Na de coronawet bestuurt Bill Gates ons land

Bill Gates bestuurt straks Nederland Nog steeds vormt de illegale coronawet op dit moment de grootste bedreiging voor ons land.

Er is ook een hele goede reden het waarom de gezondheid van ons land in handen is gelegd van notabene een onderwijzer.
Wat zou er gebeuren als een ziekenhuis een stukadoor zou benoemen tot hoofdchirurg of een garagebedrijf een kraamverpleegster als hoofd Apk-keuringen. Het zou natuurlijk kunnen, maar in de praktijk zou geen enkele patiënt zich vrijwillig laten opereren in bovengenoemd ziekenhuis en geen enkele autobezitter zijn of haar auto laten keuren bij bovengenoemd garagebedrijf.

Maar, als het gaat om de gezondheid van een compleet volk, dan ligt niemand er wakker van dat die in handen wordt gelegd van een schoolmeester. Wel een ijdele schoolmeester met bijzondere schoenen, dat dan weer wel.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft net zoveel kennis van medische zaken als de bakker op de hoek en toch is het deze man die straks verantwoordelijk is voor de invoering van de coronawet. Een wet die volgens de overheid puur is gebaseerd op de zorg voor het welzijn van de bevolking en waar alle genoemde bepalingen in die wet een medische achtergrond hebben.

Het volgende is een klein stukje tekst uit die wet. (dit is niet de definitieve wet, maar het wetsvoorstel).

De totstandbrenging van ministeriële regelingen op basis van het voorgestelde hoofdstuk Va vereist een gecoördineerde aanpak en brede afstemming. Doel daarvan is te waarborgen dat onmiddellijk en effectief de maatregelen kunnen worden getroffen die op basis van advies van deskundigen noodzakelijk worden geacht om een gezondheidscrisis als de onderhavige het hoofd te bieden. De maatregelen dienen voortdurend, op basis van de actuele ontwikkelingen, te worden geëvalueerd. Hiervoor zal een bestuurlijke structuur worden ingericht die past bij de bestuurlijke verhoudingen van de Wpg, zoals die na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel luiden.

Daarbij geldt dat de minister op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wpg belast blijft met de leiding van de bestrijding van de epidemie van het virus. Voor de totstandbrenging van ministeriële regels voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal uiteraard worden voorzien in overleg met de gezaghebber. Bij de aanpak van bovenregionale uitbraken van infectieziektes coördineert het RIVM operationeel de bestrijding. Bij een uitbraak van een zeldzame ziekte in het buitenland, waarvan het gevaar bestaat dat mensen deze naar Nederland overbrengen is het de taak van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (CIb) om Nederland ten aanzien van het medischepidemiologische beleid zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat je keer op keer in die wet terugziet, is dat in feite niet de minister bepaalt wat er gebeurt, maar “deskundigen”. Waar normaal gesproken iedere weg naar Rome leidt, zo leiden die in dit geval naar het RIVM. Dit is het instituut wat het lot van de Nederlandse burger bepaalt wat men in Den Haag wi verankeren in deze wet.

Schoolmeester De Jonge, zonder enige medische kennis, hoeft zich nooit ergens voor te verantwoorden, want alles wat hij doet, doet hij op basis van advies van deskundigen en die zitten toevalligerwijze altijd bij het RIVM.

Het is een slimme zet, want wanneer je wel iemand zou hebben met uitgebreide medische kennis, dan zou het volk later die minister van alles kwalijk kunnen nemen, maar dat kan je moeilijk doen bij een schoolmeester met Pipo de Clown schoenen. Die weet zelf niets en kan alleen maar afgaan op het oordeel van “deskundigen”.

Bovenstaande is belangrijk, want er gaat onherroepelijk een tweede coronagolf komen. De datum waarop die gaat plaatsvinden is ook al bekend.

Vorig jaar september, ver voordat men nog van het coronavirus had gehoord, kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een jaarrapport. De voorpagina van dat rapport zag er als volgt uit. Een duidelijke afbeelding van een coronavirus en mensen die met mondkapjes lopen. Heel bijzonder als je bedenkt dat formeel pas de eerste besmettingen in december bekend gemaakt werden.

WHO jaar rapport corona, vreemd

Volgens dit jaarrapport zullen er voor september 2020 twee grote oefeningen, simulaties plaatsvinden, waaronder minimaal één waarbij bewust een virus wordt losgelaten op de bevolking die ademhalingsproblemen zal veroorzaken.

aanwijzing tweede coronagolf

Met dit coronavirus is er sprake van een zogenaamde false flag aanval. In dit geval een aanval op de eigen bevolking om enorme angst te veroorzaken, waardoor de bevolking maar wat graag de nog resterende vrijheden opgeeft voor veiligheid.

Een typerend kenmerk voor een false flag operatie is dat er zo goed als altijd oefeningen plaatsvinden die soms spontaan overgaan in de echte gebeurtenis. Daar is hier sprake van, want net voordat het echte virus de kop opsteekt wordt de eerste uitgebreide oefening gehouden onder de naam Event201.

Het tweede deel van die oefening/false flag operatie dient plaats te vinden uiterlijk september 2020 volgens de planning en dit tweede deel zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit de beruchte tweede golf.

Voor die tijd moet de wet van de schoolmeester erdoor gedrukt zijn, want wie weet welke beperkende maatregelen ze verder nog in petto hebben voor de burger rond september. Als de wet er eenmaal is, dan wordt het land vanaf dat moment bestuurd door het RIVM, en als je RIVM zegt, dan zeg je Bill Gates.

Feit is dat Bill Gates geld gepompt heeft in het RIVM en feit is dat de Nederlandse overheid via haar bedrijf Intravacc werkt voor Gates. Feit is dat nu Amerika zich terugtrekt uit de WHO Bill Gates ook daar de grootste sponsor is.

De WHO doet dan ook wat Bill wil, het RIVM doet wat de WHO wil en de overheid doet wat het RIVM wil, waarmee we dan straks, als die wet daadwerkelijk wordt aangenomen, de facto bestuurd zullen worden door Bill Gates. No joke!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl