Het probleem is niet Joris Demmink (video update)

Met de grote stroom getuigen die er inmiddels is, lijkt het geen probleem te moeten zijn om de van kindermisbruik verdachte Demmink veroordeeld te krijgen door een (onafhankelijke) rechtbank.

Het werkelijke probleem zijn de beschermers om hem heen met in hun kielzog de angsthazen in Den Haag.


Update:

Als er één dappere man is in Den Haag, dan is het Alexander Pechtold wel. Onverschrokken vertrekt deze man naar de Bilderberg Conferentie als het nodig is. Met niet aflatende ijver en op zalvende toon probeert hij argeloze burgers te overtuigen dat ze vooral voor de Nazi Europastaat moeten zijn omdat “dit goed voor hen” zou zijn.

Alleen als het op Joris Demmink aankomt laat zijn moed hem even in de steek en staat hij met de mond vol tanden. Merkwaardig.

Origineel artikel:

In een eerder artikel schreven wij over twee ex gevangenisdirecteuren die verklaarden dat hen tijdens een dienstreis naar Engeland belastende informatie over voormalig Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, ter ore was gekomen:

"Het schijnt dat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een email heeft ontvangen van een voormalig gevangenisdirecteur. Daarin schrijft hij dat tijdens een dienstreis naar Engeland van de toenmalige persoonlijk assistente van Demmink hij vernam dat ze er een enorme hekel aan had om minderjarige jongens voor haar baas te moeten “regelen”. Navolgend de betreffende email:

mail

Dat bericht klopte inderdaad want zoals nu bekend wordt door een artikel in de Volkskrant hebben beide gewezen gevangenisdirecteuren, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, verklaringen afgelegd ten overstaan van een notaris in Haarlem. Wat zij hiermee willen bereiken is hetzelfde als wat een inmiddels een aanzienlijk deel van Nederland beoogt, namelijk eindelijk een onafhankelijk onderzoek naar deze van kindermisbruik verdachte Joris Demmink.

Dit is ook in zoverre uniek omdat het de eerste keer is dat ex medewerkers van Justitie Joris Demmink beschuldigen. Het zal ook niemand verbazen dat de dame, destijds persoonlijke assistente van Demmink die met dit verhaal kwam, dit nu in alle toonaarden ontkent. Net zo min als dat nu vier andere deelnemers aan deze bewuste reis zich plots niets meer kunnen herinneren.

Wat veelzeggend is betreffende Molenkamp en Van Huet is dat het voormalig topambtenaren van Justitie zijn en dus destijds onder Demmink zelf werkten. Molenkamp was directeur van de gevangenis in Vught en Van Huet directeur van de Bijlmerbajes. Twee zwaargewichten in Justitiële kringen die zeggen dat ze deze verklaring hebben afgelegd omdat ze zich enorm storen aan de bescherming die Demmink geniet van het Ministerie.

Daar heb je de kern van het hele verhaal. Demmink is niet zozeer het probleem niet, breng hem voor een rechtbank en met de stroom van getuigen verdwijnt deze voor lange tijd achter de tralies. Het probleem zijn de beschermers om hem heen. Huidige minister Opstelten, Hirsch Ballin en Donner om er maar enkelen te noemen.

Voor wat de laatste betreft zijn er nog twee pikante details. De reden dat Van Huet verdween bij Justitie is vanwege een arbeidsconflict met Donner, dezelfde Donner die ook weer in verband kan worden gebracht met de Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs in de strafrechtswetenschappen, een club die zich ondermeer bezighoudt met, jawel, ambulante jeugdzorg.

Steeds vaker duiken er publikaties in de mainstream media op over Demmink en zijn kindermisbruik en het zal dus wel een kwestie van tijd zijn voordat er nog intensiever aan “damage control” zal worden gedaan. De eerste geluiden in die richting zijn al te horen. De Volkskrant besluit aan het eind dan ook heel voorzichtig te zijn en de woorden “grootse karaktermoord” te gebruiken. Niet alleen worden daarmee al die getuigen weggezet als leugenaars, het opent ook de deur voor een mediaoffensief waarin dit heerschap wordt neergezet als arm slachtoffer van mensen die hem niet goed gezind zouden zijn en waarmee het dan misschien wel de grootste karaktermoord uit de Nederlandse geschiedenis zou zijn.

Het is natuurlijk fantastisch wat Molenkamp en Van Huet hebben gedaan. Zij tonen karakter en moed. Dat kan niet gezegd worden over al die angsthazen in ondermeer Den Haag die het dun door de pijpen loopt als ze de naam Demmink horen.

Bron:

Volkskrant

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl