De natuur moet worden gesloopt zodat er meer immigranten kunnen komen

De waanzin omtrent klimaat en milieu in ons land heeft nu wel zo ongeveer het toppunt bereikt.

Een hoogleraar pleit er nu zelfs voor dat we het laatste beetje natuur maar moeten slopen, want dan hoeven we dat ook niet te beschermen en kunnen we gaan bouwen.


Even los van de grotere agenda die bij het stikstofprobleem de voornaamste drijfveer is, wordt het stikstofprobleem volgens de mainstream media voornamelijk veroorzaakt door de natuurgebieden die moeten worden beschermd. 

Door dit alles loopt Nederland klem met al haar ambitieuze bouwplannen en komt een hoogleraar nu met het voorstel om dan maar de natuur te slopen zodat we die niet langer hoeven te beschermen en we weer kunnen gaan bouwen.

Voor het oplossen van de stikstofproblemen moet ook kritisch naar de natuur worden gekeken. Dat stelt hoogleraar Rudy Rabbinge, lid van de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofcrisis.

De stikstofcrisis roept ook discussie op over de Nederlandse natuur. Is het in ons dichtbevolkte, bedrijvige land nog wel realistisch om meer dan 160 natuurgebieden tegen stikstof te beschermen? We hebben onszelf economisch gegijzeld door zoveel natuurgebieden aan te wijzen voor het Europese Natura 2000-netwerk. Dat vinden werkgeversorganisatie VNO-NCW en boerenbond LTO-Nederland. De meer dan 160 beschermde gebieden liggen volgens de belangenorganisaties als postzegels verspreid over Nederland, waardoor in het hele land nu woningbouwprojecten, geplande wegverbredingen en uitbreidingsplannen van bedrijven stil liggen
.

Het idee is dan verder om al die kleine gebieden dan maar als het ware te saneren door ergens in een uithoek van het land een groter natuurgebied te reserveren waar dan al die kleine als het ware in kunnen worden ondergebracht.

In de jaren negentig waren we best goed bezig, maar dat liep ook al snel spaak en nu gaan er stemmen op om ook het nog resterende beetje natuur maar te slopen of te saneren zodat we kunnen bouwen.

Zo werd in de jaren '90 het doel gesteld dat Nederland in 2020 een Ecologische Hoofdstructuur zou hebben: een robuust netwerk van natuurgebieden en landschapsparken die onderling verbonden waren met corridors waarlangs dieren en planten zich konden verplaatsen. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker (CDA) draaide dat plan in 2011 namens het kabinet Rutte I de nek om.

We moeten bouwen want we hebben woningen nodig. De eigen bevolking komt nauwelijks nog aan bod op de woningmarkt, want alleen al dit jaar moet er een complete stad aan nieuwe inwoners worden gehuisvest.

Eind dit jaar zijn er naar verwachting 120.000 mensen bijgekomen in Nederland, een aantal zo groot als de bevolking van een stad als Leiden.

Bij de Stelling van de Dag van de Telegraaf vindt 94 procent van de ondervraagden de bevolkingsaanwas verontrustend.

Respondenten zijn verontrust omdat de politici zich weinig aantrekken van de bevolkingsaanwas. Die hebben ze nog niet kunnen betrappen op enig beleid hierop. De groei komt vooral door immigratie. Kenniswerkers, arbeiders, studenten en ook vluchtelingen komen veel naar ons land. „Als je niet begrijpt dat het met 17 miljoen mensen zo langzamerhand niet meer past op een postzegel, dan ben je erg kortzichtig.”

Een andere respondent: „Veel problemen in ons land komen doordat het overvol is. Maar er rust een taboe op dit onderwerp. Als je het aan de orde stelt, dan ben je meteen een racist.”

Vooral de woningnood baart zorgen. „Dat statushouders voorrang krijgen bij een huurhuis, zet veel kwaad bloed”, aldus iemand die zegt zich er druk over te maken dat de houding ten opzichte van buitenlanders aan het veranderen is.

En zo komen we terecht in een land waar de waanzin regeert en wat letterlijk kapotgemaakt wordt omdat er meer en meer en meer mensen naar binnen worden gehaald. 

Het traditionele gezin met vader moeder en kinderen is al gesloopt. Net zoals onze geschiedenis, cultuur, normen en waarden en daar overheen worden er nu plannen gesmeed om het laatste beetje natuur vakkundig te slopen zodat reservaat Nederland kan uitgroeien tot één van de megasteden van de 2030 Agenda.

En het meest bizarre van alles is dat bijna het complete volk avond na avond naar de buis kijkt om te zien op welke manier ze nu weer worden bedonderd door de landverraders die zich voordoen als politici en geloof het of niet "volksvertegenwoordigers". 

We leven in een gekkenhuis, waar wij de gekken zijn, simpelweg omdat we dit alles laten gebeuren.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl