Meer weten over Freek? (video)

De acht jaar oude jongen Freek Hagoort overleed op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rodehond, Difterie, Tetanus, Polio, (BMR-DTP).

Het RIVM wees een verband tussen de vaccinaties en Freek's dood van de hand, maar de ouders en vele anderen geloven dat niet.


In mei 2009 werd in een uitzending van Eén Vandaag aandacht besteed aan de dood van Freek en alle bijbehorende vragen. Navolgend een fragment uit die uitzending.

We zijn inmiddels een paar jaar verder en de ouders willen samen met andere slachtoffers en nabestaanden via de Stichting Meer Weten Over Freek (Stichting MWOF) beter onderzoek en eerlijke informatie bewerkstelligen.

De stichting is in het leven geroepen door naaste familieleden van de ouders van Freek en wordt op vrijwillige basis geholpen door medische en wetenschappelijke deskundigen.

Via de Stichting ontvingen wij het volgende bericht:

Zaterdag 14 dec, 18.15 uur zendt EenVandaag een item uit over onderstaande (Tot stand gekomen mbv betrokken ouders, mijn informatie en veel wederhoor en mede dankzij de Stg MeerWetenOverFreek website). (Redactie: in ons artikel van gisteren over BMR vaccinaties attendeerden wij lezers op de uizending).

Vaccinbijwerking of kindermishandeling ??

Samenvatting van mijn artikel:

Analyse van medische dossiers van drie babys met hersen- en netvlies- bloedingen optredend na vaccinatie, maakt ITP (immuun of idiopatische trombocytopenie) t.g.v. vaccinatie zeer waarschijnlijk als bloedingsoorzaak. Ten onrechte wordt in dergelijke gevallen door artsen en instanties eenzijdig gefocust op kindermishandeling met vreselijke gevolgen voor de ouders. Ook werd in deze gevallen in strijd met de artsenbijsluiter na slechte reactie op eerste vaccinatie toch doorgegaan met vaccineren, waardoor de bloedingen verergerden. Logische aanbevelingen voor instanties en artsen worden beschreven.

Stuur dit bericht met bijlage svp snel door naar velen als je dit belangrijk vindt.

Met vriendelijke groet, Jannes Koetsier, arts, med.adv.
stichting MeerWetenOverFreek

Wie het volledige artikel met bevindingen, analyses en reacties aan en van Inspectie Gezondheidszorg, Gezondheidsraad, RIVM, Lareb, Nederlandse vereniging kindergeneeskunde en Nederlands Huisarts Genootschap, van Jannes Koetsier wil lezen, kan dat hier doen en wie de uitzending van Eén Vandaag wil zien, dat kan hier (redactie: helaas is dit niet te embeddenen op onze site).

Freek is overleden in bed naast zijn ouders nadat hij hij met een paracetamol door de dokter naar bed was gestuurd. Er zijn uiteraard ook talloze kinderen die niet sterven, maar die wel moeten leven met de gevolgen van vaccinatie. Zo ontvingen wij het volgende bericht van een moeder:

"Mijn zoon was ook een prachtige gezonde baby, is erg ziek geweest door de vaccinaties, huilbaby, niet meer horen en praten. Hij praatte twee woordzinnetjes toen hij twee was, maar hield op met praten, was laat zindelijk.

Hij is gehandicapt geworden. Ik ben gestopt met het vaccinatieprogramma en heb dreigbrieven gekregen: ik zou uit de ouderlijke macht gezet kunnen worden als me niet aan het schema hield. Ik heb ze verteld dat zij niet mee hebben gemaakt hoe ziek mijn kindje was en dat ik hem dat niet meer aan ging doen. Ik sta dus te boek als slechte ouder.

Mijn zoon heeft er autisme en een verstandelijke achterstand mee opgelopen. Mijn hart huilt. Hij is nu 21, ziet er prachtig uit, maar het gebruik van zijn hersens hindert en beperkt hem in enorme mate.

Natuurlijk gaat de overheid niet accepteren dat dit komt door de vaccinaties: ze waren verplicht, dus: dat wordt de verantwoordelijkheid nemen en betalen en daar hebben ze een hekel aan. Liever de rijke farmaceuten in het zadel houden en meer slachtoffers maken dan dit toegeven.

Ik ben heel blij dat dokter Koetsier dit in het nieuws brengt en ik hoop dat meer uitzendingen op televisie hieraan gewijd gaan worden."

Naarmate meer mensen zich bewust lijken te worden van de schadelijke effecten van vaccineren wordt de druk om verplicht te gaan vaccineren opgevoerd. Deze week berichtten wij dat inmiddels in New York (Amerika) de grieppriek bij kinderen jonger dan 6 jaar die naar een kleuterschool of opvang gaan, verrplicht is gesteld. Dit schendt in ernstige mate een basisrecht wat je als mens hebt en wel die van je lichamelijke integriteit.

Voor meer links naar websites met betrouwbare informatie over vaccineren bezoek ikbeneenwatje.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl