Een regen van aangiftes tegen de Staat?

Als je behoort tot de elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt dan lig je waarschijnlijk regelmatig krom van het lachen.

Het slimmere, meer geïnformeerde deel van de politici heb je namelijk volledig in je zak en de rest is zo dom dat ze voor de ene na de andere welkome afleidingsmanoeuvre zorgen.


Je hebt de slimme, meestal psychopathische, politici. De mensen die bijvoorbeeld worden uitgenodigd om af en toe naar de Bilderberg Conferentie te komen, de waardevolle trouwe pionnen die de voor de elite cruciale beslissingen kunnen nemen om de grote lijnen van het totaalplan vast te houden.

Daarnaast heb je een leger van politici die door hun waanzinnige incompetentie totale chaos veroorzaken, wat niet alleen een welkome afleidingmanoeuvre is voor de werkelijke plannen, maar indirect ook nog weer meewerkt om de “noodzaak” van een wereldwijde superregering te rechtvaardigen.

Zo kan het gebeuren dat je politici hebt die nog niet eens in staat zijn om een huishoudboekje van 200 Euro in de week te balanceren de leiding krijgen over departementen waar miljoenen of soms zelfs miljardenbedragen over de toonbank vliegen. Deze dombo’s komen daar niet per ongeluk terecht, maar hun benoeming vloeit voort uit de diepere strategie van “politiek correct”. Het aantal hersencellen is niet belangrijk voor een bepaalde functie, wel de “politieke correctheid”.

Om dit aan te tonen, enkele berichten uit het nieuws van de afgelopen weken:

“Half miljard Nederlandse steun Zuid-Soedan in rook op”, bericht de Volkskrant. Even voor de duidelijkheid, een half miljard is 500 miljoen Euro.

Vijfduizend bijstandsmoeders worden fors gekort”. Doordat de extra bijstand die deze vrouwen kregen wordt overgeheveld van de bijstandswet naar de toeslagenwet en de belastingdienst andere criteria hanteert voor “alleenstaand”, krijgen deze vrouwen die het al heel moeilijk hebben opeens een daling van 15 procent in hun al magere inkomsten voor de kiezen.

Door de extra accijnsverhoging op lpg en diesel komt er volgens CBS cijfers dit jaar 200 miljoen Euro minder binnen dan begroot. Dit is dezelfde accijnsverhoging die talloze pomphouders in de grensstreek de das heeft omgedaan. Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris, Wiebes, klopt daar geen snars van en is er 79 miljoen Euro extra binnengekomen.

Zo kun je doorgaan. Een ogenschijnlijke chaos waar ingenieuze planning in combinatie met waanzinnige incompetentie een staat heeft opgeleverd die zich gedraagt als een losgeslagen monster en ieder werkelijk belang van de burger volledig negeert.

Een aantal initiatiefnemers is dan ook van mening dat een deel van de oplossing aangifte tegen de staat is en wel om de volgende redenen:

Hoogverraad, souvereiniteit overgeven (in slow-motion) aan een niet-democratische superstaat, samenspannen en onderdrukken bevolking, diefstal van Nederlandse burger, overdragen geldcreatie aan private banken.

Poging tot doodslag, toebrengen zwaar lichamelijk letsel, discrimineren werkelozen, onthouden basisbehoefte van de zwakkeren in onze samenleving, invoeren dwangarbeid, het voeren en steunen van illegale oorlogen.

Opzettelijk open laten van grenzen voor toestroom vreemdelingen, opzettelijk laten oplopen van de staatsschuld, bewust kapot maken van de middenstand, het plegen van een COUP D’ ETAT (staatsgreep), het heimelijk werken voor de transnationale bedrijven.

Klassenjustitie, steunen onrechtmatig koningschap, negeren kindermisbruik door koninklijke familie, het voeren van een NEP democratie.

Het initiatief is zodanig opgezet dat aan iedere burger in ons land wordt gevraagd om afzonderlijk aangifte toe doen. Wie de volledige onderbouwing van de aangifte wil lezen en eventueel mee wil doen, kan terecht bij Ommekeer Nederland.

Een regen van aangiftes tegen de Staat zal waarschijnlijk niet tot gevolg hebben dat de schuldigen ook daadwerkelijk ooit voor een rechter zullen verschijnen, maar het zorgt wel voor nog meer mensen die dan ook beseffen in welk een krankzinnig systeem wij gevangen worden gehouden. Zo kan onze samenleving dan via bewustzijn transformeren naar een betere vorm.

Als je je bewust bent van een situatie dan maak je op basis daarvan andere beslissingen en daarmee creëer je al verandering. Op die manier doe je dus al iets heel belangrijks en hoef je je niet machteloos te voelen. Dat is hoe we samen sterk zijn en daar is geen conflict voor nodig.


Bronnen:

Nu

Volkskrant

Ommekeer Nederland


Gerelateerd:

Hoe herken je een psychopaat

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl