Opnieuw worden er zendelingen naar Friesland gestuurd

  Friezen liggen altijd dwars   De Friezen zijn een trots en onafhankelijk volk dat weinig of geen vertrouwen heeft in de Haagse overheid.

Al eeuwenlang probeert men de dwarsliggende Friezen tot van alles en nog wat te bekeren, maar meestal zonder succes.
Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is er altijd wat in Friesland. Nooit doen ze precies zoals voorgeschreven door kerken of overheden en altijd liggen ze dwars.

Al voor de Middeleeuwen was het hommeles in Friesland toen Bonifatius probeerde de Friezen te bekeren.

Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-Engeland, 672 of 675) was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Hij werd gedood bij Dokkum toen hij op zendelingstocht was, zeer waarschijnlijk op of rondom 5 juni 754, maar misschien ook later in 755.

Eeuwen later probeerde men opnieuw Friezen te bekeren tot een bepaald geloof en weer speelde Dokkum daarbij een hoofdrol.

Bij de door de satanische sekte gewenste verwoesting van onze maatschappij hoort uiteraard het uitbannen van allerlei tradities zoals de inmiddels bijna verdwenen Zwarte Piet.

Onder leiding van mensen zoals het beruchte sektelid George Soros krijgen ‘actiegroepen’ geld om de zaak op te ruien, om ruzie te veroorzaken en bovenal om een mooi kinderfeest te vernietigen.

Hand in hand met die ‘actiegroepen’ heb je de enorme kudde linkse bestuurders die als een zwerm sprinkhanen de meeste bestuurlijke posities in ons land hebben ingenomen.

Een dergelijk geronselde linkse bestuurder is Marga Waanders, de voormalige burgemeester van Dokkum.

Zij is degene die destijds alle commotie heeft veroorzaakt met de Blokkeerfriezen. Dit door expliciet de Soros groep Kick Out Zwarte Piet uit te nodigen.

Waanders en de Soros groep waren het roerend met elkaar eens toen Waanders stelde dat de Friezen eigenlijk 'deplorables' zijn, white thrash, het allerlaagste in de maatschappij en dat ze daarom hoognodig moeten worden opgevoed.

Dat is wat de inmiddels bekende Jenny Douwes vertelde in een interview met de Telegraaf.
Het schijnt dat de burgemeester dat niet letterlijk zo heeft gezegd, maar dat dit de interpretatie is van Jenny Douwes.

Wel blijkt uit officiële documenten dat de overheid het gebied rondom Dokkum ziet als een soort 'onwikkelingsland', waar men nog niet is gestart met de 'emotionele emancipatie'.  Dit laatste betekent vrij vertaald dat de elitaire bestuurders in ons land dit deel van het land een achtergebleven gebied vinden, waar mensen niet dezelfde 'progressieve' ontwikkling hebben meegemaakt als in de Randstad. En dat de Soros groep Kick Out Zwarte Piet een belangrijke rol kan spelen bij de emotionele emancipatie van de achtergebleven Friezen.

Waanders is inmiddels vertrokken naar een andere Friese gemeente als burgemeester, waarschijnlijk om ook daar zendelingenwerk te doen.

Bovenstaande maakt duidelijk hoe de vele linkse bestuurders denken over het volk. Ze vinden dat ze zelf bij de elite horen en dat zij wel even zullen bepalen wat politiek correct is en dat wij zo snel mogelijk dienen op te gaan in een grote sociale (communistische) Europese superstaat.

Een staat waarbij alle vreemdelingen welkom zijn, de eigen soevereiniteit gerust kan worden opgegeven en waar iedereen gelijk is, behalve dan dat zij een klein beetje meer gelijk zijn dan de rest.

De linkse bestuurders zijn de natte droom voor Klaus Schwab en zijn mede sekteleden. Zij zorgen ervoor dat de communistische agenda in razend tempo wordt ingevoerd en dat ze daarbij het volk moeten heropvoeden, zo zij het.

Ook in de Sovjet Unie had men tenslotte al heropvoedingskampen en ook in China is dat al een heel bekend concept.

Misschien maken ze straks van Friesland wel een groot heropvoedingskamp, want die lui liggen altijd dwars. Nooit zullen ze eens gewoon doen wat de linke elitebestuurders van hen verlangen.

Of zullen de Friezen onder leiding van een moderne Jeanne d’ Arc opnieuw opstaan en zeggen: ‘Tot hier en niet verder’.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl