Trekpoppen van de Jezuieten

Dat wat journalist Michael Hastings het leven kostte draait allemaal om de gecreëerde, schijnbare strijd tussen Zionisten en Moslims.

Voor de argeloze kijker een echte strijd; beide kanten dienen echter het hogere doel van de Jezuïeten, wereldcontrole.Om een verhaal in z'n volledigheid te kunnen begrijpen, is het absoluut noodzakelijk nimmer de grote lijnen uit het oog te verliezen. In ons dagelijks leven worden wij meegesleurd door berichten in de (propaganda)media die bol staan van strijd en tegenstellingen. Dit is exact volgens plan. Het doel van de satanische Jezuïeten om totale wereldcontrole te krijgen, verloopt nog steeds middels de effectieve strategie van verdeel en heers.

Het tegen elkaar opzetten van mensen/groeperingen die elkaar vervolgens uitmoorden. "De oplossing" om dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen, de één wereldregering onder leiding van diezelfde Jezuïeten, ligt al lang klaar. (Zie hiervoor ook een interessant artikel op Vrijland's site met dito filmpje van meneer van Rompuy over hoe dat in de praktijk in z'n werk gaat)

Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike geschreven:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."

Ondertussen gaat in het theater van de wereld het toneelspel door en spelen de acteurs (al dan niet bewust) vol overgave hun rollen. Met dat in het achterhoofd gaan we nu terug naar jouralist Michael Hastings en zijn geplande ontmoeting met een vertegenwoordiger van femme fatale, Jill Kelley.

De vraag waarmee wij ons artikel gisteren eindigden, “Voor wie werkt Jill Kelley”, wordt misschien beantwoord als we verder zoeken naar haar achtergronden.

Zij is geboren in Libanon, dus zou je verwachten dat zij pro moslim en dus anti Israël zou zijn. Echter, er is een verrassing. Haar meisjesnaam is Khawam en ze is de dochter van twee Maroniet Christelijke ouders.

De kerk van de Maronieten werd in de vijfde eeuw AD door Sint Maron gesticht in Syrië en telt wereldwijd zo'n 3,5 miljoen leden. In Libanon wonen ongeveer een kleine miljoen Maronieten, echter ook in het noorden van Israël bevindt zich een kolonie van hen.

Het merendeel van de 6.500 leden van de Maronitische kerk in Israël woont in Jish, aan de grens met Libanon. 'Wij zijn Maronieten. Noem ons geen Arabieren of Palestijnen.' 'Wij zijn honderd procent Israëliër', zegt Shadi Khalloul, een jonge lokale zakenman met een bedrijf in telecomapparatuur. 'Loyaal aan de staat'.

Toen de hele affaire vorig jaar november rond Generaal David Petraeus speelde, werd door velen aangenomen dat Jill Kelley vanwege haar Libanese achtergrond dan wel werkzaam zou zijn voor een geheimedienst uit één van de moslimlanden. Echter, gezien haar Christelijke achtergrond, het feit dat er nauwe banden bestaan tussen Maronieten in Libanon en Israël en dat tijdens de Libanese burgeroorlog de Maronieten in Libanon bondgenoten waren van Israël, is het veel waarschijnlijker dat Jill Kelley werkt voor de Israëlische geheimedienst, de Mossad.

Er is hoe dan ook een verband te leggen tussen Jill Kelley en Israël. Een verdere aanwijzing dat zij werkt voor de Mossad zou kunnen zijn dat in november vorig jaar door de FBI huiszoeking werd gedaan bij Paula Broadwell, de minnares van David Petraeus en auteur van zijn biografie. Dit werd gedaan naar aanleiding van het e-mail verkeer tussen haar en Kelley met als aanleiding en onderwerp: Petraeus. Het schijnt dat de FBI bij zaken wordt betrokken als er buitenlandse geheimediensten in het spel zijn.

Als Kelley inderdaad werkt voor de Mossad dan is het ook waarschijnlijk dat de waarschuwing die Hastings kreeg om van de radar te verdwijnen, afkomstig was van haar. Dat dit ook de reden was dat hij onderweg was naar de Israëlische ambassade voor bescherming, op het moment dat hij werd uitgeschakeld door een drone (onbemand vliegtuig).

Waar het in feite nu allemaal om draait is dat er een verwoestende machtsstrijd speelt tussen de moslims en de Zionisten. Het Amerika zoals dat er nu voorstaat komt steeds meer in handen van moslims, tot grote ergernis van Israël uiteraard.

Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen weten is dat het nieuwe hoofd van de CIA en opvolger van de Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is dan de tot het moslimgeloof bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama, John Brennan.

Er vindt dus op wereldniveau een soort infiltratie van moslims plaats. Dat is er de werkelijke en achterliggende reden voor dat de Joods/Christelijke Petraeus plaats moest maken voor een moslim, Brennan.

Michael Hastings is op het moment van zijn dood bezig met een verhaal over deze Islamiet John Brennan. Hij komt in contact met Jill Kelley (Mossad, geheimedienst Israël) die hem van informatie kan voorzien waardoor Obama en wellicht met hem Brennan, ten val kunnen worden gebracht. Dit zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn voor de Zionisten.

Echter, er is een gerede kans dat van hogerhand (Jezuïeten) is ingegrepen om Hastings uit te schakelen aangezien hij met zijn onthullingen en de gevolgen daarvan het masterplan zou verstoren. Want, volgens de blauwdruk naar de NWO moeten er nu op bepaalde sleutelposities moslims worden aangesteld, zodat de alles verzengende confrontatie tussen Zionisten en moslims uiteindelijk zal leiden tot de geplande Derde Wereldoorlog. (Redactie: Jezuïeten maken geen waarde-onderscheid tussen verschillende groepen, het gaat hen simpelweg om hun doel, de Nieuwe Wereld Orde, NWO)

Vraag je je af waarom Jill Kelley, degene met de dodelijk onthullende informatie, dan niet is uitgeschakeld? Het antwoord is simpel. De infiltratie van de moslims is een delicaat proces waarbij men in DIT STADIUM zich niet kan veroorloven de volledige woede van de Zionisten op de hals te halen door hun Mossad agent, Jill Kelley, te vermoorden. En dus wordt er gekozen voor journalist Hastings, waarmee dan de accute dreiging in elk geval opgeruimd is en er tevens een heel duidelijk signaal is afgegeven aan de tegenpartij. We zouden dit ongeluk wellicht bijna collateral damage (bijkomende schade) kunnen noemen als het niet zo'n vreselijk verlies zou zijn.

Achter de schermen woedt de machtsstrijd voort, terwijl de slapende wereld niets anders ziet dan een journalist die “per ongeluk” met hoge snelheid tegen een boom is gereden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl