Nederland overtreft zichzelf in verklikken

De overheid hoeft totaal geen extra inspanningen te verrichten om te zorgen dat burgers zich houden aan haar onwettige dictatuur.

De bevolking grijpt massaal naar de kliklijnen, want wij zijn zo braaf.Soms schaam je er wel eens voor dat je Nederlander bent, want klaarblijkelijk zit het klikken en verraden in onze genen.

Vroeger kregen wij Nederlanders betaald voor het verklikken van mensen, tegenwoordig is dit niet meer zo, maar dat weerhoudt ons er niet van om te blijven klikken.

Met het aanbrengen van Joodse Nederlanders konden de niet-Joodse Nederlanders ƒ 7,50 per persoon ontvangen. Dit bedrag liep naarmate de oorlog vorderde op naar ƒ 40,00.

Vroeger bestond er ook geen internet en deden ze het klikken vaak per brief, zoals in het volgende voorbeeld.

Ik voel mij verplicht hier melding van te maken maar weet niet of ik bij U of bij de duitsche politie moet wezen. Er woont op Merwedeplein 45 boven een duitsche jood die 2 namen draagt Gesseler en Hilm een tooneel naam hij handelt nu in schilderijen maar is de politie in de P Aartsstraat te slim af. draagt geen ster maar durft toch ‘s avonds na 8 uur niet op straat ik weet daar is iets wat niet deugt hij heeft heel veel geld geeft kapitalen uit voor eten en koopt veel menschen om, dit voel ik als plicht u te waarschuwen.

Net zoals in de Tweede Wereldoorlog hebben wij ook nu weer te maken met een tirannieke overheid en ook nu steunt deze op verraders onder de bevolking.

En met succes zoals blijkt:

Het aantal meldingen bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem is sinds de invoering van de intelligente lockdown fors gestegen. Het gaat daarbij ook over overtredingen van de coronamaatregelen.

„Het wordt simpelweg niet geaccepteerd dat enkelen daar lak aan hebben”, zegt Marc Janssen van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem tegen EenVandaag. Sinds de verscherpte maatregelen zien zij een sterke stijging van het aantal meldingen. Waar normaal gesproken zo’n 1400 meldingen per maand de norm zijn, werd in april 2426 keer getipt. 616 meldingen daarvan waren ’corona-gerelateerd’.


Ook op andere manieren worden verklikkers gerekruteerd zoals blijkt uit de volgende email van een lezer:

Ik woon in een appartementen gebouw "De Iepenflat" in Bussum. Dit complex is van Woonzorg Nederland. Onze bewonersconsulent Dhr. J. van Woudenberg vraagt ons de namen van medebewoners, die zich niet aan de regels van het RIVM houden, aan hem door te geven!

Dit doet mij denken aan de 2e wereldoorlog waar bijna een bevolking is uitgeroeid, mede door verklikkers en verraders. Zeer zorgwekkend en jammer genoeg zijn er altijd nog mensen die aan zo'n verzoek gehoor geven.

Willen we ooit een SAMEN-leving creëren waarin we écht samenleven dan is het zaak dat we onmiddellijk stoppen met dit NSB gedrag en ook om daarop een beroep te doen bij onze medemens. Respecteer elkaar. Er zijn mensen die echt bang zijn voor corona maar er zijn er ook genoeg die dat veel minder of niet zijn. Laten we elkaar daarin op z'n minst vrijlaten en ruimte geven om te 'zijn'. Daar hebben we geen kliklijnen of overheid voor nodig, dat kunnen we gewoon onderling.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl