Waarom is er oversterfte onder jonge ouderen?

jonge ouderen sterven als gevolg van coronavaccinDe coronagevallen lopen terug, er wordt feest gevierd want de vaccinaties werken, zo wordt geclaimd. 

Misschien werken deze inderdaad, maar dan op een andere manier dan men zou verwachten.In het begin van het jaar was iedereen in de ban van de vaccinatiecampagne die net was opgestart en waar de eerste “gelukkigen” die een prik mochten ontvangen de ouderen en kwetsbaren waren.

Velen van hen stierven binnen enkele weken na ontvangst van die levensreddende injectie. Dit werd echter toegeschreven aan corona en dat de vaccinatie voor hen helaas net te laat was gekomen. Nog wat later toen men niet teveel wilde laten blijken dat gevaccineerde mensen doodgingen werd er gezocht naar “onderliggend lijden” als doodsoorzaak en uiteraard was het vaccin altijd onschuldig.

Enige tijd later waren de wat minder oude mensen aan de beurt, zeg maar de groep tussen de 60 en 80 jaar oud. De vaccinatiebereidheid was hier vrij groot, omdat zij toch wel een beetje bij de kwetsbare ouderen horen, velen te maken hebben met allerlei chronische kwalen en derhalve maar wát blij waren dat ze zich mochten laten inenten.

Je hoorde of las vrijwel niets over sterfgevallen in die groep die optraden niet lang na de vaccinatie. Je kon het zien in de Europese database waar het aantal doden na een vaccin tot astronomisch hoogte was opgelopen, maar je zag er helemaal niets van in de normale vaccinatiepropaganda kanalen.

En dan komen er cijfers van het CBS, waar men zich toch wel even achter de oren krabt, want er gebeurt iets vreemds.

Vanaf april tot en met nu blijkt dat de oversterfte in de groep 65 tot 80 jarigen hoger is dan normaal. En dat is nu juist niet normaal, want overal valt een dalende trend waar te nemen omdat de jaarlijkse coronagriep op haar retour is.

Op 23 april 2021 schrijft het CBS het volgende:

In week 15 (12 tot en met 18 april 2021) overleden naar schatting iets minder dan 3 200 mensen. Dat zijn bijna 200 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan in de week ervoor (3 132). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte.

De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar laat in de afgelopen weken een stijgende trend zien. Sinds week 13 is er oversterfte in deze leeftijdsgroep. In week 15 overleden op basis van de schatting ongeveer 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar, ongeveer 200 overledenen meer dan verwacht. Ook onder mensen jonger dan 65 jaar is er in week 15 sprake van oversterfte. Er overleden bijna 450 mensen jonger dan 65 jaar, zo’n 50 meer dan verwacht.

Op 7 mei 2021 schrijft het CBS het volgende:

In week 17 (26 april tot en met 2 mei 2021) overleden naar schatting 3 150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan in de week ervoor ( 3 107). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte.

De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar liet in de afgelopen weken een stijgende trend zien. Sinds week 13 is er oversterfte in deze leeftijdsgroep. In week 16 nam de sterfte in deze groep iets af, maar op basis van de schatting nam de sterfte in week 17 weer iets toe. Er overleden ongeveer 1 050 mensen van 65 tot 80 jaar in die week, ruim 150 overledenen meer dan verwacht. Ook onder mensen jonger dan 65 jaar is er in week 17 oversterfte.

Er is een consequente stijgende lijn in oversterfte van mensen die in de periode daarvoor voor een groot deel zijn gevaccineerd.

Dat beeld wordt nog duidelijker als je het vaccinatieschema van de overheid bekijkt.

vaccinatieschema corona

Het CBS heeft geen enkele verklaring voor de oversterfte. Het is onlogisch en er zijn geen duidelijk aanwijsbare redenen voor.

Geen van de mensen in de oversterfte groep zal het stempel “overleden als gevolg van het coronavaccin” hebben meegekregen. Mensen die dit zelfs maar durven suggereren zijn ketters die zo snel mogelijk op de brandstapel gezet moeten worden.

Gelukkig liegen cijfers niet, dat laten ze over aan de overheid.

vaccinatiedoden onder het tapijt

Mocht je denken dat dit verschijnsel zich alleen voordoet in Nederland, dan raden wij je aan om naar de volgende animatie te kijken. Het laat je per land zien hoe de sterfte omhoog gaat nadat men is begonnen met vaccineren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl