Spanning in Witte Huis wordt groter (Update)

Er speelt op dit moment veel, los van de komende verkiezingen, in en om het Witte Huis.

Belangrijkste oorzaak? Obama had opdracht gegeven niets te doen tijdens de aanval op het consulaat in Benghazi.
Update: 10-11-2012:

Generaal David Petraeus, tegenwoordig hoofd van de CIA, zou de komende week getuigen voor het Congres in verband met de aanval in Benghazi en de dood van ambassadeur Stevens. Nu, enkele dagen daarvoor en nog maar 2 dagen na de herverkiezing van Obama, “neemt” Petraeus ontslag als hoofd van de CIA vanwege een buitenechtelijke relatie, althans dat wordt gegeven als de formele reden.

Via Fox News werd getweet: "Vanwege het onmiddellijk ingaan van het ontslag van Petraeus zal hij aankomende week niet getuigen voor het Congres".

Dit is het zoveelste ontslag in het leger en nu ook bij de CIA. Al die ontslagen zijn gerelateerd aan de aanval in Benghazi en het feit dat de regering niet ingegrepen heeft toen er om hulp werd verzocht en daarmee de Amerikaanse bevolking heeft voorgelogen. Voor zover nu bekend hebben alle mensen die ontslagen zijn (of formeel ontslag hebben genomen) en gerelateerd zijn aan deze zaak, mensen die hebben geprobeerd ambassadeur Stevens te redden. Niet de eerste de besten. Allemaal topmensen van defensie en nationale geheime dienst! Een op handen zijnde coup die is verijdeld? Een inmense doofpot affaire die zijn (internationale) weerga niet kent? Of is er ook voor een aantal van deze mensen een grens bereikt van het acceptabele....

Bron:

Breitbart

Hier nogmaals een stukje uit het artikel van gisteren wat betrekking heeft op deze zaak en daaronder het originele artikel over het ontslag van nog enkele generaals.

Iets meer dan een week geleden schreven wij over het ontslag van twee vooraanstaande militaire bevelhebbers. Of zoals men nu in Amerika schrijft:

“De Verenigde Staten verkeren in een oorlogssituatie in het Midden Oosten en President Obama heeft de zeer ongebruikelijke stap genomen om twee hooggeplaatste bevelhebbers die de leiding zouden hebben gevormd van de aanvalsgroep tegen Iran en mogelijk China en Rusland, te ontslaan.

Deze actie is zo ongewoon, zo roekeloos, dat het moeilijk voor te stellen is”. Maar, dat is nog niet alles. Enkele dagen geleden zijn er weer twee officieren op non actief gesteld, waarvan één Generaal die wordt beschuldigd van ondermeer seksuele intimidatie. Het betreft hier Generaal Jefrey Sinclair die dienst deed in Afghanistan.

De tweede officier is Commander Joseph Darlak, bevelhebber van de USS Vandegrift en vriend van Generaal Sinclair. Darlak zou zijn ontslagen wegens misdragingen tijdens een bezoek aan de Russische haven Wladiwostok. De werkelijke reden schijnt echter te zijn dat Sinclair aan zijn vriend Darlak de ware achtergronden over de aanlag in Benghazi heeft verteld en dat deze op zijn beurt deze informatie heeft doorgegeven aan de Russen tijdens het bezoek aan Wladiwostok.

Achter dit alles draait de geruchtenmachine op volle toeren dat de top van het leger, althans een gedeelte daarvan, bezig was/is met een militaire coup. Deze geruchten zijn hardnekkig en zijn mogelijk een indicatie in welke richting een en ander zich zou kunnen ontwikkelen. H

et feit dat men Obama heeft laten winnen en er achter de schermen in het Pentagon ogenschijnlijk een soort halve of hele staatsgreep op touw wordt gezet geeft wellicht aan dat Martial Law voor Amerika heel dichtbij kan zijn.

Origineel artikel, 29 oktober 2012:

Het blijft rommelen in en rond het Witte Huis in Washington. Iedere keer leidt het weer terug naar de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Het hete hangijzer is dat Obama wist dat er een aanval aan zat te komen op het consulaat en hij desondanks geen actie heeft ondernomen. 


De reden daarvan zou zijn de aankomende presidentsverkiezingen. Amerika is een beetje oorlogsmoe en weer een militair ingrijpen in het Midden Oosten zou de zittende president stemmen kosten en dan vooral van zijn linkse achterban die tegen militair ingrijpen is. Zoals bekend zit nu ook Hilary in een lastig parket omdat zij het verzoek om hulp vanuit Benghazi wel heeft doorgegeven, maar vooralsnog haar mond houdt.

Iemand die hier ook volledig mee de fout in ging, althans wat Obama betreft, was de bevelhebber van AFRICOM, het Amerikaanse Afrika korps, generaal Carter Ham. Deze werd plotsklaps op 18 oktober uit zijn bevel ontheven, waarschijnlijk vanwege de volgende gebeurtenissen.

Ook Carter kreeg een email binnen met verzoek om hulp vanuit Benghazi, dezelfde emails die het Witte Huis ontving. Ham kwam onmiddellijk in actie en bereidde een unit voor om hulp te kunnen bieden. Toen hij echter het Pentagon mededeelde dat hij klaar was om in actie te komen, ontving hij orders om helemaal niets te doen.

Ham begreep daar niks van en was niet van plan een aantal landgenoten zomaar te laten afslachten. Toen hij dan ook aanstalten maakte om in actie te komen, werd hij door de vice commandant aangehouden en werd hem verteld dat hij uit zijn commando was ontheven.

Gisteren, op zondag, volgde er weer een heel ongebruikelijke actie vanuit Washington. Plotseling werd de commandant van de vliegdekschip aanvalsgroep in het Midden Oosten, admiraal Charles M. Gaouette, uit zijn commando ontheven. Dit is zeer ongebruikelijk voor een eenheid die in operationele dienst is.

Formeel is hij nog niet ontheven, maar hij moet onmiddellijk terugkeren naar Amerika voor een evaluatie omtrent zijn optreden. Hij zou een beoordelingsfout hebben gemaakt. Volgens het geruchtencircuit is de fout die Gaouette gemaakt heeft dat hij tijdens het incident in Beghazi steun zou hebben toegezegd aan Generaal Carter Ham.

Al met al rommelt het geweldig in het Pentagon dat niets liever wil dan overal met de botte bijl in actie komen, tegenover een Obama die aan alle kanten probeert de boot af te houden. Ook schijnt Obama niet geweten te hebben dat de aanval in Benghazi waarschijnlijk werd uitgevoerd door Il Silvestre, de ecco terroristen.

Dit is dezelfde groep die verantwoordelijk wordt geacht voor de moord op Nicholas Mockford, de topman van ExxonMobil, die onlangs op straat in Brussel werd doodgeschoten.

De komende weken zullen heel spannend worden. Zal Obama de verkiezingen weer winnen? Als hij de geschikte pion is om de plannen van de machten achter de schermen uit te voeren, ja. Is dat niet het geval dan zal een andere kandidaat het toneel betreden. Geruchten over een militaire coup om de macht in Amerika te grijpen maken zaken er niet eenvoudiger op doch verklaren mogelijk de plotselinge en onverklaarde ontslagen in de top van het leger.

Bronnen:

Express

Gateway Pundit
Fox News
What does it Mean

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl