Het plebs wordt door de stront gehaald (video)

Onderdeel van de programmering van de mensheid door de satanische krachten in de achtergrond is het vernederen van de bevolking.

En dat proces begint al vroeg, want zo kan het dat jeugd via televisie wordt blootgesteld aan de meest walgelijke taferelen.Er zijn zoveel prachtige dingen in het leven waar de jeugd inspiratie uit zou kunnen halen, waardoor ze als volgende generatie de mens naar ongekende hoogte kunnen brengen.

Maar, dat is nu net niet de bedoeling van de Sekte des Doods, die een satanische communistische New World Order wil implementeren, waarbij alles wat goed en mooi is in de mens systematisch moet worden vernietigd.

Het blijft niet alleen beperkt tot ras, cultuur, geschiedenis en gezin, maar strekt zich juist ook uit tot onze normen en waarden. Via de programmeerbuis wordt de jeugd niet alleen permanent blootgesteld aan allerlei satanische elementen via onder andere popmuziek, ook "gewone kinderprogramma's" maken korte metten met wat ooit normen en waarden waren.

Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende bericht:

Zojuist zie ik een npo3 programma, door NLziet beschreven als "uitdagend en bizar". En bizar, nog meer schokkend is het zeker. 

De walgelijke aflevering ging over de adel/elite. Een groepje van 4 schooljongens moesten opdrachten uitvoeren, waarvan als laatst een strijd waarmee naar elkaar met letterlijk omschreven (dieren)stront mocht worden gegooid. Ik kon mijn ogen niet geloven, checkte op google of er op dit programma commentaar te vinden was, blijkt; de stront komt steeds terug, maar commentaar? Ho maar! En ik vraag me af.. Hoe kan dit?! Waar zijn de ouders, docenten, leidinggevenden, mensen met verstand om dit mensonterende ziekelijke programma tegen te houden?!

xxx

In referentie tot jullie artikelen in de afgelopen jaren met daarbij een connectie naar de elite, vind ik dit erg misselijkmakend. Hoe kan een kinderprogramma schijnbaar onopvallend zo'n smerige invloed uit oefenen op het referentiekader van kinderen die hieraan mee doen en ernaar kijken?! 

Ik denk dat dit onderwerp een goede basis zou kunnen zijn voor een stuk op jullie site, om mensen wakker te maken over wat hun kinderen op tv te zien krijgen. Want zien ze het en vinden ze het al walgelijk, wordt er blijkbaar nog niets aan gedaan verder dan reacties uitschakelen op youtube... Ik vind dus dat ze het programma uberhaupt niet moeten maken en de (kwetsbaar? Geintimideerde) jeugd al helemaal niet als een Greta moeten betrekken in hun ziekelijke programmering, dus bij deze de tip! 

De tv wordt van steeds lager niveau met trieste programma's her en der. Iedereen die dit van jullie leest zal het ermee eens zijn dat hun kind niet in het programma hoort. Laat men talent en creativiteit weer floreren ipv. deze trieste realiteit.. Zie hier de link en check ook google.

Bovenstaande vormt onderdeel van de doelstellingen van de Satanische Sekte des Doods, waarover we eerder het volgende schreven:

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge. 

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

xxx

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister...

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

Dezelfde Sekte die je uiteraard ook weer tegenkomt bij 9/11

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl