Alternatieve media zwaar geinfiltreerd door zakenmafia

In de alternatieve mediaoorlog rond het Joris Demmink circus, de van kindermisbruik verdachte voormalig SG van Justitie, wordt de verwarring voor een doorsnee toeschouwer met de dag groter.

Na de ontmaskering van Micha Kat die beweerde de van pedofilie verdachte ex ambtenaar voor het gerecht te willen krijgen, werd het daarom tijd voor een drastische afleidingsmanoeuvre.De bedoeling van een afleidingsmanoeuvre is dat de aandacht met kracht volledig op “iets” anders wordt gericht waardoor de kern van de zaak, in dit geval dat we te maken hebben met een liegende infiltrant van de zakenmafia, volkomen wordt vertroebeld.

Daarom is het van belang de punten van essentie in de hierdoor onstane alternatieve mediaoorlog nog eens op een rij te zetten waardoor het grotere beeld duidelijk blijft.

Het begon allemaal met Martin Vrijland, waarheidszoeker met eigen website en goed ingevoerd in de alternatieve media, die een aantal zeer kritische vragen stelde omtrent de beweegredenen van Micha Kat en zijn opdrachtgevers, de steenrijke familie Poot. Deze laatsten zijn bekend van de Chipsolaffaire en de Stichting De Roestige Spijker. Deze non profit organisatie heeft een aantal getuigen in de Demminkzaak voor de show laten horen in de rechtbank in verband met eventuele aansprakelijkheid voor een al jaren op Youtube te bekijken video met getuigenissen over de vermeende pedofilie van onze voormalige SG (Demmink).

Uit een eerder door ons geschreven artikel:

“De stelling van Vrijland, die hij stapsgewijs onderbouwt, is dat er door de steenrijke familie Poot een spel is gespeeld waarbij het er helemaal niet om gaat de van kindermisbruik verdachte Joris Demmink voor de rechter te krijgen, maar dat deze zaak wordt gebruikt als hefboom (drukmiddel) om geld los te peuteren van de Nederlandse staat. Om de druk op Demmink steeds verder op te voeren maakt Poot gebruikt van mensen zoals Micha Kat met zijn website klokkenluideronline en nog een fiks deel van de alternatieve media.”

Vrijland stelt in zijn betoog een aantal legitieme vragen waar geen duidelijk antwoord op komt. Wat er wel volgt is een barrage aan aanvallen, uiteraard afkomstig van Kat, maar daarnaast duiken ook werkelijk uit alle hoeken en gaten van het internet mensen op die via hun blog Vrijland met de grond gelijk proberen te maken. Zoveel smaad en laster die op één iemand neerdaalt omdat hij een aantal “ongemakkelijke vragen” durft te stellen".

Inhoudelijk kwam er op de stellingen van Vrijland geen enkel verweer van Kat. Wel, zoals we van hem gewend zijn, veel inhoudsloos geschreeuw en geblaat. Vrijland gaat verder met zijn onderzoek en komt met nog meer lastige vragen, onder andere over de plotselinge dood van journalist Fred de Brouwer die ooit voor Panaroma verslag deed over Joris Demmink en veel kennis over deze zaak had.

Nadat Micha Kat daarna keihard door de mand viel omdat hij glashard leugens verkondigde zoals aangetoond in ons artikel van 25 april, kwamen wij tot de volgende conclusie:

“Vele jaren lang heeft Micha Kat in Nederland de schijn weten op te houden dat hij zo begaan was met het lot van misbruikte kinderen door de hoogste kringen in Den Haag en dan met name Joris Demmink en dat deze hoe dan ook vervolgd moest worden voor hun misdaden. Schijnbaar onvermoeibaar streed hij en kwam soms inderdaad met de meest saillante onthullingen in deze beerputzaak.

Dat er kinderen door de Nederlandse elite worden misbruikt is een feit en daarover bestaat geen twijfel. Ook niet over het gegeven dat voormalig secretaris generaal van Justitie en Politie Joris Demmink zich hieraan heeft schuldig gemaakt en door zijn vriendjes zoals Ivo Opstelten volledig uit de wind wordt gehouden.

Van cruciaal belang is: Waarom doet iemand iets? Wat is de motivatie? In dat licht heeft Micha Kat de Nederlandse bevolking jarenlang een rad voor ogen gedraaid. Hij heeft al die tijd op Joris Demmink gejaagd niet vanuit de motivatie om de arme misbruikte kinderen te helpen, een indruk die hij graag wekt, maar omdat hij dit soort artikelen schreef in opdracht van zijn baas, de superrijke Jan Poot. Kat was en is een betaalde werknemer op de loonlijst van de firma Poot en Kat schrijft wat zijn opdrachtgever hem opdraagt.”

Daarmee waren we op een punt aangekomen dat Kat iedere geloofwaardigheid had verloren en hadden zijn scheldkanonnades weinig of geen effect meer omdat steeds meer mensen wakker werden en Kat zagen voor wat hij was en is: Een betaalde broodschrijver die in opdracht van zijn baas (via diverse websites) de bevolking een bepaalde richting op moet duwen.

Na zijn ontmaskering probeerde Kat uit alle macht de aandacht af te leiden door vol enthousiasme te duiken op andere onderwerpen zoals de fraude bij accountantskantoren. Dit werkte echter niet en in de praktijk bleek al snel dat de houdbaarheidsdatum van Kat door zijn ontmaskering als betaalde volksmenner en leugenaar, aardig was verlopen. De melk werd aardig zuur.

En dus, werd het tijd voor een meer drastische afleidingsmanoeuvre.

Dan verschijnt er afgelopen zondag vanuit het niets een pagina van het gevangenisdossier van Volkert van der Graaf op de website Waarinholland waar aan gerefereerd wordt in notabene het mainstream NOS journaal en in het door Kat zogenaamd vervloekte dagblad de Telegraaf. Waarinholland is ook een website die bij het imperium van de familie Poot hoort. Wederom is duidelijk dat met een buidel geld het niet zo moeilijk is om de gewenste informatie landelijk mainstream nieuws te laten worden. Iets wat Kat zelf met veel bravoure als kwalijk beticht en wat hij (en bijbehorende club) dus zelf gewoon doen.

Hiermee probeert men een “escape” voor Kat te creëren die vervolgens dan ook vol overgave, na te zijn ontmaskerd als leugenaar, brult: “TIENDUIZENDEN BEZOEKERS VOOR WAARINHOLLAND EN DEZE SITE * WAARHEID, WAARHEID EN NOG EENS WAARHEID! * IVO OPSTELTEN, KOM ER MAAR IN!”.

De achterliggende reden en hoe dit waarschijnlijk allemaal is ontstaan, worden door Martin Vrijland helder uitgelegd in een recent artikel.

Iedereen doet niets anders dan praten over het uitgelekte dossier van de veroodeelde moordenaar en mogelijke patsy Van der Graaf en daarmee wordt doeltreffend de aandacht volkomen afgeleid van de kern van de zaak en waar het werkelijk om draait.

Die is dat er een steenrijke keiharde zakenfamilie Poot is die een eigen agenda heeft die niets te maken heeft met het boven tafel krijgen van de waarheid en het aan de kaak stellen van misstanden. Een familie die daarbij gebruikmaakt van een scala aan websites, betaalde schrijvers en bloggers, vaak ex journalisten zoals in het geval van Micha Kat.

Alternatieve media zijn ontstaan door de behoefte bij steeds meer mensen om de waarheid boven tafel te krijgen omdat de mainstream media volledig worden gecontroleerd en gecensureerd. Nu, heel triest, gebeurt hetzelfde met een deel van de alternatieve media.

Een rijke machtige familie die één of meerdere schrijvers inhuurt, talloze mediakanalen opzet en onder de noemer van alternatieve media proberen hun eigen agenda te promoten.

Weinig of geen verschil met de mainstream media, maar wel verwarrend voor een argeloze lezer op zoek naar de waarheid.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl