Corona-angst kan overheid nog veel “winst” bezorgen

mondkapje is gedragsbeïnvloedingVroeger deden ze nog wel eens pogingen om het te doen voorkomen alsof ze bezorgd waren over de gezondheid van het Nederlandse volk.

Tegenwoordig zijn ze volkomen losgeslagen en hebben er volkomen maling aan om toe te geven dat ze angst als een hulpmiddel kunnen gebruiken.Het maakt niet uit wie je bent of wat je gelooft, maar niemand wil een overheid die haar bevolking gaat manipuleren om hun gedrag te veranderen.

Wanneer je zoiets een aantal jaren geleden had gezegd, dan was je voor volkomen gek verklaard, tegenwoordig mag en kan dat allemaal, want nu is het helemaal gerechtvaardigd dat een overheid haar eigen bevolking moet gaan manipuleren volgens de regels van het CIA handboek.

Zo kan het dat er zaterdag een uitgebreid artikel in de Telegraaf verschijnt waar een aantal gedragsexperts uitleggen dat de overheid nog heel veel “winst” kan behalen door goed gebruik te maken van de corona angst.

De titel van het stuk is dan ook: Angst is een machtig hulpmiddel.

De psychologen die in het artikel aan het woord komen erkennen dat er momenteel een probleem is met angst. De bevolking is niet meer bang genoeg en het wordt hoog tijd dat daar wat aan wordt gedaan.

Zo wordt dan ook de vraag gesteld: als angst niet meer werkt, wat is dan de oplossing? Het antwoord is, geloof het of niet: meer angst. En een ander soort angst. Een angst waar de bevolking nog niet zo aan gewend is. En die angst is wat men noemt: sociale angst.

De psychologen pleiten ervoor dat er campagnes worden opgestart waarvan de essentie is om van iedereen die niet bang genoeg is om zich aan de regels te houden, een sociale outcast te maken die door zijn medelandgenoten op zijn of haar gedrag gewezen dient te worden.

Dus, in plaats van handhavers krijgen wij het volk die elkaar moet gaan corrigeren en het soort opmerkingen tegen elkaar moeten maken als: “Ik wil niet dat jij corona krijgt. Ik houd afstand voor jou”.

De psychologen gaan onverdroten verder: “Eigenlijk moet je zorgen dat iemand die een ander persoon besmet heeft, zich daar enorm rot over gaat voelen”. En ze zijn het roerend met elkaar eens dat er nog veel meer te halen valt uit sociale angst.

Iemand die bovenstaande volop in de praktijk brengt is vrijmetselaar Aboutaleb die een brief heeft geschreven aan de Rotterdamse studenten.

In de brief schrijft Aboutaleb dat het aan de regels houden belangrijk is voor henzelf, ,,ook jongeren kunnen flink ziek worden'', maar ook voor familieleden, studiegenoten, vrienden en buren. ,,Spreek elkaar aan op ieders verantwoordelijkheid. Alleen met elkaar krijgen we dit virus onder controle'', aldus de burgemeester. Hij sprak eerder al met de studentenverenigingen over de besmettingen.

Dit is het nieuwe Nederland anno 2020.

Eigenlijk is het wel goed dat ze dit van te voren vertellen, want daarmee is gelijk ook de geloofwaardigheid van de mainstream media, voor zover mogelijk, nog verder onderuit gehaald. Je weet dat alle “nieuwsberichten” die zij brengen erop gericht zullen zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

We zijn nu zelfs in een stadium beland waarin ze dat ook gewoon toegeven:

Op 19 maart vertelde hoofdredacteur Pieter Klok in Het Mediaforum / Spraakmakers dat overheid en wetenschap met één mond moeten spreken, en de journalistiek eigenlijk ook.

Overheid en mainstreammedia (MSM) vormen gezamenlijk één front voor alles wat met covid-19 te maken heeft, wat daarmee per definitie betekent dat die MSM geen nieuws, maar propaganda de wereld instuurt.

Wij hebben eerder gezien dat de reden dat de overheid burgemeesters wil laten experimenteren met mondkapjes is om een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Helaas is de bevolking nog steeds ziende blind en horende doof, want hoewel de overheid zelf aankondigt dat het hier gaat om een psychologische operatie (psy-op), reageert het volk als volgt:

Driekwart van de Nederlanders (73 procent) heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht ingevoerd zou worden.

Om een duidelijk beeld te krijgen over wat nu precies een psy-op inhoudt, kijk goed naar het volgende plaatje.

Het is de situatie iets verder in de tijd waarbij de overheid heeft besloten dat twee keer twee opeens vijf is geworden. Alle mainstreambladen verschijnen met grote koppen om deze nieuwe waarheid te verspreiden.

En waag het dan ook niet om met een spandoek te lopen waarop toch staat dat twee keer twee vier is. Zo werkt in het niet in het komende Nederland.

twee en twee is vijf
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl