Onze hoogste baas betrokken bij corruptieschandaal (video)

Wanneer je een willekeurige voorbijganger op straat zou vragen wie onze hoogste baas is, dan zullen velen je het antwoord schuldig moeten blijven. 

En zo zullen ze ook niet weten dat degene in kwestie betrokken is bij een corruptieschandaal waarbij alles zoals gewoonlijk in de doofpot verdwijnt.


Dat we in een waanzinnige maatschappij leven is zo langzamerhand bekend, maar dat een doorsnee burger vaak niet weet wie zijn hoogste baas is, is toch wel het toppunt.

Ga het maar testen en vraag aan tien willekeurige mensen of ze weten wie Ursula von der Leyen is. Grote kans dat slechts enkelen het antwoord weten en toch is zij onze hoogste baas. Zij is namelijk voorzitter van de Europese Commissie, een functie die je beter de premier van Europa kan noemen, dat zou heel wat duidelijker zijn.

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.

Natuurlijk ook niet zo vreemd dat bijna niemand hier van haar heeft gehoord, want ze is ook niet door de burgers van dit land gekozen. Ook niet door burgers uit andere EU landen.

De Europese Raad draagt een kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie voor aan het Europees Parlement. Formeel besluit de Europese Raad tot de voordracht met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In de praktijk wordt er lang onderhandeld tot er een kandidaat is die voor alle lidstaten acceptabel is. Volgens het Verdrag van Lissabon moet de Europese Raad bij het bepalen van een kandidaat-voorzitter rekening houden met de uitslag van de verkiezingen. Sinds moet daarbij naar de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gekeken. In de praktijk komt het erop neer dat de fractie die bij de Europese verkiezingen de grootste is geworden, de voorzitter voordraagt.

Daarom wel even belangrijk om te weten hoe ze eruit ziet:

xxx

Voor wat meer achtergrond informatie over Von der Leyen, verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

En het is deze zelfde Ursula Von der Leyen die nu de voorpagina's haalt vanwege een corruptieschandaal op het Duitse Ministerie van Defensie in de tijd dat zij daar de verantwoordelijke minister was. 

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, erkent dat er in haar tijd als Duitse minister van Defensie fouten zijn gemaakt bij het inhuren van externe adviseurs. Ze noemt de inzet van zulke consultants wel noodzakelijk. Dat zei ze tegen een commissie die sinds vorig jaar onderzoek doet naar misstanden bij het inhuren van consultants door haar voormalige ministerie.

Centraal vandaag stond de rol van Von der Leyen bij de consultancy-affaire, oftewel de 'Berateraffaire'. Haar ministerie zou voor miljoenen euro's opdrachten hebben gegeven aan een dochterbedrijf van het wereldwijd bekende consultatiebureau McKinsey, zonder dit openbaar te maken. De vraag is of Von der Leyen van deze praktijken op de hoogte was.


Ursula was wel zo slim om niet zelf haar handen vuil te maken, want alles komt op het bordje van haar maatje Katrin Suder. Deze werd door Von der Leyen benoemd als staatssecretaris om het Duitse leger te vernieuwen en was daardoor in een unieke positie om allerlei lucratieve contracten voor advieswerk uit te besteden.

Suder, ex-topvrouw bij het kantoor van consultancyreus McKinsey in Berlijn, begon meteen met het doorvoeren van grote hervormingen. En om dat te doen nam de nieuwe staatssecretaris haar eigen mensen in dienst, allemaal oud-collega's van McKinsey.

Het ging hier om miljoenenbedragen en al die aanstellingen gebeurden achterbaks en zonder de daarvoor geldende procedures te volgen. Een oud generaal trok aan de bel en nu is er een Duitse onderzoekscommissie die moet achterhalen wat er allemaal gebeurd is. Ze begonnen met het verhoren van Katrin Suder:

Twee weken geleden was oud-staatssecretaris Suder zelf aan de beurt, maar veel nieuwe informatie leverde deze zitting niet op. Op vele vragen antwoordde ze "ik weet het niet" of "ik kan me het niet meer herinneren".

En nu was de beurt aan Ursula die zich ook helemaal niets kon herinneren wat duidelijkheid zou kunnen verschaffen. Volgens de gedrukte Telegraaf prees ze Suder de hemel in en was er nog nooit zo'n goede staatssecretaris geweest.  

Ook had Ursula er vakkundig voor gezorgd dat eventueel bewijsmateriaal dat haar met deze affaire zou kunnen linken, was verdwenen.

Vandaag getuigde Von der Leyen zelf. Ze kwam begin dit jaar nog in opspraak toen bleek dat er mogelijk belangrijke sms'jes van haar mobiele telefoon waren gewist. Daaruit had Von der Leyens betrokkenheid bij de 'Berateraffaire' kunnen blijken. Volgens ambtenaren was het een routineklusje, maar daar wordt openlijk aan getwijfeld.

Dit schandaal speelt zich af op het niveau van de landelijke politiek, maar wie denkt dat de ongekozen leiders in Brussel geheel onafhankelijk zijn, kan ook beter zijn of haar mening bijstellen. Het volgende is van zes jaar geleden, maar het is sinds die tijd alleen maar erger geworden:

Minstens 30.000 lobbyisten telt Brussel, zo meldt de krant The Guardian. Dat zijn er bijna evenveel als de Europese Commissie ambtenaren telt. Enkel in Washington huist een hogere concentratie aan lobbyisten. Bedrijven wegen zo enorm op het Europese beleid.

De tienduizenden lobbyisten van grote bedrijven, banken, advocatenkantoren en pr-firma's wegen volgens sommige schattingen op drievierde van de Europese wetten. Hun job? Politici en ambtenaren de - voor hun zaak - 'juiste' achtergrondinformatie, data, opinies, invalshoeken en argumenten aanleveren tijdens het beslissingsproces.


En dat alles regeert ons. Meer en meer voelen wij de meesal negatieve effecten van de stroom Verordnungen uit Brussel en dat zal met de nieuwe klimaatplannen van 1.000 miljard euro alleen maar erger worden.

Hoe corrupt de politiek werkelijk is en Brussel in het bijzonder, wordt eens te meer duidelijk uit het klassieke voorbeeld van Neelie (Smit) Kroes, iemand die al jaren geleden achter de tralies had horen te verdwijnen wegens corruptie, maar nog steeds gewoon vrij rondloopt en ongehinderd haar invloed kan laten gelden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl