Er wordt een staatsgreep gepleegd in Nederland

Het “vrije Westen” zoals wij dat kennen is niets anders dan één grote leugenmachine om de belangen van enkelen te dienen.

Bijna niemand heeft het in de gaten, maar er vindt op dit moment bij ons een staatsgreep plaats.
Een staatsgreep waarbij de soevereiniteit van dit land in handen wordt gegeven van de grote machtige Amerikaanse bedrijven.

Deze coup wordt niet gepleegd door legers die het land binnenvallen, maar gebeurt heel geniepig in de achtergrond in de vorm van handelsverdragen.

In ons geval en dat van de rest van de Europese Unie, gebeurt dat in de vorm van het zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), zoals wij eerder schreven:

Het grote gevaar voor de Europese bevolking zit hem waarschijnlijk in de verschillende internationale handelsverdragen die men in rap tempo probeert er doorheen te drukken. Deze verdragen zijn dé manier om nationale overheden zo goed als buitenspel te zetten en de wereldmacht in handen te geven aan de megabedrijven en banken zoals wij onlangs schreven.

Eén van die verdragen waar nu volop aan wordt gewerkt is het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Deze overeenkomst, ook wel bekend als Transatlantiche Vrije Handelszone TAFTA, is een verdrag tussen Amerika en de EU waarover op dit moment druk wordt onderhandeld.

Dit TTIP is in feite niets anders dan het werktuig waarmee Amerikaanse bedrijven zichzelf volkomen immuun maken voor de soevereine wetten van de landen waarmee ze zaken doen.

Een soeverein land dat zijn wetten wil laten gelden tegen een Amerikaans bedrijf kan straks worden vervolgd door dit bedrijf vanwege “beperking van de handel”.

Een voorbeeld:

Stel dat Monsanto GMO zaden wil verkopen in Nederland of Amerikaanse bedrijven willen dat gemanipuleerde voedsel in ons land verkopen en Nederland zal nationale wetten gebruiken om dit tegen te gaan. Dan kan volgens de condities van TTIP Nederland worden vervolgd in rechtsgebieden buiten Nederland onder de noemer “beperking van handel”. Met andere woorden wanneer Nederland een volgens eigen wetten verboden product wil tegenhouden dan houdt dat in dat Nederland de vrije handel zoals die in de TTIP is gedefiniëerd boycot, wat dan niet is toegestaan.

Het is niet voor niets dat Amerika erop heeft afgedwongen dat alle onderhandelingen over dit TTIP verdrag volledig buiten het democratische proces worden gehouden. Zelfs het Amerikaanse Congres is in volledige onwetendheid gehouden omtrent de inhoud van de besprekingen.

Uiteraard zijn diegenen die namens de individuele landen akkoord gaan met dit TTIP de (om)gekochte agenten van de grote Amerikaanse bedrijven.

In de praktijk betekent dit dat wanneer het TTIP eenmaal van kracht is, bij ons niet langer de Nederlandse wet zal gelden, maar de Amerikaanse.

Overigens is TTIP zeker niet het enige internationale verdrag wat wordt onderhandeld buiten eenieder's zicht. Zo is er ook TISA waar wij al eerder over schreven:

"Dit verdrag heet TISA, Trade in Services Agreement. Het is voornamelijk een akkoord over financiële deregulering en gaat nog vele malen verder dan de afspraken die er in 2007 zijn gemaakt die mede hebben geleid tot de economische crisis. De essentie van het verdrag is dat de financiële sector en openbare diensten nog veel meer worden onttrokken aan iedere vorm van democratische controle."

Diegenen die zorgen dat de individuele landen tekenen, zullen hiervoor vorstelijk worden beloond en gaan juichend de sferen van de happy "one percent" binnen.

De betaalde media zullen dit verkopen aan het publiek als “het opheffen van de barrières van de bilaterale handel” en het stimuleren van handel, investeringen, economische groei en werkgelegenheid.

Wat de betaalde media niet melden is dat dit ook inhoudt het opheffen van barrières tegen GMO producten.

Iedereen weet dat de Europese Commissie corrupt is. De leden hopen dat ze door hun volledige meewerking heel binnenkort ook bij de "één procent" horen. Dat is de reden dat de Europese Commissie verklaart dat zorgen omtrent de soevereiniteit van individuele landen volkomen misplaatst is.

Overal in Europa zie je mensen die begrijpen dat hier een staatsgreep wordt gepleegd door Amerikaanse bedrijven, de straat opgaan en protesteren tegen corrupte overheden die hun leven en zaken verkwanselen aan Washington.

Je zult hier niets over terugvinden in de betaalde mainstream media want hun doel is meehelpen de staatsgreep te verkopen aan het publiek.

De bekendmaking van de internationale protesten in onder andere Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, Nederland, Polen, Tsjechië en de Scandinavische landen verloopt dan ook grotendeels via de alternatieve media en sociale netwerken.

We staan op een belangrijk punt in onze geschiedenis. Amerika wordt al volledig geregeerd door megabedrijven. Als er niet heel snel wat gebeurt dan zitten we hier in exact dezelfde situatie.

Als je je stem wilt laten horen tegen het TTIP dan kun je dat doen via de petitie op foodwatch.org.

Stop de staatsgreep voordat het te laat is!

Bron:

Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl