35 bizarre feiten over Amerika die je waarschijnlijk niet weet

Amerika is een land waar altijd wel wat bijzonders te ontdekken is en soms zitten daar merkwaardige zaken bij.

Het is dan interessant om je af te vragen hoe mensen 100 jaar geleden gedacht zouden hebben over de volgende 35 bijzondere feiten over Amerika en haar bevolking.De hierna volgende punten zijn verzameld door de Amerikaanse advocaat Michael Snyder:

1)   Ongeveer een kwart van alle gevangenen in de wereld bevindt zich in een Amerikaanse gevangenis.

2)   Tegen de tijd dat een Amerikaans kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt zal dit kind getuige zijn geweest van ongeveer 40.000 moordpartijen op televisie.

3)   De gemiddelde Amerikaan brengt per dag ongeveer 6 uur en 43 minuten door voor de televisie.

4)   Ongeveer 96 procent van de Amerikanen gebruikt internet.

5)   Volgens de American Road and Transportation Builders Association zijn er bijna 56.000 bruggen in Amerika die structurele gebreken vertonen. Helemaal beangstigend wordt
      het als je bedenkt dat er in totaal per dag 185 miljoen voertuigen over die bruggen gaan.

6)   In meer dan de helft van alle Amerikaanse staten is de hoogst betaalde werknemer een football coach.

7)   Het Pentagon heeft meer vierkante meters kantoorruimte dan welk ander kantoor in de wereld dan ook.

8)   De staat Alaska is 429 keer groter dan de staat Rhode Island. Maar Rhode Island heeft een aanzienlijk omvangrijkere bevolking dan Alaska.

9)   Alaska heeft een langere kustlijn dan alle andere 49 staten bij elkaar.

10) De stad Juneau in Alaska heeft een oppervlakte van 7770 vierkante kilometer en is daarmee groter in oppervlakte dan de staat Delaware.

11) De gemiddelde leeftijd van de dammen die het water moeten keren in Amerika is 52 jaar.

12) De gemiddelde supermarkt in Amerika gooit per jaar ongeveer 1.360 kilogram voedsel weg.

13) Er zijn meer dan 75 miljoen honden in Amerika en dat aantal groeit gestaag.

14) De staat Montana heeft drie maal zoveel koeien als inwoners.

15) In de staat Californië is de Grizzly beer benoemd tot het officiële dier van de staat, maar de laatste keer dat daar een Grizzly beer is gezien is in 1922.

16) De enige staat in Amerika waar op commerciële wijze koffie wordt verbouwd is Hawaii.

17) Er zijn meer dan twee miljoen Amerikanen werkzaam voor Wal-Mart.

18) De helft van alle Amerikaanse arbeiders verdient minder dan 30.533 dollar per jaar. Volgens een recent onderzoek eet 37 procent van alle Amerikanen dagelijks fastfood.

19) Uit een recent onderzoek bleek dat eenderde van alle Amerikaanse teenagers het afgelopen jaar geen boek heeft gelezen.

20) Ongeveer eenderde van alle Millennials wonen nog bij hun ouders.

21) Sinds 1999 is het percentage zelfmoorden met 33 procent gestegen.

22) Gedurende de afgelopen 18 jaar zijn 57 procent van alle bachelor titels in Amerika behaald door vrouwen.

23) Als het Amerikaanse zorgstelsel een land zou zijn, dan zou het het op vijf na hoogste BBP (Bruto Binnenlands Product) ter wereld hebben.

24) Amerika bezit geen enkel vliegveld in de wereldwijde top 25 van vliegvelden.

25) Meer dan een miljoen Amerikanen wonen in een camper of caravan en dat aantal groeit nog ieder jaar.

26) Per week houden meer dan 100 kerken op te bestaan.

27) De stad Atlanta heette in het verleden Terminus.

28) Er zijn in Amerika drie steden die allemaal Santa Claus heten.

29) In de staat Michigan is een stad met de naam Hell en gedurende de recente koudegolf was Hell daadwerkelijk bevroren.

30) Ongeveer eenderde van alle land in Amerika is in handen van de Federale Overheid.

31) Meer dan 10 miljoen hectare landbouwgrond in Amerika is in handen van buitenlanders.

32) Vertragingen door files kosten de Amerikanen op jaarbasis ongeveer 101 miljard dollar.

33) Berekeningen hebben aangetoond dat tegen 2025 dat het BBP van Amerika met 3.9 biljoen (3.900 miljard) dollar zal dalen als gevolg van te lage investeringen in de
      infrastructuur.

34) De helft van alle Amerikaanse arbeiders verdient minder dan 30.533 per jaar.

35) In 1980 bedroeg de Amerikaanse staatsschuld iets meer dan een biljoen (1.000 miljard) dollar. Dit jaar zal de schuld de grens van 22 biljoen (22.000 miljard) dollar
      passeren en het einde is nog lang niet in zicht.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl