Weer meer terreur van Bureau Jeugdzorg (Update, 3-9-2013)

Deze week hebben we een nieuw voorbeeld van staatsterreur in de vorm van Bureau Jeugdzorg en de advocatuur.

Opnieuw dreigt een jong meisje en haar familie slachtoffer te worden van deze alsmaar groeiende kinderen stelende industrie.
Update, 3 september 2013:  

We wisten uiteraard dat er nog een vervolg op dit verhaal zou komen. Hieronder volgt de laatste update van Frides Lameris aangaande deze kinderroof expeditie van Bureau Jeugdzorg.

Hallo allemaal,

Ik heb de klopjacht van BJZ op Karen Schrier en dochters nu bijna 7 dagen op de voet gevolgd. Karen heeft een aantal dagen bij ons in Zuidlaren gelogeerd en is nu net weer vertrokken naar Biddinghuizen om daar haar oudste dochter Myrthe te ontmoeten.

Myrthe is gisteravond door haar vader ergens bij een medescholier in Biddinghuizen gedropt, terwijl de moeder mij naar Zuidlaren terugbracht van een bezoek aan de vader in Helmond.

Dinsdag 27 aug. werden de 3 dames, onderweg naar mij in Zuidlaren, klemgereden bij Zwolle door 3 politieauto's en een agent op motor, na een vals Amber-alert en een nog valsere 'gestolen-melding' van haar eigen auto op een kentekenregistratiewebsite.

Gisteren was ik (dus)samen met Karen op een verrassingsbezoek bij de vader in Helmond om een laatste poging te doen de beide exen met elkaar te laten praten over het lot van hun eigen kinderen. Het werd een tamelijk schokkende ervaring.

We belden aan, maar niemand deed open. We gingen vervolgens samen op een bankje zitten, ca 3 m. van het huis, om even met elkaar te overleggen wat we verder zouden gaan doen. Binnen 5 minuten stoof een politieauto de straat in en ontspon zich een heftig toneelstuk waarvan de details zsm in een artikel zullen worden verwerkt.

De rol die de alsnog verschenen ex van Karen, Wilco van Heugten daarbij speelde, verdient daarbij bijzondere aandacht. We zagen namelijk een totale disfunctionerende en niet communicerende ex, in collusie met een brutale diender (een wijkagent) die beiden als een verlengstuk van BJZ Flevoland bleken te functioneren en daar ook openlijk voor uit kwamen!

Vanzelfsprekend kregen ze van ons flink repliek en enkele bewoners van de straat en wat voorbijgangers stonden met verbazing te kijken naar dit wonderlijke tafereel. De kinderen zijn nu dankzij Buro Jeugdzorg uit elkaar gehaald, iets waar de moeder bij voorbaat vanzelfsprekend altijd 100% tegen is geweest. Van enig verstandig handelen heeft deze jeugdzorgorganisatie m.i. tot op heden geen blijk gegeven.

Merel blijft in ieder geval nog 14 dagen bij haar vader. Merel zelf meldde per sms in paniek aan een vriendin van Karen dat ze 6 maanden haar moeder niet mag zien. Dat lijkt mij persoonlijk een krankzinnige zaak en ik heb hierover (nog) geen officiële uitspraak van BJZ Flevoland gezien en het lijkt me pure intimidatie. Geïntimideerd worden de lieve meisjes sowieso op talloze manieren.

Zij zijn overduidelijk samen met moeder Karen, slachtoffer geworden van de krankzinnige acties van Buro Jeugdzorg Flevoland, die aangezet zijn door hun vader, en ex van Karen Schrier, Wilco van Heugten. Van deze man heb ik door persoonlijk waarneming in Helmond kunnen vaststellen dat hij minimaal behept is met een ´heftige gedragsproblematiek', die iedere reële menselijke communicatie onmogelijk maakt.

Merel is via een valse UHP 27 aug. j.l. uithuis geplaatst. Voor Myrthe (die nog niet onder Jeugdzorg valt) is door BJZ Flevoland in een recente email aan de ouders een 'beschermingsonderzoek' aangekondigd door de 'raadvankinderbescherming'', dat het ergste doet vermoeden.

Ik denk dat we deze club echter beter de 'raadvankinderroof' kunnen noemen. Deze aan justitie gerelateerde club heeft decennialang onder leiding van de pedofiele ex-secretaris van Justitie Mr. Joris Demmink haar katastrofale uithuisplaatsingsbeleid kunnen uitvoeren dat het grootschalig seksuele misbruik bij BJZ heeft voortgebracht dat gemeld is door de commissie Samson (2010).

Tot zover het bericht van Frides.

Het is een schokkend verhaal, maar ook weer één met een nieuwe twist. Ook de oudste dochter, Myrthe, staat nu klaarblijkelijk op het verlanglijstje van Bureau Jeugdzorg.

Een eenvoudige oplossing is er niet. Het is voor een doorsnee burger bijna ondoenlijk om door het cordon Jeugdzorg/Advocatuur/Justitie/Rechterlijke Macht heen te breken. Het is een zieke club, maar ook een die macht heeft en alle sleutelposities bezet houdt.

Wanneer zullen de integere mensen binnen die organisaties de moed hebben om naar buiten te komen en te vertellen wat daar werkelijk gebeurt? Eén Edward Snowden uit die club is waarschijnlijk genoeg om het hele kaartenhuis inelkaar te laten storten.

Van buitenaf door dat cordon heendringen is bijna onmogelijk, dus moet het van binnenuit gebeuren. Daarom, integere mensen binnen deze club, werk niet langer mee aan dit satanische pedosysteem en laat wat van je horen. Wij luisteren.

Update: 30-8-2013 

Het laatste dat we lazen was het bericht van Frides Lameris waarin stond dat het hele verhaal een thriller begon te worden.

Nu het vervolg. Zo schrijft Frides ondermeer in een e-mail:

"Na de traumatische overval met drie politieauto's op de vakantievierende familie Schrier afgelopen dinsdagavond nabij Zwolle, zijn de kinderen op voorspraak van Buro Jeugdzorg Flevoland door de politie bij de vader in Helmond ondergebracht.

Gisteren heeft politie Lelystad bevestigd dat de valse melding op een kentekenregistatie website dat mevrouw Schrier zich in en gestolen auto had verplaatst - primaire reden voor de aanhouding- van de website was verwijderd. Een eerder foutief Amberalert voor Merel van Heugten werd reeds een aantal dagen geleden op verzoek van protest van de moeder door de politie verwijderd”.

Goed, tot dit punt nog redelijk goed nieuws. Dan wordt het echter snel minder goed nieuws:

In een telefoongesprek deelt Karen Schrier ons mee dat zij de rechtbank belt met het verzoek om te mogen horen wat de uitspraak was van de rechtbank in verband met het uithuisplaatsingsverzoek van Bureau Jeugdzorg. Een woordvoerder van de rechtbank deelt haar mee dat ze binnen acht dagen het vonnis zal ontvangen en wenst verder niets te zeggen.

Echter, tot haar schrik komt ze erachter dat de rechtbank de uitslag wel heeft doorgegeven aan een journalist, van wie ze vervolgens te horen krijgt dat het verzoek tot uithuisplaatsing door de kinderrechter mevrouw M.A. Pot is toegekend.

Samenvattend, welke bizarre bijna niet voor te stellen situatie we hier hebben:

We hebben een moeder die weliswaar een Ondertoezichtstelling heeft van de rechter, maar die samen met de vader nog wel het ouderlijk gezag heeft. Die, terwijl ze enkele dagen met de kinderen op vakantie is, wordt beschuldigd van het onttrekken van de kinderen aan het wettelijk gezag. Waarna het gehele opsporingsapparaat in werking wordt gesteld, inclusief een Amber Alert, de vrouw klemgereden wordt door drie politieauto’s en vervolgens urenlang vastgehouden op het politiebureau. Dit zijn de feiten! Wij spraken haar inmiddels ook zelf.

De aanleiding van dit alles is dat Bureau Jeugdzorg, in combinatie met de vader, vindt dat Merel last heeft van psychische problemen en daardoor naar een aangepaste school moet voor kinderen met psychische stoornissen. De moeder en talloze deskundigen zijn van mening dat er met Merel totaal niets aan de hand is en de moeder weigert dan ook te tekenen voor deze speciale school.

De moeder die vervolgens door haar eigen advocaat wordt geïntimideerd en die haar bovendien mededeelt dat ze er rekening mee moet houden dat ze ter plekke in de rechtszaal kan worden gearresteerd. Voor het volkomen onterecht en onnodig in werking stellen van het voltallige Nederlandse opsporingsapparaat wordt door Bureau Jeugdzorg geen enkele excuses gemaakt.

Sterker nog, ze mogen doorgaan met hun praktijken want de kinderrechter M.A. Pot besluit tot uithuisplaatsing van Merel. En zo komt Karen Schrier in een nachtmerrie terecht die geen enkele moeder óóit wenst mee te maken. En heb geen illusies, het gaat hier om een hele normale, verantwoordelijke moeder die veel van haar beide dochters houdt.

Wat hier gebeurt is een zich permanent herhalend en steeds vaker voorkomend (zichtbaarder wordend?) patroon waardoor kinderen door een combinatie van Jeugdzorg, advocatuur en rechters aan de ouderlijke macht en huis worden onttrokken om een zeer onzekere en gevaarlijke toekomst tegemoet te gaan. Het is alsof er een hongerig monster op de loer ligt dat steeds meer behoefte krijgt aan kinderen.

Zo schreven wij in een eerder artikel:

"De satanische pedogrootverbruikers aan de top, in machtige onaantastbare posities, die zich omringd hebben met rechters, politici, advocaten, justitie- en politieambtenaren en medewerkers van instellingen die worden geacht voor kinderen te zorgen. Een schijnbaar ondoordringbaar cordon van macht die wordt gehandhaafd door chantage en omkoping".

En nog steeds “verdwijnen” er wereldwijd iedere dag opnieuw meer dan 2.000 kinderen.

Voorlopig schijnt het dat de twee dochters van Karen Schrier, Merel (11) en Myrthe (14), zondag thuiskomen bij hun moeder, waar ze horen. Echter, een en ander staat in de schaduw van het op leugens beaseerde vonnis van de rechtbank.

Wordt vervolgd.

Origineel artikel: 29 augustus 2013

Het betreft hier het verhaal van de 11-jarige Merel uit Biddinghuizen die aanvankelijk werd opgegeven als vermist, vermoedelijk ontvoerd door de moeder.

Zo was in de lokale pers te lezen:

“De 11-jarige Merel van Heugten uit Biddinghuizen wordt sinds woensdagavond vermist. De politie vermoedt dat ze door haar moeder is meegenomen. De kinderrechter had eerder besloten om Merel onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen. De politie heeft de foto en signalement van Merel verspreid via het internet. Merel is voor het laatst gezien in Biddinghuizen en het Gelderse Vorden”.

Afgelopen maandag echter verscheen het volgende bericht:

De eerder deze week als vermist opgegeven Merel van Heugten (11) uit Biddinghuizen is niet ontvoerd door haar moeder.

BIDDINGHUIZEN - Het kind staat niet onder toezicht van bureau Jeugd Zorg. De gescheiden ouders hebben beiden het ouderlijke gezag en daarmee staat de moeder in haar volle recht om met het kind weg te gaan. De commotie is ontstaan nadat moeder Karen Schrier weigerde om de aanvraag voor Merel voor de Herman Bekiusschool te ondertekenen.

Ze wilde liever een andere school voor haar dochter. De vader wilde haar wel op die school hebben en de toon en dreiging voor uithuiszetting was gezet. De moeder sloeg met haar beide dochters op de vlucht. De foto van Merel, die volgens Schrier door de vader aan de politie is gegeven met de melding van de vermissing, is inmiddels van de politiesite gehaald.

De wanhoop nabij heeft ze inmiddels haar advocaat ontslag aangezegd, omdat ze van mening is dat haar zaken onjuist worden behandeld. Ze zegt opgelucht te zijn met deze eerste erkenning maar: ,,wij voelen ons als familie als opgejaagd wild. We hebben huis en haard verlaten voor een dreiging die berust op leugens. Het is het ergste wat je je maar kunt voorstellen. Ouders horen omwille van de kinderen op één lijn te handelen.” De moeder had maandag nog ouderlijk gezag. Dinsdag was de rechtszitting met het verzoek Merel uit huis te plaatsen. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag er nog niet”.

Tot zover de berichtgeving.

Wat in die hierin allemaal niet wordt gemeld is dat de Dr. Herman Bekiusschool niet zomaar een school is. Als we kijken op de website, dan staat daar het volgende: “De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen (6 t/m 12 jaar) met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen. De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland.”

De moeder die over het volledige ouderlijk gezag beschikt, gezamenlijk met de vader, is terecht van mening dat haar dochter niet thuishoort op een school voor kinderen met psychische problemen. Niet alleen is dit de mening van de moeder, maar zij beschikt ook over uitgebreide rapportages waaruit blijk dat er met haar dochter niets aan de hand is.

We zien hier weer de klassieke situatie waarbij een scheiding tussen de ouders wordt misbruikt om de kinderen onder toezicht van de Staat/Jeugdzorg te manouvreren. De vader wordt in dit geval gebruikt als instrument omdat hij in zijn boosheid de moeder zoveel mogelijk wil dwarszitten. Waarschijnlijk heeft hij geen idee dat ook híj wordt gebruikt. Ogenschijnlijk worden zijn belangen gediend, maar in een volgende fase, daar kan hij op rekenen, wordt ook hij buitenspel gezet.

Afgelopen maandag ontving de moeder van Merel de volgende brief van haar advocaat:

Geachte mevrouw Schrier,

Hedenochtend ben ik telefonisch benaderd door de heer Lameris die mij meedeelde uw vertrouwenspersoon te zijn. Hij kondigde aan dat u mij nog heden per mail kenbaar zult maken met onmiddellijke ingang niet langer van mijn diensten als advocaat gebruik te willen maken.

Door middel van deze mail verzoek ik u mij – in verband met de zitting van de kinderrechter te Lelystad van 27 augustus 12.15 uur - nog heden per mail of per fax te berichten of de mededeling van de heer Lameris juist is.

Ik attendeer u er op dat ik conform de gedragsregels die gelden voor advocaten niet zonder uw uitdrukkelijke bevestiging mijn werkzaamheden voor u in deze zaak kan beëindigen. Mocht ik derhalve voor 16.00 uur hedenmiddag niet van u hebben vernomen dat u niet langer van mijn diensten gebruik zult maken dan dien ik op basis van genoemde gedragsregels aanwezig te zijn op de zitting van de Kinderrechter.

Ik maak u er daarbij nogmaals op attent dat het mijns inziens in het kader van uw belangenbehartiging in de onderhavige zaak noodzakelijk is dat u zelf ter zitting aanwezig bent. Daarbij geldt overigens dat het mij niet bekend is of het BJZ Flevoland inmiddels aangifte heeft gedaan van de onttrekking van Merel aan het wettig gezag.

Niet uit te sluiten is derhalve dat toewijzing van het verzoek van het BJZ Flevoland tot uithuisplaatsing van Merel zal leiden tot uw arrestatie door de politie. Dit zou wellicht direct na de uitspraak in het gerechtsgebouw kunnen plaatsvinden.

Ik wijs u er voorts op dat- gezien het feit dat u uw eigen toezeggingen om de aanvraag voor de Herman Bekiusschool te tekenen en Merel aldaar komend schooljaar onderwijs te laten volgen tot op heden niet bent nagekomen – ik niet uitsluit dat de kinderrechter over zal gaan tot toewijzing van het verzoek van het BJZ Flevoland tot uithuisplaatsing van Merel.

Mocht ik niet van u vernemen dan zal ik uw belangen op de zitting van 27 augustus a.s. naar behoren behartigen. Ik laat u echter op voorhand reeds nu weten dat ik ongeacht de uitkomst van de procedure genoodzaakt ben ten gevolge van de thans ontstane vertrouwensbreuk mij zal onttrekken als uw raadsman.

Indien u mij voorafgaand aan de zitting laat weten dat u niet langer prijs stelt op mijn bemoeienissen in deze zal ik direct de kinderrechter te Lelystad per fax laten weten dat ik niet langer als uw raadsman in deze zal optreden. Ik maak u er op attent dat u in persoon ter zitting mag verschijnen. U kunt zich echter uitsluitend door een advocaat laten vertegenwoordigen; een persoon die geen advocaat is zal – in de regel – niet ter terechtzitting worden toegelaten.

Ik acht het in uw belang dat u zich door een advocaat ter zitting laat bijstaan.

Hoogachtend, Mr. M.R.P. Hoppenbrouwers

Van der Meij advocaten
Herengracht 244
1016 BT Amsterdam
T: 020-6236721
F: 020-6242249

Dit is een brief van haar eigen advocaat waarin wordt gedreigd met uithuisplaatsing van Merel en zelfs arrestatie van de moeder als ze weigert om de aanvraag voor die speciale school te tekenen.

Het antwoord van de moeder, spreekt voor zich:

Geachte meneer Hoppenbrouwers,

Het bericht met inhoudelijke waarheid heeft u bereikt. Ik bevestig bij dezen dat dit bericht het ENIGE JUISTE is dat tot nu toe - er volgt nog een stukje - over de hele toestand die rondom mijn dochter Merel van Heugten sinds de wraakjacht van mijn ex en de BJZ-bemoeienissen is ontstaan met een VALSE AANGIFTE VAN VERMISSING VAN MEREL ZELFS ALS MEEST SCHOKKENDE FEIT.

Dit terwijl de meiden veilig bij MOEDER zijn zoals het betaamd en terwijl moeder (naast de vader) ouderlijk gezag heeft! EEN UITHUISPLAATSING OMDAT IK NIET ZWICHT VOOR CHANTAGEONDERTEKENING VOOR EEN SCHOOL WAAR MIJN DOCHTER GEEN PASSEND ONDERWIJS KRIJGT AANGEBODEN? OPVOEDEN BETEKENT OOK JUISTE OPLEIDING VERZORGEN!

De eerste OTS - 25-10-2012/ 25-10-2013 - was al ten onrechte. Vervolgens wordt ik GECHANTEERD om te tekenen voor Herman Bekiusonderwijs terwijl ALLE rapportages -ik verwijs hierbij even naar Child Support en naar GGZ - recentelijk uitwijzen dat er psychiatrisch met mijn dochter HELEMAAL NIETS AAN DE HAND is!

Dat wij als gezin echter door al dit schandalige gedoe rondom mijn jongste dochter begeleiding en steun behoeven, zal ieder weldenkend mens wel kunnen inzien. Bovendien is er 'achter mijn rug om' een REC 4 indicatie afgegeven, terwijl mijn handtekening ontbreekt.....! De acties van mijn ex en BJZ zijn illegaal evenals het dreigen met een UHP!

De redenen dat ik u als mijn advocaat ontsla staan hieronder vermeld.

Ik zal uw honoraria , de toevoeging die u voor mij aan zou vragen bij Raad voor Rechtsbijstand, NIET BETALEN vanwege het uitblijven en niet goed uitvoeren van uw werkzaamheden en de daarbij behorende gedragscode.

Enkele schokkende feiten:

1) BJZ FLEVOLAND: Mevrouw Emma Herwijer is "voogd" van Merel. Zij heeft echter NIMMER met mijn dochter gesproken! Gedragsdeskundige mevrouw Mank: ken ik niet. Dus is evident dat zij ook mijn dochter nimmer gezien of gesproken heeft)! Allerlei rapportages opstellen NADAT ik een schriftelijke aanwijzing van BJZ heb gekregen. U zegt: als u niet tekent voor de HB-school ( cluster IV LELYSTAD), dan WORDT UW DOCHTER uit huis geplaatst? ( UHP) DAT KAN EN MAG NIET WAAR ZIJN.

Dat is pure chantage! Voor zulke drastische maatregelen hoort een kind bedreigd te zijn in haar welzijn en daar is bij onze familie GEEN SPRAKE VAN. De Rapportage van Vitree van mevrouw A van de Berg concludeert namelijk ( Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding) op indicatie van BJZ dat moeder uitstekende opvoedkwaliteiten bezit om een veilig milieu te garanderen. Deze uitkomst verrast mij niet. Dit is het enige juiste wat BJZ Flevoland vermeld, met dank aan mevrouw A. van de Berg van Vitree haar objectieve en onpartijdige waarneming!

2) Dan heeft u - zegt u - de stukken niet gekregen voor eerste zitting van 20 augustus j.l. Derhalve wordt eerste zaak op MIJN VERZOEK aangehouden. Volgende zittingsdatum 27 augustus a.s. De kinderrechter mevrouw Pot heeft d.d. 20 augustus j.l. alleen de machtiging UHP gekregen, niet het 2de verzoekschrift van verlenging OTS, want deze zwierf nog ergens rond op de griffie volgens u.

U mij vraagt mij te LIEGEN voor de rechtbank dat u niet kon komen een paar uur voor de zitting om de stukken van mij door te nemen, omdat u een andere zitting had? U kunt mij als cliënt niet vragen om te liegen. Wat mij betreft kloppen alle bovengenoemde zaken van geen kant. Mevrouw Herweijer heb ik 3 keer gesproken als moeder ( op school dwingen ondertekening en bij REC 4 meeting commissie). Zij is echter is niet onpartijdig gebleken. Welke belangen worden er hier gediend weet ik niet - misschien die van BJZ?, maar IN IEDER GEVAL ZEKER NIET DIE VAN MIJN DOCHTER OF MIJ ALS OUDER! Ik vermoed financieel belang ergens.

3) U hebt mij verteld dat het om MIJ gaat in een telefoongesprek. Deze opmerking verraste mij. BJZ Flevoland heeft mij als OUDER nimmer ondersteunt. Dossieropbouw geschiedt achter computer van BJZ- medewerk(st)er(s) die niet communiceren en m.i. niet competent zijn voor hun functie. Tevens zegt u dat BJZ FLEVOLAND mijn dochter MEREL liever gisteren dan vandaag uit huis wil plaatsen, OP BASIS VAN WAT? Het betreft mijn dochter en dan ons gezin en ik als moeder, met het ouderlijk gezag bekleed, ben degene die de JUISTE beslissingen omtrent de toekomst van mijn dochters in vrijheid wil beslissen. DAT IS WEL CORRECT!

4) De bedreigingen over arrestatie van mij als moeder, met als reden het onttrekken van het gezag, heeft u mij telefonisch 21 augustusal mee BEDREIGD. In uw mail van vandaag herhaalt u dit nog eens. Ook noemde u 21 augustus al termen van artikel 279 BW. Ik heb het even opgezocht, betreft ontvoeringsartikel. Dit is intimiderend. BJZ wil mijn dochter uithuisplaasten( ontvoeren) en de autoriteiten willen de moeder gaan arresteren omdat ze - gezag hebbende - haar dochter wil beschermen??? (Bovendien was het nog vakantieperiode en ik heb het RECHT op te gaan en staan met mijn dochters waar ik wil. Wie is er voor verantwoordelijk onze hele vakantie te hebben verpest, waarin al onze basale mensenrechten zijn geschonden??)

Dit vertelde u mij woensdag 21-08- j.l. en u verzocht mij contact op te nemen met BJZ FLEVOLAND terwijl ik niet gebeld ben door hen....! FOUT: Sinds wanneer communiceerde u toentertijd nog als MIJN advocaat met BJZ FLEVOLAND aangaande MIJN DOCHTER? Dit doet u toch op verzoek van cliënt en niet zelfstandig? Ik heb u dit niet gevraagd! Ook zegt u 21 augustus j.l. tegen mij dat u hoopt dat IK HET NIET ZOVER LAAT KOMEN, INTIMIDATIE EN BEDREIGING VOOR ARREST. Ik heb niets misdaan!

5) Tevens valt het mij op dat u het woord 'bemoeienissen' gebruikt. Is dat een gebruikelijke term binnen de advocatuur? BJZ gebruikt deze term ook weleens. Kunt u mij helder uitleggen wat u daarmee bedoelt, in welk kader mag ik dat zien? Ik meen u als vertegenwoordiger/raadsheer ingeschakeld te hebben. Wellicht ten overvloede, u bent op geen enkele wijze betrokken bij het welzijn van mijn dochter. Daar heb ik altijd en zal ik altijd in de toekomst voor blijven ZORGEN ALS MOEDER.

Het Recht zal in waarheid dienen. Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Mevrouw K.R. Schrier

Deze zaak lijkt nu een alarmerende wending te nemen, getuige het laatste bericht dat wij van Frides Lameris ontvingen:

28-08-2013 0.05 u

"De zaak Karen Schrier is een ware thriller aan het worden. Vanavond op weg naar nieuw onderduikadres werd zij door politie aangehouden omdat haar autokenteken op lijst 'gestolen auto's stond, hetgeen natuurlijk niet waar was. De kinderen belden mij vanuit de auto dat ze problemen hadden met politie. Dat was om ca 19.30 u.

Pas om 23.00 uur hoorde ik van Karen dat ze vrij was gelaten en zich morgen om 10.00 u moet melden op politiebureau Dronten voor een gesprek. Merel en Myrthe zijn (tijdelijk?) bij hun vader meldde Karen. Morgen ga ik mee naar het politiebureau in Dronten.

Wordt vervolgd" 

Frides, Zuidlaren
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl