Leonard Peltier, al bijna 40 jaar onschuldig gevangen (Update)

Bij de recente bezetting van een overheidsgebouw door woedende burgers in het Amerikaanse Oregon bleek eens te meer dat de overheid er mafiapraktijken op na houdt.

Niet dat dit iets nieuws is voor de Amerikaanse overheid want naast diefstal van land is het voor hen ook geen enkel bezwaar onschuldige mensen veertig jaar lang op te sluiten.


Update van onze trouwe lezer Martin (dank!): 17 februari 2019

De man die sinds 1977 onschuldig vast zit in inmiddels verschillende Amerikaanse gevangenissen.

42 jaar zit de man vast en heeft hiermee de dubieuze titel verworven de Amerikaanse Nelson Mandela te zijn.

Met dit verschil dat Nelson Mandela 27 jaar onschuldig vast zat, maar vrij kwam, Nobelprijzen kreeg en uiteindelijk president van Zuid Afrika werd.

Eerst nadat de Amerikaanse overheid Leonard telkens naar andere gevangenissen stuurde werd hij in 2009 door medegevangenen bruut in elkaar geslagen.

Na zijn herstel werd er wéér veel heen en weer gesleep met de toen 64 jarige man. Sind 2011 zit hij in het : Federal Correctional Complex Coleman Florida.

Hij zit daar tussen terroristen (30 jaar), moordenaars (25-35 jaar), vrouwenverkrachters (15-25 Jaar) twee keer levenslang uit voor 2 moorden waarvan bewijzen zijn dat Leonard ze niet gepleegd heeft.

De Amerikaanse overheid weet dit, maar doet er niets aan.

Of Leonard Peltier ooit de Nobelprijs zal krijgen..............of hij ooit president van Amerika wordt..........de vraag is of deze onschuldige man ooit nog bij leven vrij komt !!!

Contact met Leonard Peltier is mogelijk via : Federal Correctional Complex Coleman Florida 846 NE 54TH Terrace Sumterville, FL 33521

Tav Leoanrd Peltier (nummer 89637-132)

Human rights for Indian people

PS : Houd er rekening mee dat de Amerikaanse overheid jou brieven aan Leonard en Leonards antwoord brieven aan jou meeleest.

Amerika, het land van ongekende mogelijkheden waar éénieder gelijk is, behalve als je een Indiaan, Mexicaan of een Neger bent.


Origineel artikel: 13 januari 2016

Het onderstaande verhaal over Leonard Peltier, de man die inmiddels al zo’n veertig jaar onschuldig zit opgesloten is, is geschreven door Martin uit Alkmaar (dank!), een trouwe lezer die persoonlijk contact heeft gehad met deze bijzondere Indiaan, slachtoffer van de mafiapraktijken van de Amerikaanse overheid:

In 1977 vind er op het hoogste justitiële niveau een zitting plaats tussen de Amerikaanse overheid tegen Leonard Peltier, dan 33 jaar oud.

Leonard werd schuldig bevonden aan de moord cq het doodschieten van 2 FBI agenten tijdens de conflicten op het "Pine Ridge Indian Reservaat" in 1975.

Conflicten die hun oorsprong natuurlijk vinden in het verleden toen de Amerikaanse overheid Indianen hun land afpakten, hele stammen tot op de laatste man afslachtten en hun cultuur en manier van leven tot op de grond aan toe afbraken.

Om e.e.a. te begrijpen dienen we daarvoor terug te gaan naar 17 september 1851.

Op deze dag werd er in Fort Laramie een verdrag ondertekend door de Amerikaanse overheid en verschillende indiaanse stammen waarin duidelijk werd wat de leefgebieden van de indianen zouden worden en afspraken waar er gejaagd kon worden. Ook werd in dit verdrag vastgesteld dat de heilige "Black Hills" voor eeuwig indiaans gebied zouden zijn en blijven. Er werden bedragen afgesproken m.b.t. de "Oregon Trail" een route waarover kolonisten trokken, de indianen zouden 50.000 dollar krijgen hiervoor voor de komende 50 jaar.

deal fort laramie, 17 september 1851

Van de indiaanse stammen waren er onder meer Cheyenne, Sioux, Arapaho, Mandan, Navajo, Shoshone, Crow, Hidatsa stammen aanwezig en in tegenstelling tot de Amerikaanse overheid die enkele afgevaardigden stuurde kwamen deze stammen compleet met vrouwen, kinderen en ouderen naar Fort Laramie om de tekening van het verdrag bij te wonen.

Het "Laramie verdrag" hield echter niet lang stand, want er werd goud ontdekt in de "Black Hills" en een golf van gelukzoekers overspoelden het land wat volgens het verdrag van de indianen was. Opnieuw braken er gevechten uit tussen verschillende stammen en de Amerikaanse overheid.

Het was vooral een ongelijke strijd waarbij de indiaanse stammen steeds meer mensen verloren tijdens bloederige treffens tussen het leger en de indianen.

In die tijd leefde Sitting Bull, een Hunkpapa Lakota en tevens een heilig man in zijn stam. Hij zag de onderlinge stammen steeds vaker naar elkaar toe trekken en zag het als zijn taak de stammen te verenigen.

Hiertoe sloot hij een verdrag met Chief Red Cloud van de Oglala Lakota. Het samenvloeien van stammen ontging de Amerikaanse overheid niet.

Generaal Custer kreeg de opdracht de "plains" indaan-vrij te maken. Op 25 juni 1876 kwam het tot een bloedig treffen tussen de verenigde indiaanse stammen en het 7th van Custer. Het Amerikaanse leger wat het grote indianenkamp binnenreed kreeg de woede van deze mensen, die vaak alles kwijt waren, over zich heen en werd vreselijk in de pan gehakt, lijken werden verminkt en ontheiligd. Een dag die de geschiedenis inging als de "Slag van de Little Big Horn".

De roes der overwinning was echter ook reden voor de Amerikaanse overheid om de indianen nog strenger te straffen en minder vrijheden te geven. Van het in 1851 ondertekende verdrag van Fort Laramie was niets meer over. Grote kopstukken die als indiaanse leiders werden gezien werden vermoord (Sitting Bull, Crazy Horse) en uiteindelijk brak de indiaanse cultuur op 29 december 1890 bij Wounded Knee.


slag bij wounded knee

Hier werden de laatste vrije indianen (voornamelijk ouderen, vrouwen en kinderen op weg naar hun reservaat) op wrede wijze vermoord en hun lijken lagen dagenlang bevroren op de grond. De weinige gemaakte foto's vol gruwelijkheden hiervan gingen de wereld over......... De laatste nog levende indianen gaven zich over, waren alle bezittingen en vaak ook familie kwijtgeraakt in een strijd die ze bij voorbaat nooit hadden kunnen winnen. Hun lot was een leven in reservaten waarin alles voor hen bepaald werd en indiaanse tradities taboe waren.

Deze reservaten zouden in de 20ste eeuw een blauwdruk vormen voor Hitlers concentratiekampen waarin joden dezelfde gruwelijkheden te wachten stonden als de indianen in Amerika hadden meegemaakt.

1960-1970.

Leonard Peltier (geboren : 12-9-1944) is een jongeman, heeft hier en daar baantjes en groeit op in een reservaat, zijn situatie is net als die van vele andere jonge indianen in reservaten. Weinig en slecht betaald werk, slechte drank en goedkope drugs maken dat vele jonge indianen terug verlangen naar de tijden van hun grootvaders.

Leonard wordt net als veel van zijn lotgenoten lid van A.I.M. (American Indian Movement). In 1970 komt hij hierdoor in aanraking met de G.O.O.N. (Guardians Of the Oglala Nation), een groepering die zich bezighoudt met oude indiaanse tradities en daarnaast een soort militante groep vormt ter bescherming van reservaten.

Het Pine Ridge Indian Reservaat komt in het nieuws doordat er wilde raids plaatsvinden waarbij lokale jongeren vanuit pick-up trucks het reservaat onder vuur nemen. Hierbij vallen enkele gewonden en doden. Steeds meer jonge indiaanse jongens sluiten zich aan bij de G.O.O.N. en komen in opstand tegen de lokale bevolking en gaan zich net als hen bewapenen.

Hierop grijpt de overheid natuurlijk in want wat er ook in de Amerikaanse grondwet moge staan, het is indianen verboden zich te bewapenen. De situatie in het Pine Ridge Indian Reservaat loopt steeds meer uit de hand, maar staat slechts symbool voor hoe het er in alle reservaten aan toe gaat in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw. Indianen hebben geen rechten.

Steeds meer en steeds vaker wordt er door vooral jonge indianen om wraak voor Wounded Knee geroepen en steeds meer jonge indianen zijn hun uitzichtloze leven zat, herinneren zich verhalen over de strijd die hun voorvaderen streden en de moed die hierbij kwam kijken. Steeds meer jonge indianen zweren drank en drugs af en radicaliseren tegen de overheid. G.O.O.N. wordt door de overheid al snel als een terroristische organisatie gezien die bestreden dient te worden.

Een nieuwe indianenopstand is wel het laatste waar de Amerikaanse overheid op zit te wachten. Als op 27 februari 1973 het dorp Wounded Knee wordt bezet door een groep bewapende indianen met als inzet hun rechten op de "Black Hills" volgt er een schaakpartij die 73 dagen duurt en leidt tot 1200 arrestaties onder de indianen.

Hiermee is de nieuwe indianenopstand dus een feit, de tot de tanden bewapende activisten waren bereid te sterven voor hun ideaal. Ondanks de vele arrestaties worden maar 15 indianen veroordeeld en lijkt de rust enigszins teruggekeerd. Toch loopt de situatie helemaal uit de hand op het Pine Ridge Indian Reservaat als op 26 juni 1975 tijdens een "shoot out" tussen de overheid en de indianen 2 FBI agenten dood worden geschoten.

Wat erop volgde was voorspelbaar, alle indianen werden opgepakt en gevangen gezet. Tijdens dit bloedige treffen was onduidelijk wie nu op wie schoot en helemaal wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor de dood van Jack R. Coler & Ronald A. Williams. In zulke gevallen heeft de overheid een dader nodig en het proces wat volgde was vooringenomen en alles behalve eerlijk.

De "scapegoat" (zondebok) werd Leonard Peltier. Er werd gesjoemeld met bewijsmateriaal, sommige voor Leonard ontlastende stukken werden door de FBI zelfs compleet uit de rechtszaal gehouden en uiteindelijk na een 2 jaar durende periode waarin de Amerikaanse overheid zich in allerlei bochten wrong om haar gelijk te krijgen, kreeg Leonard in 1977 levenslang voor 2 moorden die hij niet heeft gepleegd.

Het is 1993 als er in een krant een stukje staat over Leonards zaak als Leonard aan toenmalig president Clinton een verzoek om gratie indient. Het gratieverzoek werd overigens gesteund door het Europees Parlement.

Het Europese Parlement stelde kritische vragen over de veroordeling en rechtsgang m.b.t. Leonard, maar onder grote druk van de FBI werd het gratieverzoek niet gehonoreerd en staat nog steeds "open".

In 2005 wordt Leonard van Kansas overgeplaatst naar Pennsylvania. In 2009 negeert president George W Bush een petitie waarin om vrijlating van Leonard wordt gevraagd. De petitie is getekend door meer dan 500 bekende mensen waaronder Desmond Tutu, Bono, Bob Geldof, maar ook kopstukken uit de Europese politiek tekenden deze lijst.

De Amerikaanse hardrock band Rage Against the Machine schreef het nummer "freedom" en droeg het op aan Leonard Peltier. De band vroeg met dit nummer aandacht voor Leonards zaak en de misstanden rondom diens veroordeling.

De Amerikaanse overheid maakt hierop bekend dat in 2024 de zaak opnieuw bekeken gaat worden, maar acht de kans groot dat Leonard pas vrijkomt in 2040 (dan zou hij dus 96 zijn).

De aandacht die deze zaak telkens opnieuw trekt, is in feite een grote doofpot affaire en de Amerikaanse overheid weet dat wanneer men toegeeft dat ze Leonard willens en wetens al jaren onschuldig vast hebben zitten ze bakzeil zal moeten halen.

De beerput die dan opengaat zal ons (de rest van de wereld) verhalen vertellen over de mensonterende toestanden en uitzichtloosheid in Indianenreservaten, de verkrachtingen van indiaanse vrouwen en meisjes tot aan het voor de lol doodschieten van indianen. Amerika zal met de vrijlating van Leonard Peltier toe moeten geven dat ze fout zat, de man schadevergoeding moeten geven (al is het niet voor te stellen hoe je schade moet uitdrukken als je 39 jaar onschuldig vastzit) maar vooral toe moeten geven dat ze de rechten van indianen (de oorspronkelijke bewoners van Amerika) altijd aan hun laars hebben gelapt. De enige goede indiaan is immers een dode indiaan.............

Het is 1993 als ik Leonard een brief schrijf waarin ik mijn morele steun betuig, groot is mijn verbazing als ik amper een maand later internationale briefpost uit Kansas krijg.

Leonard bedankte me voor mijn brief en vertelde me dat zijn vrijheid de prijs is die hij betaalt om de aandacht voor de zaak levend te houden, de zaak van de geschonden rechten van de indiaanse bevolking.

Vrijheid (zo legde Leonard mij uit in zijn brief) is een relatief begrip, zeker wanneer overheden zo te werk gaan, is iedereen even vrij als opgesloten, maar vooral slachtoffer van het systeem. Zijn martelaar rol die hij nu draagt voor zijn volk draagt hij in ere schreef hij mij. Tegelijkertijd schreef hij dat er een soort vrijheid is die niemand je af kan pakken en dat is de vrijheid van denken. Zijn uitzichtloze bestaan in het reservaat zou uiteindelijk leiden tot een vroege dood, door geweld, door drank of door drugs, maar nu voert hij een soort "stille" strijd, zelfs in zijn cel. Leonard heeft aanvaard dat dit zijn rol is en schreef dat hij wanneer zijn tijd daar is met opgeheven hoofd aan zijn "schepper" kan verschijnen en geen schaamte hoeft te voelen. (indianen zijn diep religieuze mensen).

De Amerikaanse overheid doet er alles aan deze zaak vooral in de doofpot te houden, het keer op keer schenden van de rechten van indianen (in feite het schenden van mensenrechten) en het verbreken van door hen zelf opgestelde en ondertekende verdragen is één groot zwart hoofdstuk uit hun bloederige geschiedenis wat ze het liefst dicht laten. Leonard vrijlaten, zou inhouden dat ze toegeven en dat is iets wat de Amerikaanse overheid nooit zal doen...............toegeven dat ze fout zaten.

Het enige wat Leonard Peltier vraagt namens A.I.M. is : Human Rights for Indian People. Tot nu toe heeft de Amerikaanse overheid 39 jaar nodig gehad om over zijn zaak / vraag na te denken en het verzoek van een onschuldige om gratie is door meerdere presidenten genegeerd en de zaak wordt tot de dag van vandaag tegengewerkt door de FBI.

De laatste overlevenden onder de indianen die zich 30 december 1890 na de slachting bij Wounded Knee moe, hongerig en zwaar getraumatiseerd overgaven, deden dat in een kerkje. Boven de deur van dit kerkje hing een spreuk ; "Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen"

Amerika, het land der onbegrensde mogelijkheden waar ieder gelijke kansen en rechten heeft. Tja leg dat die arme indianen maar eens uit...............


peltier quotes


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl