Jij bepaalt niet wat er met jouw kinderen gebeurt (video)

Dit aspect begint zich steeds duidelijker af te tekenen in onze hedendaagse maatschappij.

Ook weer in dit voorbeeld. De school bepaalt en als je het daar als ouder niet mee eens bent, dan wordt je gearresteerd en afgevoerd.Na een lange dag op school zijn kinderen blij om hun ouders weer te zien en omgekeerd natuurlijk. Het is daarom ook altijd een drukte van belang, maar wat als dat ineens niet meer mag? Dat je niet meer mag wachten op het schoolplein, bij het hek of de ingang?

Wat, als de school opeens andere regels hanteert waardoor de ouders een flink stuk verderop moeten wachten en de kinderen zonder begeleiding zich daar zelfstandig naartoe moeten begeven ondanks de verkeersdrukte en alle gevaren die dat met zich meebrengt?

Dat is de situatie bij de South Cumberland Elementary school in de Amerikaanse staat Tennessee.

Eén van de ouders, Jim Howe, is het daar pertinent niet mee eens. Hij is van mening, net zoals de meeste ouders, dat op het moment dat de school is afgelopen, hij het recht heeft om zijn eigen kinderen te begeleiden en dat dit dus inhoudt dat hij ze bij de schoolingang kan opwachten.

“Je hebt geen reden nodig als ouder om je kinderen op te halen. Het zijn jouw kinderen”. Echter, dat is de theorie, de praktijk voor Jim Howe pakte iets anders uit.

De school belt de sheriff en deze komt langs, vertelt Howe op de gebruikelijk autoritaire toon dat de “regels regels” zijn en dat hij moet ophouden met zich zo kinderachtig te gedragen, want anders… En dat anders laat niet al te lang op zich wachten, want korte tijd later wordt Jim Howe geboeien achter in de politieauto afgevoerd naar het bureau.

Wat we hier zien zijn twee aspecten in onze maatschappij die steeds nadrukkelijker op de voorgrond treden. De eerste is dat je kinderen niet van jou zijn, maar van de overheid/instanties. Zij bepalen wat er met je kind gebeurt en jij als ouder hebt dat maar te accepteren want anders…

Het tweede is zoals gewoonlijk maar weer eens het optreden van de politie. Je doet wat ik zeg, je houdt je mond dicht, of anders…

Beide zijn zeer zorgwekkende ontwikkelingen die steeds vaker voorkomen.

Bron:

Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl