Zelfs met een paar wietplanten kan je je huis worden uitgezet

Van alle zegeningen die de mensheid op deze aarde heeft gekregen, scoort de cannabisplant heel hoog op de lijst.

Ondanks dat miljoenen mensen wereldwijd er baat bij hebben, blijven overheden deze wonderplant demoniseren en vervolgen.
We leven in een rücksichtslos land als je wordt betrapt met een paar wietplanten. We hebben dan een soort gedoogbeleid waarbij men geacht wordt vijf planten voor eigen gebruik te mogen hebben, maar die vlieger gaat lang niet altijd op.

Zo is er een zieke man in Amersfoort, genaamd Bert de Bruin. Hij is inmiddels 73 jaar en woont in een zogenaamd hofje van De Armen de Poth. Hij zal daar waarschijnlijk niet lang meer wonen, want het bestuur van het hofje wil hem zijn woning uitzetten.

Dit, omdat men erachter is gekomen dat hij vijf wietplanten hield voor eigen gebruik.

En dan wordt alles uiteraard zwaar aangedikt:

Het bestuur van het hofje ziet geen andere mogelijkheid. ,,Dit kunnen we niet tolereren'', zegt regent Erwin Vonk, secretaris en penningmeester. ,,Er was kans op brandgevaar, ook voor aangrenzende woningen. Bovendien, als je dit toestaat, is dat een verkeerd signaal naar de overige bewoners.”

Alsof je een ouderwetse dominee hoort preken.

Het wordt nog veel erger. Als we dit even in perspectief zetten: de man had binnen vijf planten om eigen medische wiet te kunnen maken omdat hij ziek is en veel baat heeft bij het gebruik ervan.

De planten waren bedoeld voor eigen gebruik, zegt De Bruin. Hij lijdt aan parkinson. Bestaande medicijnen werken niet goed. De in cannabis voorkomende stof THC helpt tegen het trillen en bestrijdt tevens de door artrose veroorzaakte pijn in zijn knieën. ,,Je kunt die wietolie ook in zo'n klein flesje kopen, maar dat kost klauwen vol geld.''

Dat alles weerhield de altijd dappere politie er niet van om een inval te doen in de woning. We hebben het hier over vijf plantjes en wat zegt de altijd dappere politie:

De politie, die de zaak (nog) niet voor vervolging heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, spreekt van een 'professionele kwekerij'.

Op drie december aanstaande dient de zaak voor de rechtbank, maar niemand heeft er veel vertrouwen in dat dit goed zal aflopen voor Bert de Bruin.

,,Het is, gelet op de omstandigheden, een lastig verhaal'', zegt Hester Seton, advocaat van De Bruin. ,,In zijn geval zal het niet meevallen om andere woonruimte te vinden. Ik krijg de indruk dat het bestuur van De Armen de Poth van meet af niet van plan was om in onderling overleg tot een oplossing te komen.''

Ook Bert zelf heeft weinig fiducie in een goede afloop zo te zien:

Als dat daadwerkelijk gebeurt, heeft De Bruin geen idee waar hij vervangend onderdak kan vinden. ,,Ik denk dat ik dan onder een brug moet gaan slapen.''

En zo kan het dat een 73-jarige man die aan Parkinson lijdt, geen vlieg kwaad doet en een paar wietplantjes voor eigen gebruik heeft, op straat wordt gekieperd.

Dit is de werkelijkheid anno 2019 in ons zo vrije en democratische land. De regenten van het hofje en de dappere politie die het aandurft om bij deze oude zieke man binnen te vallen moesten zich de ogen uit de kop schamen. Maar, dat doen ze niet, want zij zijn de wet en zij weten "hoe het heurt".

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat er op een gegeven moment opstanden komen tegen de terreur van hen die zich autoriteiten noemen. Het antwoord is natuurlijk om heel Nederland vol te plempen met wietplanten. In iedere tuin moeten wietplanten komen. Zoveel dat zelfs als alle dappere politiemensen in Nederland de hele godganse dag planten zouden rooien ze geen tijd genoeg zouden hebben om het hele land kaal te plukken.

En wat je bloed helemaal doet koken is het feit dat onze niet zo koninklijke familie vuistdiep in de cocaïnehandel zit en/of heeft gezeten en dat ons land de grootste wietexporteur ter wereld is.

Ga waar nodig elkaar helpen met het maken van medische wietolie en zij die problemen ondervinden om aan medische wietolie te komen kunnen contact opnemen met Stichting Heel de Wereld. 

En mocht je in een goede bui zijn en ook iets goed willen doen, geef dan wat geld aan bovengenoemde stichting, waar zoals gewoonlijk alles gebeurt door vrijwilligers die vaak ook nog zelf geld moeten toeleggen. Als je wat wilt bijdragen dan kan dit op rekening nummer NL93 INGB 0007 4439 69 ten name van Stichting Heel de Wereld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl