Lijken in de kast bij het Openbaar Ministerie

De instantie die er zorg voor moet dragen dat misdadigers worden aangeklaagd en voor de rechter verschijnen, dient zelf uiteraard van onbesproken gedrag te zijn.

Dat is de theorie, maar de praktijk wijst helaas keer op keer uit dat dit allesbehalve het geval is.In ons land is het Openbaar Ministerie (OM) namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk voor het aanklagen en vervolgen via de rechtbanken van mensen die de wet hebben overtreden.


Dit kan variëren van een relatief kleine overtreding tot een zwaar misdrijf zoals moord. Het staat dan ook buiten kijf dat deze instantie honderd procent onafhankelijk en betrouwbaar moet zijn om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Zij moet dit ook doen zonder aanziens des persoon. Het OM moet de overtreder vervolgen en het is dan aan de eveneens onafhankelijk rechter(s) om een oordeel uit te spreken.

Echter, keer op keer blijkt dat het OM geen onafhankelijke instantie is, maar een club die naar believen wordt aangestuurd om onderzoeken een bepaalde richting uit te laten gaan, lieden uit de wind te houden of om willens en wetens onschuldige mensen achter de tralies te laten verdwijnen.

Om dit te kunnen doen is het voor het OM belangrijk dat bepaald bewijsmateriaal in hun voordeel uitvalt. Bij bijvoorbeeld moordzaken zal een belangrijk deel van het bewijsmateriaal afkomstig zijn van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Dus is het van het grootste belang dat het OM het NFI kan “aansturen”. Dat er bij bepaalde gevoelige zaken die het OM “rond” wil krijgen precies dat bewijsmateriaal verschijnt dat tot gevolg heeft dat een zaak geseponeerd kan worden of dat het door het OM beoogde resultaat bij een rechtbank kan worden behaald.

Wat er in dit en vast ook andere landen gebeurt als er iemand roet in dat eten gooit, kun je zien in het geval van de forensisch patholoog Danny Spendlove.

Er zijn twee soorten pathologen. De eerste is wat men noemt een klinisch patholoog die zich in het laboratorium bezighoudt met wat we noemen obductie, autopsie of sectie. Hierbij wordt het lichaam, inclusief alle interne organen, onderzocht. Dit kan, maar hoeft geen uitsluitsel te geven over de doodsoorzaak en kan belangrijke informatie verschaffen over bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen en verborgen of besmettelijke ziekten.

Een forensisch patholoog gaat een stap verder. Deze richt zich vooral op de mogelijke doodsoorzaken en andere omstandigheden die van belang kunnen zijn. Zoals Danny Spendlove zegt: “Ieder mens overlijdt omdat het hart stopt met kloppen. Het is aan mij om uit te vinden waarom dat hart is gestopt met kloppen”.

Het NFI beschikt alleen over klinisch pathologen. Wil het NFI of het OM gebruikmaken van een forensisch patholoog dan zullen ze die extern moeten inhuren. Voor zover ons bekend beschikt ons land niet over een opleiding tot forensisch patholoog dus als zoiemand ingehuurd wordt, heeft hij zijn opleiding in het buitenland genoten.

Mensen zoals Danny Spendlove die wel de volledige opleiding hebben gedaan tot forensisch patholoog zijn dan ook uiterst kritisch over de werkwijze en de vakkundigheid van het Nederlandse NFI op dit gebied. Zoals Spendlove zegt: “Ze hebben het niveau van een derdewereldland”. Op zich kan dat natuurlijk heel handig zijn als je graag wilt dat bepaalde zaken een voor jou gunstig resultaat laten zien.

Een aantal jaren geleden werd Danny Spendlove met open armen ontvangen door het OM. Ze huurden hem in als expert in een aantal verdachte sterfgevallen waarbij het NFI geen duidelijk uitsluitsel kon geven. Danny gaat voortvarend te werk en dat is nu juist hetgene wat hem niet in dank wordt afgenomen, want hij ontdekte de ene blunder en fout na de andere van het NFI.

Zo werd Spendlove bijvoorbeeld ingeschakeld bij een moordzaak in Geleen waarbij volgens het OM een 41 -jarige vrouw haar drie kinderen had omgebracht en begraven in de tuin.

Tot zijn schrik en verbazing bleek dat het NFI de organen van deze baby’s had weggegooid zodat het onmogelijk werd om ooit met zekerheid de doodsoorzaak vast te kunnen stellen.

In plaats dat Spendlove werd gecomplimenteerd met zijn grondige werkwijze en werd bedankt voor het aan het licht brengen van allerlei “fouten” die door het NFI waren begaan, gebeurde er iets heel anders.

Want, direct na de onthullingen van de blunders bij het NFI begon het OM Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek tegen… Danny Spendlove. Hij werd verdacht van valsheid in geschrifte met zijn diploma’s en er volgde een verbeten persoffensief waarin hij werd weggezet als charlatan. Het ging zelfs zo ver dat er een internationaal opsporingsbevel tegen de man werd uitgevaardigd.

Dit ondanks dat de rechtbank in Maastricht al had laten weten dat onderzoek had aangetoond dat er helemaal niets mis was met de opleiding van Spendlove. Het OM moest dan ook na enkele weken bakzeil halen, maar hun “grote baas”, procureur-generaal Herman Bolhaar “adviseert” (= geeft opdracht) aan alle hoofdofficieren om geen gebruik meer te maken van de diensten van Danny Spendlove. Dit alles speelde in 2011 en tot op de dag van vandaag is die situatie nog steeds niet veranderd.

Gisteren werd bekend dat Danny Spendlove de Staat der Nederlanden voor de rechter sleept en tonnen aan schadevergoeding zal eisen.

Twee collega’s van Spendlove, Richard en Selma Eikelenboom die werken onder de naam Independant Forensic Services (IFS), hebben vergelijkbare ervaringen, zij het iets minder heftig. Ook zij behaalden keer op keer betere resultaten dan het NFI en ook zij worden nauwelijks meer ingehuurd door het OM waardoor ze nu noodgedwongen het grootste deel van hun werk verrichten in Amerika.

Richard Eikelenboom heeft er het volgende over te zeggen, “Justitie is doodsbang dat de beerput van het NFI opengaat. Ze willen koste wat het kost dat de positie van het NFI onaangetast blijft, ookal betekent dit dat er onschuldigen vastzitten en moordenaars vrij rondlopen”.

Het zal dan ook absoluut geen toeval zijn dat de naam Herman Bolhaar ook prominent voorkomt in de affaire Joris Demmink.

De Helsinki Commissie gaf eind 2012 Nederland een geweldige veeg uit de pan omdat halsstarrig werd geweigerd iets te doen aan de zaak Demmink. Zo zei de voorzitter, Chris Smith destijds:

“Tegelijkertijd zijn de beschuldigingen, als je die in hun volledige context beschouwd, geloofwaardig en verdienen een onderzoek zodat een Officier van Justitie kan bepalen om de heer Demmink wel of niet te vervolgen. Dat onderzoek is er nooit geweest, de onderzoeken die wel zijn gedaan waren een aanfluiting en hebben helemaal niets uitgehaald als het gaat om het zuiveren van de naam van de heer Demmink. Sterker nog, ze hebben meer vragen opgeroepen.

Degene die verantwoordelijk was voor die aanfluitingen was deze zelfde Bolhaar die het OM opdracht geeft Spendlove geen opdrachten meer te geven en die spoorslags naar Washington moest om via de Helsinki Commissie te proberen de schade te beperken van het Demmink debakel:

“De reactie van de topambtenaar komt erg laat. Want de schade is inmiddels zo groot en de internationale druk op Nederland zo heftig, dat - zo meldt Van Meurs - zeer binnenkort een elf man sterke delegatie onder leiding van de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, mr. Herman Bolhaar, naar Washington DC vertrekt in een poging de reputatieschade te beperken”.

Het Nederlandse OM en alles wat daar in de achtergrond speelt is misschien wel de grootste beerput óóit in de Nederlandse geschiedenis. Het geval van Danny Spendlove bewijst dat men er alles aan zal doen om de waarheid verborgen te houden. Dat ze zelfs zover durven gaan om een strafrechtelijk onderzoek te starten, terwijl ze weten dat het totale onzin is. Dat ze zelfs proberen iemand economisch en qua reputatie volledig kapot te maken.

Als die kastdeur daar ooit eindelijk opengaat, kun je er zeker van zijn dat er heel wat stinkende lijken naar buiten zullen rollen.  Die dan beter niet door het NFI onderzocht kunnen worden; meer een klus voor Danny Spendlove.


Bronnen:

MV Advocaten

Telegraaf

RTL Nieuws

Katholiek Nieuwsblad

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl