Burger wordt kotsmisselijk van al die politieke toneelstukjes

Er is een soort kentering gaande in ons land, waarbij ook het mainstream publiek het zat wordt om permanent te worden voorgelogen.

Keer op keer worden er misselijk makende politieke toneelstukjes opgevoerd, alsof de uitslag van alle debatten niet al lang van te voren vaststaat.


Er komt geen einde aan de stroom leugens en bedrog vanuit Den Haag en het wordt nu zo erg, dat helemaal niemand nog enig vertrouwen heeft in de politiek om de belangen van burgers te behartigen.

Keer op keer is het hetzelfde liedje: De overheid vertelt of belooft iets en later blijkt dat de feiten helaas toch anders zijn dan eerst gedacht, maar dan is het, helaas, al te laat want er zijn al nieuwe wetten enzovoorts.

Gisteren zagen we weer zo'n voorbeeld van bewuste misleiding:

Huiseigenaren en woningcorporaties zijn fors meer geld kwijt om huizen te vergroenen dan het kabinet tot nu toe heeft voorgespiegeld. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft toe dat de kosten te laag zijn ingeschat. ,,Het gaat om grote bedragen.’’

Volgens Aedes zijn de vergroeningskosten zo’n 40 tot 50 procent hoger dan in de doorrekening van het PBL van vorig jaar.


Er zijn twee mogelijkheden: De eerste is dat het PBL wordt bemand door mensen met een gemiddeld IQ van 43 met een voltooide kleuterschoolopleiding die nog nooit hoofdrekenen hebben gedaan en ook niet weten hoe ze een rekenmachine moeten gebruiken, laat staan een computer, of er is hier sprake van bewuste misleiding van de bevolking zodat ze niet bij voorbaat lopen te steigeren als ze vernemen hoeveel geld ze werkelijk kwijt zijn voor de klimaatwaanzin van de regering.

Uiteraard is het laatste wat er werkelijk speelt, want onze overheid draait bij de gratie van misleiding en het volkomen lak aan burgers hebben.

Hetzelfde geldt voor de Tweede Kamer, waar we voor de show een hele discussie hebben gehad over het wel of niet goedkeuren van het afgrijselijke CETA handelsverdrag met Canada. Voor meer informatie over dit verdrag verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

Dit artikel van vandaag wordt geschreven op een moment dat nog niet zeker is hoe de Tweede Kamer gaat stemmen en daarom schrijven wij hier alvast dat het CETA verdrag zal worden goedgekeurd zodat Nederland het kan ratificeren. Natuurlijk zal dat niet worden tegengehouden omdat sommige partijen doen alsof ze opeens tegen zijn omdat dit goed is voor nieuwe stemmen bij de komende parlementsverkiezingen.

D666-minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf van te voren al aan wat er zou gebeuren:

Het is "onbestaanbaar" dat het Europese handelsverdrag met Canada vandaag niet door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd. Dat zei minister Kaag voor aanvang van het debat over CETA. "Dat zou voor Nederland een blamage zijn."

Het zal dan ook niet gebeuren en de bevolking wordt een paar dagen afgeleid met allerlei spannende verhalen over hoe Nederland dit verdrag misschien niet gaat goedkeuren omdat er toch heel veel mensen kritisch zijn en ohjé, wat dan? 

Terwijl wij allemaal weten dat dit verdrag zal worden goedgekeurd, simpelweg omdat het volk op een geraffineerde manier buitenspel is gezet.

Net zoals de EU is ook Nederland geen democratie waar het volk een bepaalde inbreng heeft, want wij zijn in werkelijkheid een technocratie:

Een technocratie is een bestuursvorm die gestoeld is op het idee dat deskundigen het beste weten hoe een land geleid moet worden. Het staat los van partijpolitiek, maar is meer gericht op een efficiënt en zakelijk beleid gebaseerd op wetenschap en kennis.

Een technocratie is een staatsvorm die meestal wordt aangehaald als kritiek op de werking van de democratie. Zo wordt er wel beweerd dat Nederland niet geregeerd wordt door de volksvertegenwoordiging in Den Haag, maar door een klein groepje machtige personen die de lijnen uitzetten. Dit zijn ook niet per se hoge ambtenaren, maar eerder wetenschappers, economen en directeuren van bedrijven.


Dit verklaart ook waarom de minderheden in ons land de koers bepalen en nooit de meerderheid zoals wij onlangs hebben aangetoond met talloze voorbeelden.

Daarom hebben ze zich in Den Haag ook in allerlei bochten gewrongen om iedere vorm van een referendum af te schaffen. Waar we eerst nog het symbolische raadgevende referendum hadden, is ook dat vakkundig en onwettig door de spoorloos vedwenen minister Ollongren, om zeep geholpen. We schreven daar begin 2018 onder andere het volgende over:

Het allerlaatste dat een overheid wil, is dat een burger iets te zeggen heeft over het beleid of over de wetten die worden ingevoerd. Daarom is een referendum ook een instrument waar een regering een bloedhekel aan heeft, omdat dit betekent dat ze op een bepaalde manier toch naar de bevolking moeten luisteren en dat is nu net niet de bedoeling.

Daarom is gladjakker Rutte ook faliekant tegen iedere vorm van een referendum, nadat hij na het laatste referendum over het associatieverdrag met Oekraïne de grootste moeite had om de stem van het volk volledig te negeren. Dit door het "nee" van het volk te vertalen naar een inlegvelletje met wat onbeduidende opmerkingen, waar geen hond ooit verder naar zal kijken.

Niet alleen is eerder al een voorstel voor een bindend referendum getorpedeerd, nu willen ze ook korte metten maken met het raadgevend referendum zodat ze fiks kunnen besparen op inlegvelletjes. En daartoe is nu een wetsvoorstel ingediend, waarover zoals bij iedere wet nog steeds een raadgevend referendum kan worden georganiseerd door de bevolking.

Echter......

Wij ontvingen het volgende bericht van MeerDemocratie die we jullie niet willen onthouden:

De kogel is door de kerk: vlak voor de kerst heeft de regering de intrekkingswet ingediend waarmee ze de Wet Raadgevend Referendum wil afschaffen.

En wat blijkt: de regering kiest een heel discutabele manier om dat te doen. Wij van Meer Democratie, met anderen, kondigden al aan om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren. Wettelijk gezien is dat namelijk gewoon mogelijk. Maar de regering is zo bang voor zo’n referendum dat ze met zeer aanvechtbare juridische trucs komt om dit te blokkeren.

Zo heeft de regering in de intrekkingswet doodleuk opgenomen dat de Wet Raadgevend Referendum niet van toepassing is op de intrekkingswet.

We worden voorgelogen, bedrogen en gemanipuleerd door mensen die ons horen te vertegenwoordigen, maar dat niet doen. Helaas voor hen komen we nu vrij snel op een punt dat niemand meer dat soort gedrag accepteert en meer en er meer grote protestmarsen richting Den Haag zullen gaan.

En natuurlijk zullen de helden zich verbergen achter het leger zoals ze dat recent ook deden, maar ook deze militairen zullen de leugens en het bedrog een keer spuugzat zijn.

xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl