Toevalligheden rondom vertrek Opstelten

Ex minister Ivo Opstelten was de man die ondanks andersluidende uitspraken van diverse rechtbanken en organisaties alle telecomgegevens van Nederlandse burgers liet bewaren.

Deze week krijgt/neemt de man ontslag en een dag later veegt de Rechtbank Den Haag de wet bewaarplicht voor telecomgegevens van tafel.
Overheden hebben de neiging toch wel behoorlijk eigenwijs te zijn en waar mogelijk volkomen lak te hebben aan de mening en rechten van burgers.

Ondanks dat diverse rechters al hadden geoordeeld dat het bewaren van alle telecommunicatiedata (telefoon en internet) in strijd was met de privacy en rechten van burgers hield de staat de verplichting in stand. Vooral ook op aandringen van Ivo Opstelten.

Deze week was er wederom een uitspraak van een rechtbank op dit gebied. Dit keer een Nederlandse en wel die van Den Haag.

Volgens een nieuwsbrief van de Stichting Privacy First:

In een baanbrekend vonnis heeft de rechtbank Den Haag vandaag de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking gesteld. De rechter deed dit op vordering van Stichting Privacy First en een zestal andere organisaties. Hiermee komt een einde aan een jarenlange, massale privacyschending: het bewaren van ieders telecommunicatiedata voor opsporing en vervolging. Iedere Nederlander werd hierdoor een potentiële verdachte. De rechter zet hier nu een streep doorheen.

Brede maatschappelijke coalitie

Onder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie werden sinds 2009 de communicatiegegevens (telefonie- en internetverkeer) van iedereen in Nederland respectievelijk 12 maanden en 6 maanden opgeslagen voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In kort geding eiste een brede coalitie van organisaties en ondernemingen dat deze wet buiten werking zou worden gesteld wegens strijd met het recht op privacy. De eisers waren Stichting Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), internetprovider BIT en telecomaanbieders VOYS en SpeakUp. De procedure werd gevoerd door Boekx Advocaten in Amsterdam.

Koppige minister

Volgens de eisende partijen was de Nederlandse bewaarplicht van telecommunicatie (dataretentie) in strijd met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen. Dat was vorig jaar ook het oordeel van het Europese Hof van Justitie, gevolgd door de Nederlandse Raad van State, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Eerste Kamer. Voormalig minister Opstelten van Justitie weigerde niettemin de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking te stellen. De wet zou door de minister gehandhaafd worden totdat een wetswijziging in werking getreden was, en dat kon nog jaren duren. De rechter heeft hier nu korte metten mee gemaakt door de wet per direct buiten werking te stellen.


En zo komen we ook hier weer de factor toeval tegen. Ivo Opstelten, de man die hoe dan ook wilde vasthouden aan de bewaarplicht van de telecomdata vertrekt en een dag later komt de uitspraak van de rechtbank dat deze wet van tafel is geveegd.

Wie de hele uitspraak wil lezen kan dat hier doen.

Net zo toevallig als Turkije die een dag nadat Opstelten ontslag krijgt/neemt ineens wél alle medewerking toezegt binnen het onderzoek naar de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte voormalig secretaris generaal van Justitie Joris Demmink.

Is met het vertrek van deze minister die zegt nooit te liegen, de eerste stap gezet naar het openen van de Demmink doofpot? Die door Opstelten net zo fanatiek in stand werd gehouden als de bewaarplicht voor telecomgegevens. Of rollen er nu koppen juist om de doofpot hermetisch gesloten te kunnen houden....
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl