Eindigt in 2028 het leven zoals wij dat kennen?

 Nemesis zonnestelselEerder dit jaar schreven we over een bijzondere gebeurtenis die eind volgend jaar zal plaatsvinden.

Er komt een komeet die door sommigen wordt gezien als de Blauwe Kachina, de voorloper van de Rode Kachina, de Verwoester.Al  jarenlang verschijnen er berichten over een mogelijke zusterplaneet van onze zon die bekendstaat als Nemesis.

Deze vormt de basis van een mini zonnestelsel dat iedere 3.600 jaar in onze buurt komt en dan voor de nodige verwoestingen zorgt. Althans dat is de theorie van een aantal onderzoekers, waarvan Zecharia Sitchin wel de meest bekende is.

Volgens die onderzoekers staat de volgende passage van dit mini zonnestelsel voor de deur, maar niemand is tot nu toe echt concreet geweest over wanneer dit dan staat te gebeuren.

In de mainstream media wordt het verhaal van dit mini zonnestelsel afgedaan als een broodje aap verhaal, hoewel NASA degene was die de ontdekking van een onbekende planeet die bij dit zonnestelsel hoort al in 1983 bekendmaakte.

Daarna werd het plotsklaps stil en werd later in alle toonaarden ontkend dat de planeet gevonden zou zijn.

Naast de eerdergenoemde Sitchin zijn er ook een aantal hedendaagse onderzoekers zoals Nancy Lieder en Marshal Masters. Daarnaast hebben we in ons land Evert Jan Poorterman die het vooral niet eens is met Masters en hem een zwamneus noemt.

Masters is een voormalig wetenschapsredacteur van CNN en houdt zich al vele jaren bezig met onderzoek naar wat men dan noemt Planet X of Nibiru, één van de planeten in dat mini zonnestelsel.

Masters is voor zover ons bekend ook de enige die tot nu toe concreet een datum heeft genoemd voor de passage van dit mini zonnestelsel en dat is 2028.

Verder hebben we enige tijd geleden geschreven over een andere onderzoeker David Dubyne die zich dan niet bezighoudt met Nemesis of Nibiru, maar die wel een bijzondere samenstelling van planeten heeft onderzocht. Een samenstelling die zich zal voordoen in 2024 en die volgens Dubyne zal zorgen voor een nieuw en heel krachtig magnetisch veld om de aarde met als gevolg enorm veel turbulentie op onze planeet.

Daarnaast spreekt ook Dubyne van een nog grotere gebeurtenis die in 2028 zal plaatsvinden zonder daar op dit moment verder op in te gaan.

En weer dáárvoor hebben we eind volgend jaar een heel bijzondere blauwe komeet die weleens de bekende Blauwe Kachina kan zijn uit de voorspellingen zoals die door de Hopi Indianen zijn gedaan.

Volgens diezelfde voorspellingen zal de Blauwe Kachina korte tijd later worden gevolgd door de Rode, ook wel de Verwoester genoemd. Hiermee wordt dan bedoeld de “rode” planeet Nibiru, behorend bij het Nemesis mini zonnestelsel.

De volgende opname zou naar verluid gemaakt zijn in 2008 in de buurt van de Zuidpool.

Nibiru mini zonnestelsel

Nu komt Marshals Masters met nieuwe informatie.

Hij gaat verder in op de vraag wanneer we die planeten kunnen zien.

Volgens Masters noemt Sitchin in zijn boek dan wel een periode van 3.600 jaar voor wanneer dit zonnestelsel weer langskomt, maar volgens hem gebruikt Sitchin voor zijn berekeningen de maankalender in plaats van de Gregoriaanse kalender.

Dit zorgt dan voor de nodige verwarring, maar als je dit eenmaal weet, dan vallen de puzzelstukjes snel op hun plaats.

Ook volgens Masters gaat 2024 een bijzonder jaar worden, want dan komt het mini zonnestelsel als het ware van onderen en zal het wat men noemt perihelion bereiken, het punt waarop het stelsel het dichtst bij onze zon is.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

perihelion nemesis, nibiru, planet x

Wanneer dit gebeurt dan zullen diverse (amateur) astronomen melding maken van waarnemingen. Maar volgens Masters zullen de mainstream media er op dat moment alles aan doen om deze mensen af te branden en weg te zetten als complotgekken.

Uiteindelijk zullen ze wel moeten toegeven dat er wel degelijk “iets” is, maar omdat dit “iets” zich in de buurt van de zon bevindt zal er heel luchthartig over worden gedaan en gezegd dat wij op aarde hier totaal geen last van zullen hebben omdat het heel ver weg is.

Er zal mensen worden geadviseerd om te genieten van de mooie beelden die het misschien gaat opleveren.

Er zullen op dat moment wel een aantal mensen wakker schrikken en dingen gaan doen waardoor ze later de schade misschien kunnen beperken, maar het merendeel van de mensen gelooft de verhalen in de mainstream media en doet helemaal niets.

En in 2026 zal het erop lijken dat ze gelijk krijgen. Want dat is het moment dat het mini zonnestelsel hoog boven ons zal passeren.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

nemesis hoog boven aarde, nibiru, planet x

Op dat moment zal Nemesis ook worden verlicht door onze zon en zien wij hoog aan de hemel een tweede zon. Door dit alles zal alles er veel mooier uitzien op aarde en zullen velen de mainstream media gelijk geven en zal er korte metten gemaakt worden met complotdenkers.

De media zullen mensen adviseren te genieten van al het mooie en hen adviseren om zich vooral nergens zorgen over te maken. Dit zal uiteraard tot gevolg hebben dat slechts weinigen voorbereidingen zullen treffen voor wat nog gaat komen.

Echter, op het moment dat ze dit door beginnen te krijgen, zal het veel te laat zijn om nog iets te kunnen doen. Dan zullen ze zich wenden tot de complotdenkers voor hulp, maar die hebben wel voorbereidingen getroffen en zijn tegen die tijd allang verdwenen.

De ellende voor ons op aarde zal komen in 2028 als het mini zonnestelsel tussen Jupiter en de aarde het ecliptisch vlak zal passeren.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

nemesis passeert ecliptisch vlak, nibiru, planet x

Door de enorme krachten die dat zal veroorzaken krijgen we een fysieke poleshift, met als gevolg enorme aardbevingen en tsunami’s.

Marshall Masters is niet optimistisch over het aantal dodelijke slachtoffers. Volgens hem zal zo’n 7 miljard mensen dit niet overleven.

Niet echt een verhaal om vrolijk van te worden. Maar goed, dat is wat hij denkt dat er staat te gebeuren. Hij vergelijkt wat er gaat komen met de zondvloed waarover in de Bijbel wordt gesproken.

En net zoals de mensen die toen uit de ark stapten in een nieuwe mooie en schone wereld terechtkomen zo zullen de overlevenden van wat gaat komen dat ook ervaren.

Oude gebieden zullen misschien onder water verdwijnen, maar er zullen ook nieuwe gebieden oprijzen uit de oceaan.

Het is als een Great Reset, maar dan niet uitgevoerd door mensen maar door de natuur.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl