Vrijmetselaars Trump en Erdogan voeren plan Albert Pike uit

Na de zoals verwacht volkomen mislukte afzettingsprocedure tegen Donald Trump, heeft deze carte blanche om verder te gaan met dreigen en chanteren.

Nu is het de Turkse president Erdogan die wordt bedreigd omdat deze forse kritiek heeft op het genocideplan voor de Palestijnen. 


Vorige week hebben we het schaamteloze "vredesplan" gezien dat door de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, in elkaar is geflanst en waarbij de volgende en laatste stappen zullen worden gezet voor de complete genocide van de Palestijnen.

De Palestijnen zelf is uiteraard helemaal niets gevraagd en de laffe vazalstaten van Amerika/Israël zoals Nederland en België houden hun kaken op elkaar, want ze willen de grote bazen niet boos maken.

Iemand die wel luidkeels zijn mond open heeft gedaan over dit plan is de Turkse president Erdogan

Via zijn woordvoerder Fahrettin Altun werd bekendgemaakt dat Erdogan het gepresenteerde plan beschouwt als een oorlogsverklaring en niet als een vredesplan.

Niet veel later vertelde Erdogan aan persbureau Bloomberg dat hij en het hoofd van de Turkse veiligheidsdienst, Hakan Fidan, worden bedreigd door Amerika omdat ze het vredesplan niet hebben geaccepteerd. Verder zei Erdogan dat hij had gesproken met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas en Ismail Haniyeh, de leider van Hamas, en dat alle drie het roerend met elkaar eens zijn, namelijk dat we hier spreken over een bezetting van Palestina en het zich toe eigenen van Jeruzalem door Israël.

In een eerder interview met CNN had Erdogan al gezegd dat Jeruzalem heilig is voor de moslims en dat het plan om Jeruzalem aan Israël te geven volkomen onacceptabel is. Naast Turkije heeft ook de Arabische Liga het vredesplan niet geaccepteerd.

Dat wat de grootste woede oproept bij Palestijnen en alle andere moslims is dat in dit nieuwe plan Jeruzalem volledig in handen komt van Israël en de hoofdstad van het land wordt.

Maar de meeste Palestijnen zien Jeruzalem als het grootste probleem van Trumps vredesplan. Na afloop van de demonstratie loopt Nefiyeh (69), die niet met haar achternaam in de krant wil, door de inmiddels verlaten steegjes van Nablus’ oude stad. Ze draagt een grijs-wit gebloemde hoofddoek en weet niet veel van politiek, maar één ding weet ze zeker: “Er is geen Palestijnse staat zonder heel Jeruzalem als hoofdstad.” Naast de moskeeën in Mekka en Medina is de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem de heiligste plek voor moslims, zegt ze. “Ik wil daar kunnen bidden, elke dag, zonder dat ik een vergunning nodig heb van Israël. De rest maakt me niet uit.”

Wat we nu zien met de acties en woorden van Trump en Erdogan is een spel gespeeld door twee acteurs die beiden hetzelfde doel dienen.

Donald Trump is niet wie hij lijkt. Wat hij wel is, is een Cryptojood en een vrijmetselaar. 

Recip Erdogan is niet wie hij lijkt. Wat hij wel is, is een Cryptojood en een vrijmetselaar.

Beiden voeren het plan uit van een andere bekende vrijmetselaar:

De angst regeert en de uitvoerende psychopaten in dienst van de Illuminati maken hier handig gebruik van. Natuurlijk, de meer bewuste mensen trappen niet in deze val, maar helaas het merendeel van de mensheid is nog niet zo ver.

Het ultieme middel wat de Illuminati bezit om totale chaos te creëren is oorlog. En van dat middel hebben ze al diverse keren gebruikgemaakt met als hoogtepunten de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheisten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheisme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheise, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".


De vrijmetselarij is volledig geïnfiltreerd en staat onder controle van een satanische sekte:

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Een satanische sekte die "met alle liefde" een nieuwe holocaust zal ontketenen, waar misschien dit keer wel miljarden mensen zullen worden geofferd aan hun god, satan.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl