Ook auteur Wim Dankbaar achter de tralies

moord op marianne vaatstraWim Dankbaar is bekend geworden als de man die niet opgeeft in zijn strijd om de werkelijke moordenaars op Marianne Vaatstra te ontmaskeren. 

Volgens Wim zijn asielzoekers de moordenaars en dankzij zijn boek waarin hij dit onthult zit hij nu achter de tralies, tezamen met, ja, je raadt het al, asielzoekers. De Wikipedia weet het volgende te melden over de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra:

Op 1 mei 1999 was Marianne Vaatstra als vermist opgegeven bij de politie. Zij was na een avond stappen niet thuis teruggekeerd en verbleef ook niet bij vrienden. Vrienden en familieleden van haar zijn naar haar op zoek gegaan. Diezelfe dag werd haar fiets gevonden in een greppel aan de Keningswei onder Veenklooster, in de gemeente Kollumerland c.a.. Kort daarna werd in een weiland, in de nabijheid van deze fiets, haar stoffelijk overschot aangetroffen, waarbij bleek dat zij met geweld om het leven was gebracht.

Bovenstaand stukje tekst is zo ongeveer ook het enige dat klopt in het hele Wikipedia artikel, de rest zijn sprookjes, bedoeld om de doofpot van de Nederlandse staat in stand te houden.

Over wat er dan wel is gebeurd, zijn de meningen verdeeld en iemand die zich als een terriër heeft vastgebeten in dit dossier is onderzoeker en auteur Wim Dankbaar.

Het volgende is zo ongeveer een samenvatting van zijn theorie:

De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost.  De leiding van het onderzoek was in handen van Jan Verkaik die zich nu met Henk Mous en Cor Reijenga op de borst trommelt hoe geweldig ze de zaak hebben “opgelost”. Echter, op het bureau heeft Fa’ek al op dag 1 het hele verhaal verteld, inclusief de verblijfplaats van Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden. Die kennis is door Justitie niet gebruikt om de zaak op te lossen, maar om de ware toedracht voor altijd verborgen te houden, onder meer door Ali heimelijk het land uit te sluizen en Fa’ek als getuige van de moord buiten beeld te brengen. Het hoe en waarom kunt u verder gedetailleerd in het boek lezen.

In 2016 moest Dankbaar voor de rechter verschijnen, vanwege het volgende:

Op dinsdag 21 juni a.s. moet Wim Dankbaar voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden. Hij is gedagvaard inzake smaad tegen Wolfgang Hebben. In zijn boek: Het Vaatstra complot schrijft Wim Dankbaar dat de dader van de moord op Marianne Vaatstra niet Jasper Steringa is, maar dat de moord is gepleegd door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben, die medeplichtig was. Het OM wil graag dat dit boek wordt verboden, dus die aangifte van Hebben komt hen wel goed uit. Wie de zaak heeft gevolgd en Het Vaatstra complot heeft gelezen, weet dat de inhoud van het boek blijkt uit verklaringen van getuigen. Dankbaar wil deze getuigen oproepen, maar het OM in de persoon van de Officier van Justitie S.E. Eijzenga zegt daar botweg nee tegen.

Deze zaak heeft zich een aantal jaren voortgesleept en begin juni 2020 kwam er de volgende uitspraak:

Wim Dankbaar, de schrijver van een omstreden boek rond de moord op Marianne Vaatstra, is definitief veroordeeld voor smaad. Het vonnis van het gerechtshof blijft in stand, zo heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld. Dankbaar mede-auteur van Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra . Volgens dat boek is Marianne Vaatstra niet verkracht en vermoord door de Friese veeboer Jasper S., die daarvoor is veroordeeld, maar door een asielzoeker.

De opgelegde gevangenisstraf bedroeg twee maanden, maar omdat hij nog een maand voorwaardelijk had staan van een eerdere zaak, werd het in totaal drie maanden. Normaal gesproken kan het dan nog een hele tijd duren voordat je een keer een oproep krijgt om je daadwerkelijk ergens te melden, maar niet in het geval van Wim Dankbaar.

Justitie was zo blij dat ze eindelijk deze luis in de corrupte pels wat aan konden doen, dat ze letterlijk trappelden van ongeduld.

Begin deze maand kwam het volgende bericht van Wim Dankbaar naar buiten:

De reden dat ik een tijd niets heb gepost is dat ik op 15 juni volledig onverwachts en onaangekondigd ben opgepakt door de politie om de opgelegde celstraf uit te zitten. Derhalve verblijf ik nu in de PI Zeist postbus 111, 3769 AZ Soesterberg. De straf zal tot 11 september duren en tot die tijd zult u dan ook weinig van mij horen want zoals u wellicht weet heeft de gevangene geen toegang tot het internet. Wel kan ik u zeggen dat mijn onterechte straf past in het stelselmatig kapot maken van een klokkenluider van een ongekende misstand. Ook wil ik u zeggen dat de pogingen van Justitie om mij handelingsonbekwaam en monddood te maken een averechts effect zullen hebben. Ik beloof u dan ook zodra ik vrij ben vol gas zal geven om de corrupte elementen binnen onze Justitie te ontmaskeren. Juist deze vrijheidsstraf voedt mijn verontwaardiging en boosheid meer dan ooit tevoren. Mijn motivatie om mijn goede strijd voor te zetten heeft daarmee een extra impuls gekregen.

Nu komt daar het volgende bij:

Saillant detail van Wim’s verblijf in PI Kamp Zeist, in gebruik in verband met de overloop in P.I. Nieuwegein vanwege een verbouwing aldaar, is het feit dat deze Penitentiaire Inrichting tevens aan aantal van uitgeprocedeerde gezinnen van asielzoekers herbergt. Volgers van deze site begrijpen het pikante van dat gegeven.

Normaal gesproken zijn politie en justitie meesters in het laten lopen van veroordeelden:

Vierhonderd mensen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van langer dan een jaar lopen nog vrij rond. In totaal zitten meer dan 12.000 veroordeelden niet in de cel, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie uit november. Inmiddels is er een actieplan opgesteld om dit aantal terug te dringen. Justitie spoort zo'n 2500 van hen actief op. Bij de anderen, vaak mensen die tot een korte celstraf zijn veroordeeld, heeft dat geen prioriteit. Zij worden aangehouden als ze weer met justitie in aanraking komen. Het is niet bekend hoeveel van de veroordeelde criminelen zich in Nederland bevinden. 

Kortom, het is duidelijk dat het hier om een wraakactie gaat van de Nederlandse doofpotstaat. Daarmee komen we weer tot de kern van het probleem in onze bananenrepubliek. Zoals we zagen in het artikel over de Argos uitzending en ritueel misbruik, worden de daders door politie en justitie afgeschermd en worden slachtoffers weggezet als degenen die proberen anderen onrecht aan te doen.

Hoewel Dankbaar veel en lang onderzoek heeft gedaan, verschillen wij toch van mening met hem over wie de werkelijke moordenaar(s) zijn van Marianne Vaatstra. De asielzoekers hebben naar onze mening wel degelijk een rol gespeeld, maar meer die van nuttige handlangers.

Wij zijn van mening dat Marianne slachtoffers is geworden van rituele vekrachting en moord en dat is een heel ander scenario dan een moord in een caravan door een paar asielzoekers. Los van wie de daders zijn zijn Wim en wij het met elkaar eens dat de overheid verregaand betrokken is in deze doofpotzaak.

Hierna een klein deel uit een eerder artikel:

Het was het afsluitingsjaar van de vorige eeuw 1999. Ook wel 1666. Oftewel verschil van 333 jaren! Voor zoiets klonken de bokalen gevuld met  bloed. Het was volle maan in de maand Belthane en Walpurgisnacht. Marianne werd 33 minuten na Middernacht van de straat geplukt.

Zij stierf waarrschijnlijk precies 66,6 minuten later -rond half twee. Perfect, zoals de Illuminatie werkt en tot in de puntjes. Zonder ook maar een druppel bloed in haar lange blonde haren.

In het geval van Marianne: zij werd het slachtoffer van een ziekelijk feestje,  waarbij aanwezig de allerhoogste adel. Juist doordat zij zich bewust aan eigen bloedlijnen houden, komt juist bij hèn inteelt voor, waardoor  schizofrene verschijnselen. Daardoor groeit de tomeloze lust voor bloederige taferelen... zoals in De Nacht Van Marianne.

Het was bovendien ook nog eens een perfect Satanische Nacht, genaamd De Walpurgisch Nacht op eind april 1999. Ter waarschuwing: wie een Vrij Metselaars Loge instapt komt in de Heksenkring der Illuminatie!

En de Illuminatie eert de Dood. Minstens één keer per jaar brengen zij iemand om. In dit geval viel hun oog op Marianne. Toen ik dit alles begon door te krijgen richtte mijn aandacht zich vooral op het voor de hand liggende Fogelsangh-State. Voor mij is het overduidelijk: Marianne werd vermoord op de adelijke Fogelsangh-State!

En ter afsluiting nog een deel uit een ander artikel dat volgens ons afdoende aantoont dat we hier te maken hebben met een rituele verkracting en moord en niet "zomaar" een moord door een stel asielzoekers.

Of zat er inderdaad een heel ander motief achter deze moord en is Marianne slachtoffer geworden van een satanisch occult ritueel?

Gezien de verwondingen van Marianne is dit laatste heel aannemelijk.

Marianne bleek op gruwelijke wijze te zijn verkracht en gewurgd. Daarna was op brute wijze haar keel doorgesneden. Er waren verschillende kledingstukken van Marianne doorgesneden, zonder daarbij snij- of prikwonden achter te laten. Dit bleek later een bron voor vele speculaties over een mogelijke dader. De dader moest hiervoor namelijk zeer behendig zijn geweest met een mes, zoals het geval is bij bijvoorbeeld een slager, of chirurg.

Daarnaast bleek dat haar handen geboeid moesten zijn geweest door iets, later bleek dat dit handboeien moeten zijn geweest.

De verwondingen waren in ieder geval voor hem aanleiding om deze aan de hand van foto’s te laten onderzoeken door een lid van de technische recherche uit een andere politieregio. Deze heeft in zijn vrije tijd onderzoek gedaan. Proefondervindelijk (……..) heeft hij vastgesteld dat de verwondingen afkomstig moeten zijn van de ouderwetse handboeien. (………) Dat kan dus duiden op beroepsgroepen die handboeien draagt of “hobbyisten”.

En hier:

De sleutel van de oplossing van deze zaak ligt in de aard van de verwondingen van Marianne die zo gruwelijk waren dat hele delen uit het sectie-rapport waren weggelakt zodat zelfs de familie die niet te zien kreeg. Deze verwondingen komen exact overeen met die van de Belgische meisjes Julie en Melissa die zijn vermoord in een satanisch ritueel in Belgie.

Verder blijkt dat bij Marianne de gewrichten tegengesteld aan de buigrichting zijn gebroken en zijn er nog meer tekenen van andere verwondingen die wijzen op doorboring van het lichaam met spiesen. Dit is een gebruikelijk beeld bij rituele offeringen.

En als laatste blijkt, ondanks de gruwelijke verwondingen, dat er nauwelijks/geen bloed is aangetroffen op de vindplek. Een teken dat Marianne ergens anders is vermoord en vervolgens, letterlijk leeggebloed, op de vindplaats is gedeponeerd.

Ook vonden we nog belangrijke informatie om dit verder te ondersteunen:

De onopgeloste moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra draagt alle tekenen van een occult of satanisch offerritueel. Dit was in 2005 de conclusie van zeven deskundigen uit politie- en justitiekring, die in opdracht van de familie een daderprofiel opstelden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl