Nieuwe Franse revolutie in de maak? (video)

Wanneer je kijkt naar de omstandigheden waaronder de Franse revolutie gebeurde, dan zien we overeenkomsten met de situatie van vandaag de dag.

Naast de bekende factoren zoals de plottende Illuminati zijn er nog een aantal merkwaardige gelijkenissen.
Zoals we al vele malen hebben geschreven, bevinden we ons nu in een periode van sterk verminderde zonneactiviteit en zal naar verwachting ook de komende decennia dit niet verbeteren, waardoor we een periode tegemoet gaan die te vergelijken is met het Dalton minimum.

Het Dalton-minimum was een periode van lage zonneactiviteit, genoemd naar de Engelse meteoroloog John Dalton, die duurde van ongeveer 1790 tot 1830. Zoals het Maunder-minimum en het Spörer-minimum, viel het Dalton-minimum samen met een periode van lager dan gemiddelde wereldtemperatuur.

Net zoals we nu regelmatig met droge perioden te maken hebben, zo was toen ook in die periode dat het geval. Eigenlijk begint die Dalton periode iets eerder dan 1790, want ook in de jaren daarvoor had Frankrijk te kampen met droge perioden, waardoor ook veel oogsten mislukten en er honger werd geleden.

We gaan nu een nieuw Minimum tegemoet waarvoor nog geen naam is bedacht. Maar, als we de huidige periode vergelijken met het begin van het Dalton Minimum, dan zitten we volgens de maker van de video onderaan dit artikel in het jaar dat te vergelijken is met 1786.

Wat je ziet op de volgende afbeelding is hoe door de droogte in Frankrijk de oogst in 1788 op heel veel plaatsen totaal mislukte, waardoor de bevolking honger leed.

Dat waren ook de plaatsen waar het jaar daarop allerlei lokale opstanden plaatsvonden.

xxx

Door het komende Dalton Minimum veranderde het weer zodanig dat er steeds vaker oogsten mislukten, vooral door droogte.

Dat resulteerde in slechts enkele jaren tijd tot bijna een verdrievoudiging van de voedselprijzen, waarbij het hoogtepunt werd bereikt op het moment dat de Franse revolutie uitbrak.

xxx

Ook nu zitten we in de aanloop naar een nieuw Minimum en ook nu horen we steeds vaker het woord “droogte”. Volgens de onderstaande video zullen ook wij te maken krijgen met mislukte oogsten en stijgende voedselprijzen.

Net zoals voor de Franse revolutie zien we ook nu overal in Frankrijk al opstanden, dit in de vorm van de bekende gele hesjes.

Ook nu, net zoals toen, is Frankrijk een land dat volledig in de greep zit van de Rothschild mafia.

Deze mafia weet uiteraard ook van het komende Minimum en dat we wat dat betreft een herhaling kunnen krijgen van de klimaat omstandigheden zoals die waren van rond de tijd van de Franse revolutie.

Ook heeft diezelfde mafia de gele hesjes al "voorspeld" via hun lijfblad The Economist. Dus, is hier sprake van een gecoördineerde actie om opnieuw een Franse revolutie te veroorzaken?

xxx

Ze roepen de gele hesjes in het leven omdat ze weten dat er een periode komt van extreem lage zonneactiviteit, periodes van droogte en lagere temperaturen waardoor gegarandeerd oogsten zullen mislukken en de kosten voor levensonderhoud dramatisch zullen stijgen.

De gele hesjes zullen nog een tijd voort smeulen totdat op een gegeven moment de vlam in de pan slaat.

Na deze Tweede Franse revolutie zullen er dan uiteraard maatregelen worden genomen om zoiets nooit meer te laten gebeuren.

En dan wordt het tijd, zo zal ons opgedrongen worden middels allerlei propaganda, voor een echt Europees leger en het afschaffen van nationale overheden, omdat dit Europese problemen zijn die op Europees niveau moeten worden aangepakt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl