemie), verandert chromosomen en wordt verwerkt in inkt, rubber, lak, verafbijt)
Cadmium > Cadmium (metaal, wordt gebruikt in batterijen)
Chlorides > Chloriden (giftig bij te hoge concentraties voor flora en fauna, oppervlaktewatergevoelig, bij inhaleren kan longbloedingen veroorzaken)
Chromium > Chroom (metaal, kan veroorzaken:
huiduitslag, maag die van streek is, maagzweren, ademhalingsproblemen, verzwakt immuunsysteem, Nier- en leverschade, verandering van genetisch materiaal, longkanker en de dood)

Copper > Koper (rood metaal, bij teveel inname geassocieerd met lever- en nierschade)
Flouranthene > gekristalliseerd hydro Carbon (voorkomend in teerkool, zeer giftig, schadelijk bij inademen)
Hydrogen Cyanide > Waterstof Cyanide oftewel blauwzuurgas (gebruikt in de 2e Wereldoorlog om mensen te vergassen)
Iron > IJzer
(teveel ijzer kan ondermeer vroegtijdige veroudering, kanker, osteoporose, artritis, diabetes, leverschade, hartziekten en hersenschade veroorzaken)

Lead > Lood (zwaar metaal, kan hersenschade bij kinderen, gedragsveranderingen bij volwassenen (bijvoorbeeld verminderde cognitieve vaardigheden, verlaagd IQ en persoonlijkheidsveranderingen), hoge bloeddruk en chronische nieraandoeningen, veroorzaken)

Manganese > Mangaan (bij overdosering gerelateerd aan Parkinson)
Naphtalene > Naftaleen (kleurloos frequentie specifiek kristal, niet oplosbaar in water, sterk giftig zelfs via opname door de huid, vernielt rode bloedlichaampjes/bloedarmoede, veroorzaakt lever-, nier- en oogschade)
Potassium Perchlorate > Kaliumzout van Perchloorzuur (anorganisch, kan bloedsamenstellling negatief beïnvloeden, sterk irriterend bij inademen)
Perchlorate > Perchloorzuur (anorganisch, giftig, negatief effect op schildklier)
Rocket Fuels > raketbrandstof
Toluene > oplosmiddel zoals tinner en wordt aan brandtoffen toegevoegd
Jet Fuel Emissions > straaljager uitlaatgassen
Xylene > Xyleen (kankerverwekkend chemisch oplosmiddel)
Zinc > Zink (tast ondermeer de slijmvliezen aan bij hoge/langdurige dosering)

Wanneer je jarenlang bent blootgesteld aan bovengenoemde ellende, dan hoopt veel daarvan zich op in je lichaam. Een hele effectieve manier om op natuurlijke wijze veel daarvan kwijt te raken is door wat wel het wondermineraal zeoliet wortd genoemd en wat al geruime tijd officieel een medisch hulpmiddel is. Het wordt bijvoorbeeld in Duitsland gebruikt samen met chemotherapie om te ontgiften van alle rommel de je binnenkrijgt via die behandeling.

Het wordt ook gebruikt bij radioactieve besmetting en dit eenvoudige middel kan er in ieder geval voor zorgen dat het gevaar voor je lichaam wat minder wordt.

Een woord van waarschuwing voor het gebruik van zeoliet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeoliet kopen dat wordt gebruikt voor het schoonhouden van je aquarium, echter dit is niet de soort die geschikt is voor menselijke consumptie. De enige veilige voor de mens is die zeoliet die komt als Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl