Waarom spelen middelbare scholen met gezondheid kinderen?

middelbare scholen mondkapjes spelen met gezondheid kinderenHoewel het geen wettelijke verplichting is, maar (nog) een dringend advies, menen veel middelbare scholen dat ze een mondkapje toch verplicht kunnen stellen.

In de praktijk blijkt ook dat wanneer scholen worden geïnformeerd over de gevaren van mondkapjes ze dit volledig negeren.
 


We hebben de afgelopen dagen kunnen zien hoe middelbare scholen omgaan met het dringend mondkapjes advies van de regering.

En die reacties waren verschillend. Er waren en zijn nog steeds scholen die het wel netjes doen en leerlingen en docenten laten weten dat ze het advies van de regering volgen, maar dat het dragen van mondkapjes geen verplichting is en dus ook niet op school.

Dan zijn er scholen die het heel geraffineerd of beter gezegd achterbaks doen en bijvoorbeeld via een nieuwsbrief aan de ouders en/of via de website het doen voorkomen alsof het een verplichting is en zinnen gebruiken zoals: “Vanaf maandag dragen leerkrachten en leerlingen bij ons een mondkapje”. Een argeloze ouder of leerkracht neemt dan ook aan dat het de overheid is die dit verplicht heeft gemaakt, hetgeen uiteraard niet het geval is.

Wanneer ouders protesteren en overgaan tot aansprakelijkheidsstelling, dan pas krijgen ze te horen dat het geen verplichting is. Daarmee gaat ook gepaard dat wanneer ze besluiten dat hun kind geen mondkapje draagt, deze zal worden gestigmatiseerd, omdat “de rest het wel doet”. Wanneer dan de schoolleiding wordt verzocht om de door hen gegeven informatie alsnog te corrigeren en de ouders en leerlingen de waarheid te vertellen, dan wordt dit genegeerd. Dit is opzettelijke gevaarzetting.

Bij ons zijn ervaringen bekend met een school die ondanks dat ze er keer op keer volledig en feitelijk onderbouwd op worden gewezen dat het gevaarlijk is voor kinderen om mondkapjes te dragen en dat zij, de schoolleiding, verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen onder hun hoede, dit alles volkomen negeren.

Ook hebben wij een voorbeeld van een ouder aangaande een school die deed voorkomen alsof het mondkapje verplicht was. Toen deze ouder een voorbeeld stuurde van een school, die toevallig onder dezelfde beheersstichting valt, die wel correcte informatie verschafte, gebeurde er iets heel vreemds.

Die bewuste school had op vrijdagavond nog de correcte informatie op de website staan dat de kapjes niet verplicht zijn, wat bij een controle op zondagavond opeens aangepast was naar: Mondkapjes zijn op school verplicht.

Niet zo moeilijk om te raden hoe dit tot stand is gekomen. In plaats van de kennis tot hen nemen die hen waarschuwt dat ze de levens en gezondheid van kinderen onder hun hoede moedwillig in gevaar brengen, spannen ze samen en gaan ze van het correct weergeven van informatie opeens het dragen van mondkapjes verplicht maken.

Deze praktijkervaringen met middelbare scholen leert dat de leiding niets wil weten van gezondheidsgevaren. Dat ze ouders misleidende informatie verstrekken. Dat wanneer ze met bepaalde dingen worden geconfronteerd zij vervolgens samenspannen om daarna iets verplicht te maken wat ze helemaal niet verplicht kunnen maken, want op dit moment zijn die scholen die denken een mondkapje verplicht te kunnen stellen zwaar in overtreding van artikel 10 van de grondwet. Zonder de aankomende coronawet die de grondwet buitenspel zal zetten, kunnen mondkapjes niet worden verplicht. Een van de belangrijke redenen om uit alle macht te proberen die wet geen doorgang te kunnen laten vinden.

Wanneer je als ouder aan de bel trekt met bovengenoemd soort zaken, dan loop je tegen een muur op. Een muur van onwil en een muur waarachter wordt samengespannen om ervoor te zorgen dat kun kinderen onder de hoede van scholen gevaar lopen.

Het kan en mag niet zo zijn dat mensen die zich in een positie met dergelijke verantwoordelijkheden bevinden met de zorg voor honderden en zelfs duizenden kinderen, moedwillig alle kennis over gezondheidsaspecten van mondkapjes naast zich neerleggen en opzettelijk kinderen in gevaar brengen. Terwijl je als ouder ook nog gedwongen wordt je kind(eren) naar dergelijke, zo blijkt maar weer, gevaarlijke instituten te brengen, 5 dagen in de week.

Zij kunnen en mogen zich niet aan hun eigen verantwoordelijkheden onttrekken door zich te verbergen achter de overheid.

Wij zijn heel benieuwd naar eventuele andere ervaringen van ouders en ons advies blijft om de schoolleiding persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan hun kind. En die beperkt zich niet alleen tot lichamelijke maar zeker ook geestelijke schade.

Ze komen voor onze kinderen, dat blijkt overal en niet in het minst uit het satanische openingsritueel van de Olympische Spelen van het veelbesproken jaar 2012. We publiceerden deze al een paar keer eerder, maar hierbij, vanwege de belangrijkheid ervan, nogmaals.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl