Zo word je stap voor stap financieel gesloopt

  financieel gesloopt door overheid   De middenklasse vormde ooit een belangrijk deel van onze samenleving, maar deze verdwijnt nu in een razend snel tempo.

De sloophamer van Klaus Schwab en kornuiten treft vooral hen, maar ook de rest van de maatschappij moet er aan geloven.Als de overheid een helpende hand uitsteekt richting burgers, dan hangt daar altijd een prijskaartje aan.

Een prijskaartje in de vorm van vaak hogere belastingen, want het geld moet toch ergens vandaan komen nietwaar?

Omdat de meeste mensen wel de logica inzien van dat argument betalen ze braaf belasting en dan nog wat meer en daarna nog wat meer.

Er is dan ook sprake van wat men noemt een toenemende lastendruk voor de burgers.

De collectieve lasten zijn alle bedragen die we min of meer verplicht afdragen aan de collectieve sector. Het gaat daarbij om de som van de belastingen, sociale premies en enkele niet-belastingen (zoals binnenlandse aardgasbaten en milieuheffingen).

Wat verder opvalt in ons land is dat onder leiding van WEF man en vrijmetselaar Mark Rutte de lastendruk aanzienlijk is opgelopen en nu al zo’n 40 procent van ons nationale inkomen bedraagt.

 toename lastendruk onder kabinetten Rutte

Laat dat even inzinken. Zo’n 40 procent van wat wij als inwoners van dit land met zijn allen verdienen gaat naar Den Haag.

Nu dankzij alle ‘steun’ van de overheid in verband met de nep corona pandemie en de door het WEF veroorzaakte energiecrisis, moeten burgers nog veel meer gaan afdragen aan Den Haag.
En zo komt er meer en meer van het geld dat wij met zijn allen verdienen terecht in Den Haag.

Via de kunstmatig gecreëerde crises worden steeds meer mensen afhankelijk van ‘steun’ van de overheid. Door die ‘steun’ wordt de overheid gedwongen om steeds meer belasting te heffen en daardoor komen nog meer mensen aankloppen voor ‘steun’ bij de overheid.

Een steeds groter deel van het geld dat wij met zijn allen verdienen gaat naar Den Haag, waardoor wij uiteindelijk in een situatie belanden dat we van geluk mogen spreken als we nog wat zakgeld overhouden dat we vrij mogen besteden.

Stap voor stap wordt de controle en grip van de overheid op de totale maatschappij groter en bepaalt de overheid straks voor de burger wat zij wel of niet mogen doen.

Daarbij zijn zowel de Europese Identiteit en de komende CBDC (digitale munt) essentiële instrumenten en daarom zal niemand in de politiek in staat zijn om dit tegen te houden.

Daarom zie je ook steeds meer een soort parallelle economie verschijnen, een economie waar mensen niet meer afhankelijk zijn van Den Haag en de euro.

Het is niet voor niets dat de overheid zendelingen naar Friesland stuurt, want daar zijn ze veel te veel gehecht aan vrijheid, iets dat uiteraard niet past in de gewenste communistische wereldstaat.

Want, die Friezen gaan nu nog een stap verder door een eigen vrijheidspenning uit te geven.

Vrijheid is onbetaalbaar. Om dit te benadrukken, lanceert Frij Fryslân een vrijheidspenning van puur zilver met de naam de Friling. De Friling staat voor vrijheid - in verleden, heden én toekomst.

Deze vrijheidspenning getuigt niet alleen van de eeuwenlange periode waarin de Friezen vrij en autonoom leefden. Hij laat daarnaast zien hoe sterk vrijheid nu weer leeft in Fryslân. De penning wordt mede uitgebracht om als symbool gebruikt te kunnen worden door iedereen die vrijheid hoog in het vaandel draagt.

Creatief denken en manieren vinden om uit de klauwen van de WEF systemen te blijven lijkt vooralsnog de enige manier om echt strijd te leveren tegen de satanische krachten in de achtergrond.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl