Obama is manipulatie Joden zat

In het kader van het grotere beeld en het ultieme doel van de Jezuïeten vinden er interessante ontwikkelingen plaats.

In een interview op Radio Israël vertelde een ingewijde in Washington dat Obama en Kerry het manipuleren van Congresleden door Joden meer dan zat zijn.Eén van de tussenstations naar de ultieme wereldheerschappij van de Jezuïeten is het ontsteken van het lont voor een Derde Wereldoorlog waarbij Joden en Moslims elkaar over en weer vernietigen.

Jarenlang hebben we kunnen constateren dat de verhoudingen tussen Amerika en Israël steeds stroever worden. De Israëlische premier Netanyahu kan het bloed van Obama wel drinken en andersom.

Alhoewel Obama formeel te boek staat als Christen, is hij een overtuigd aanhanger van het Moslimgeloof. Evenals het hoofd van de CIA, John Brennan, die tot Moslim is bekeerd.

Tot de komst van Obama werd Amerika in de achtergrond eigenlijk volledig geregeerd door de machtige Joodse lobby. Als het aan Obama ligt komt daar snel verandering in. Er zijn steeds meer geruchten in Washington op dat men de Joodse “verraders” zat is. Mensen die het belang van Israël voor dat van Amerika stellen. De weerstand tegen deze Joodse kolonisten in Washington wordt met de dag groter.

Volgens een niet met naam genoemde Amerikaanse ingewijde in een interview op Radio Israël eergisteren begint het geduld van president Barack Obama en dat van Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, op te raken. Zij hebben meer dan genoeg van al die “Joodse activiteiten” voor Iraëlische belangen in het Congres.

Het is een bekend feit dat de machtige Joodse lobby AIPAC (Israël Public Affairs Committee) en de Zionist Organisation fungeren als Trojaanse paarden en uit alle macht hebben geprobeerd om de Amerikaanse politiek ten opzichte van Iran bij te sturen. Zij hebben dan ook hun uiterste best gedaan om een wet te steunen voor een nieuwe ronde van sancties tegen Iran.

De Iraanse regering heeft al laten weten dat als er nieuwe sancties komen zij onmiddellijk verder onderhandelingen over nucleaire beperkingen zullen afbreken. Ondertussen hebben ze het al wel voor elkaar dat er 59 senatoren de wet steunen en ze hebben er nog maar 8 extra nodig om te zorgen dat Obama geen veto meer kan uitspreken over deze wet.

Als deze er toch doorkomt dan betekent dat voor Obama en Kerry het einde van een deal met hun moslimbroeders in Iran. De vraag nu is dan ook, welke acties zij kunnen en willen ondernemen tegen de Joodse lobby.

Als ze niets doen dan is er een grote kans dat ze door het Congres met de nieuwe wet volkomen vleugellam worden gelegd voor wat betreft onderhandelingen met Iran. In dat geval heeft Israël gewonnen en kunnen de dreigementen richting Iran weer verder worden opgeschroefd.

Doen Obama en Kerry iets waardoor die wet er niet doorheen komt, dan zullen ze te maken krijgen met de wraak en woede van Israël.

Kortom, op hoog niveau beginnen de vijandigheden tussen Moslims en Joden zich steeds duidelijker af te tekenen.

Het grote beeld zoals geschetst door Albert Pike in 1871 begint zich steeds duidelijker af te tekenen:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."

Bron:

Redress Online
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl