Burgerbevrijding minderjarige kinderen

Er is een concreet plan om twee kinderen die waarschijnlijk illegaal uit huis zijn geplaatst en in een misbruikcircuit terecht zijn gekomen, te bevrijden. Het zal worden uitgevoerd door de ouders en een groep sympathisanten.

Minister Opstelten is op de hoogte gebracht van het burgerinitiatief om Demi en Nivana te bevrijden uit het Wilmahuis in Zoetermeer.


Lees hier de brief die hieromtrent gisteren naar minister Opstelten is verstuurd:

SPOED

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID t.a.v. Dhr. Ivo Opstelten,

Geachte heer Opstelten,

Als vertrouwenspersoon van de familie van den Brink uit Schoorl deel ik u namens Ben van den Brink en zijn partner Leonie Minkema mede dat zij op basis van belangrijke en bevestigende informatie die zij vandaag hebben ontvangen van Inspectie Jeugdzorg te Utrecht, u in kennis wensen te stellen van het volgende.

Op korte termijn - dwz binnen enkele dagen- zullen zij, vergezeld van een grote groep ondersteunende medeburgers hun gedurende lange tijd gruwelijk seksueel misbruikte dochters Demi en Nirvana van den Brink ophalen uit het zogenaamde "Wilmahuis'', Hazewater 20 te Zoetermeer, om hen zo veilig naar hun ouderlijke huis in Schoorl te kunnen laten terugkeren.

Inspectie Jeugdzorg heeft vandaag bevestigd dat deze 2 kinderen (en met hen vele andere kinderen) jarenlang op illegale wijze uit huis zijn geplaatst zonder geldige indicatiebesluiten. Dit is des te schrijnender omdat een groep onderzoekers onder leiding van vader Van den Brink himself, heeft vastgesteld hebben dat zijn dochters sinds september 2009 in een geheel zwart pedofiel circuit zijn 'opgevangen' en op sadistische wijze mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

De details van deze afschuwelijk en schokkende zaak zijn gemakkelijk op het internet te vinden als u 'Zaak Van den Brink op google intypt. Belangrijke informatie over deze zaak staat ook vermeld op mijn website www.verontrustevaders.nl.

Ik vermeld hierbij nog één detail dat de 'leiding' van het Wilma-'gezinshuis' in handen is van de ex-politieagent Leidschendam Anton Weijers en zijn ex-vrouw Wilma Bruins, die dus als hoofdverantwoordelijken van dit misbruik in het Wilmahuius aangesproken en berecht dienen te worden.

In een 'normale' situatie zouden wij een beroep doen op de politie Zoetermeer om de ouders en burgers te begeleiden om de kinderen op te halen. Omdat ons onderzoek echter heeft vastgesteld dat een aantal Zoetermeerse politieagenten zelf onder verdenking staan betrokken te zijn bij het afdekken van deze illegale uithuisplaatsing en eveneens betrokken zijn bij het misbruik van de minderjarige kinderen in het Wilmahuis, zullen wij dit derhalve NIET doen.

Ook de pers zal van deze actie op de hoogte gesteld worden. Een actie die een einde zal maken aan een groot schandaal dat in Nederland en het buitenland zeker de nodige commotie zal veroorzaken.

In deze zaak zijn gedurende 4 jaren alle wetten van fatsoen ten opzichte van de beide onschuldige minderjarige meisjes en hun liefhebbende ouders zo grof overtreden, dat wij nu op alle medewerking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie rekenen om deze schandelijke en illegale ontvoering uit het ouderlijke huis en het hier mee gepaard gaande misbruik zo spoedig mogelijk te kunnen beëindigen.

Wij allen zijn het verplicht aan de Rule of Law om de pedofiele netwerken in Nederland die dit soort zaken organiseren krachtdadig aan te pakken en om de schuldigen te berechten.

Ik reken hierbij op uw volledige medewerking en hoop van U een spoedige reactie te mogen krijgen op dit bericht.

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Zuidlaren, Sr Alumnus Theologie Rijksuniversiteit Groningen en vertrouwenspersoon van de familie Van den Brink.

050-4096142
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl