Er komen nog veel meer personeelstekorten

  personeelstekort door coronavaccins  Wij verkeren als maatschappij in een situatie waarbij steeds meer mensen niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Het aantal mensen dat ziek wordt of invalide na de coronaspuiten wordt steeds groter en het houdt een keer op.Het gaat verder, steeds verder. En dan bedoelen we het aantal mensen dat straks niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces.

Zoals we eerder in de week schreven is het ziekteverzuim vergeleken met de tijd voor corona met 37 procent toegenomen. Dat zijn angstaanjagende cijfers en als deze trend doorzet, dan komen wij in een heel vreemde wereld terecht.

Het begint al met het feit dat er geen enkel echt onderzoek plaatsvindt naar de werkelijke oorzaken van het schrikbarend hoge ziekteverzuim.

Dat kan ook niet, want niemand in mainstreamland mag, wat er ook gebeurt, een verband leggen tussen de coronaspuiten en gebeurtenissen om ons heen. Dit in het kader van de spuiten zijn veilig en effectief, ook al valt de halve bevolking dood neer.

De gevolgen van de spuiten zijn op dit moment al rampzalig, maar wat gebeurt er als men in de herfst ook weer de jongere generatie gaat inspuiten?

Dan zullen er bovenop al de bestaande vaccinatieschadegevallen nog veel meer nieuwe komen, zoals deze arts van American Frontline Doctors uitlegt.


Videolink

Afgezien van de vele mensen die sterven als direct gevolg van de spuiten, hebben we natuurlijk ook nog de mensen die zodanige vaccinatieschade oplopen dat ze misschien nooit meer kunnen werken.

Dit wordt dan al snel long covid genoemd, iets waarover wij eerder het volgende schreven:

Heel veel zorgperspersoneel heeft te maken met wat men noemt long covid.

We hebben in een eerder al geschreven dat de belangrijkste symptomen van long covid lijken op die van vaccinatieschade.

De drie belangrijkste symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst.

Om dat verder te onderstrepen dat longcovid niets anders is dan vaccinatieschade is er enkele dagen geleden een nieuw wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat long covid als ziekte niet bestaat.

Als we bijvoorbeeld kijken naar Amerika dan was daar het aantal mensen dat als volledig afgekeurd oftewel invalide (disabled) te boek stond altijd vrij constant.

Nu ineens is dat aantal met meer dan 3 miljoen mensen toegenomen oftewel een toename van 10 procent.


Videolink

Als men straks in de herfst nog meer coronaspuiten gaat uitdelen aan mensen bij wie én de aderen nu al grotendeels geblokkeerd zijn én waar het immuunsysteem al niet meer goed werkt, dan zal dit desastreuze gevolgen hebben.

Niet alleen voor de mensen zelf die dan nog sneller zullen sterven of nog eerder ziek worden dan nu al het geval is.

Waar nu al heel veel dingen gewoon stil staan wegens personeelstekort zoals ze dat omschrijven, zo zal dat binnenkort nog veel erger worden.

Dit zal gevolgen hebben voor de zorg, waar simpelweg niet meer voldoende personeel voorhanden zal zijn om de zieken te verzorgen. Dit zal gevolgen hebben voor het openbaar vervoer, voor het vliegverkeer, ja eigenlijk voor alles.

Als dit gebeurt, dan nog zal men niet bereid zijn om te kijken naar de werkelijke oorzaak en zullen de mensen die dan nog over zijn in de horeca weer keurig de corona toegangsbewijzen checken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl