De GGD is de Nederlandse Stasi

in coronatijd, GGD, misleiding, StasiAl jaren geleden werden de draaiboeken voor quarantainefaciliteiten voorbereid en werden wetten in het leven geroepen die een gedwongen opname mogelijk maken.

De GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) is de instantie die dit allemaal regelt, over het DNA beschikt van alle geteste Nederlanders en waar je terecht kunt als je "je zorgen maakt" om iemand.Het hebben van vrienden kan in deze coronatijd gevaarlijk zijn en letterlijk zelfs slecht voor je gezondheid. Niet omdat ze je zouden kunnen besmetten, maar wel omdat ze "zich zorgen om je maken".

En dat zorgen maken is op verschillende manieren uitleggen. Je kunt je werkelijk zorgen maken om iemand en dan ga je dat tegen diegene zeggen en ook waarom.

Maar, je hebt ook een ander soort zorgen maken. Het soort zorgen dat Nederlandse burgers hadden in de Tweede Wereldoorlog en het daarom nodig vonden om de Duitsers te laten weten waar ze een paar verborgen Joden konden vinden.

Tegenwoordig maken burgers zich niet meer druk om Joden, maar wel om mensen die volgens hen volkomen de weg kwijt zijn door net te doen alsof het vreselijke (nep)coronavirus niet de grootste bedreiging is voor onze maatschappij sinds mensenheugenis.

Dat niet alleen, zij merken op dat dit soort mensen binnen je vriendengroep allerlei onzin over het virus verspreiden, zoals het is een nep coronapandemie en is bedoeld om de overgang naar een nieuwe wereldorde in werking te stellen. Of ze durven te beweren dat de PCR test niet kan aantonen dat je besmet bent met dit gevaarlijke virus. Vaak zijn het ook nog mensen die alles in het werk stellen om geen mondkapje te dragen en daardoor een gevaar zijn voor anderen.

Dus, wat te doen als je denkt dat iemand volkomen de weg kwijt is en allerlei onzin loopt uit te kramen over het "gevaarlijke virus"?

Gelukkig is daar de GGD waar je terecht kunt met je zorgen:

Maak je je zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet wil. Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denk je dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast.

En die GGD, daar heb je wat aan, want die nemen onmiddellijk maatregelen door contact op te nemen met deze "verwarde mens". Het is een vriendelijk bericht waarin ze melding maken van het feit dat iemand zich zorgen maakt over je.

Een echte vriend dus:

brief ggd verklikkers

En voor mensen die twijfelen of de brief van de GGD echt is.

ggd stasi

In werkelijkheid is dit het zoveelste teken dat we te maken hebben met een goed geoliede machine die straks korte metten gaat maken met alle corona ontkenners.

De GGD vervult in ons land de rol van Stasi en het is geen spontane rol, want alles is al jaren geleden zorgvuldig voorbereid.

Zo schreven wij onlangs het volgende:

Het lijkt erop dat ze in 2018 al wisten dat er een nep coronapandemie ging komen. Want in dat jaar verscheen het draaiboek voor gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek bij het RIVM.

Welk een toeval dat de volgende horrorwet net begin dit jaar in werking is getreden. Voor meer details over deze wet verwijzen wij naar dit eerdere artikel:

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

En dan hebben we natuurlijk nog het DNA van al die Nederlanders die inmiddels zijn getest op dit vreselijke virus zoals we eerder schreven.

Maar, wat blijkt? Wat gebeurt er met de gegevens die jij aan de GGD hebt verstrekt?

Die gegevens mogen volgens de Wet publieke gezondheid vijf jaar worden bewaard, daarna moeten ze worden geanonimiseerd.

Dat betekent dat de GGD een enorme database is geworden met daarin de registratie van alle Nederlanders die een coronatest hebben ondergaan. Het enige dat ze daar in het geheim aan toe moeten voegen is jouw DNA en je hebt een complete DNA-database van alle Nederlanders die ooit voor corona hebben getest.

Niemand kijkt verder naar de GGD, maar ze mogen die gegevens vijf jaar lang bewaren en dat is een heel lange tijd in een maatschappij die kapot wordt gemaakt door een tekenfilmvirus.

Waarmee we nu in een maatschappij zijn aanbeland die vergelijkbaar is met die van de voormalige Oostbloklanden ten tijde van de Sovjet Unie. Ook daar vertrouwde niemand elkaar meer, omdat je nooit wist wie van je vrienden degene was die jou aangaf bij de Stasi.

Gerelateerd:

Europese verordening voor gebruik GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) bij klinisch onderzoek COVID-19

Regels GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) gelden niet voor klinisch onderzoek COVID-19 (NL verordening)

Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek 2018 RIVM

RIVM Bijlage 9: Quarantaine in een quarantainefaciliteit, quarantaine in de thuissituatie, isolatie in het ziekenhuis en vervoer naar het ziekenhuis

Kary Mullis uitvinder van de niet werkende/geschikte PCR test

Duitse neurologe Dr Margareta Griesz-Brisson over de gezondheidsgevaren van mondkapjes

Grootste deel Nederlanders vrijgesteld van mondkapjesplicht (incl. PDF mondkap uitzonderingskaartje overheid)

https://www.niburu.co/binnenland/15732-overheid-volledig-de-weg-kwijt
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl