Een andere kijk op het boerenprotest

De boeren trokken afgelopen woensdag massaal naar Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid.

Echter, niet alle boeren deden mee aan en dan met name de biologische boeren, want zij hebben geen probleem. 
Bij de meeste boeren staat het water tot aan de lippen en dat is omdat ze hevig hebben geïnvesteerd in hun bedrijven en diep in het krijt staan bij de bank.

Het is het systeem van massaproductie en alles is er bij die bedrijfstak op gericht om alsmaar uit te breiden. Het is het favoriete systeem van overheden en grote bedrijven, want dat is de manier waarop aandeelhouders van dat soort bedrijven hun geld verdienen.

De boeren die produceren voor de grote massa krijgen dan ook steevast bodemprijzen en de enige manier waarop ze dan ook kunnen hopen iets te verdienen is door steeds meer te produceren. En dit is het punt waarop de overheid door de rechter wordt gedwongen om de Europese Verordnung voor het stikstofbeleid te implementeren en zijn diezelfde boeren die eerst aan alle kanten werden gepusht om zwaar te investeren en alsmaar meer te produceren, nu de pineut.

Biologische boeren hebben dat probleem niet, omdat zij volgens een totaal ander systeem werken. Vaak is het hele gebeuren wat kleinschaliger, brengen ze onder eigen naam hun producten op de markt en wat belangrijker is: Er zit hen niemand achter de vodden om alsmaar uit te breiden.

Dat is de reden dat veel biologische boeren niet meedoen met de protesten, simpelweg omdat ze geen probleem hebben.

Zoals bioboer Jan Overesch die zegt:

Bioboer Jan Overesch rijdt vandaag niet naar het Malieveld; hij blijft lekker op zijn boerderij. De boeren laten zich door grote bedrijven verleiden tot dit protest, zegt hij. ‘En dan al die politici die bij de protesten zijn: wat een flauwekul, ze houden de boeren voor de gek.’

aarom ben je vandaag niet bij de protesten? “Ik vind het jammer dat zoveel boeren zich voor dit karretje laten spannen. Maar ik probeer geen frustraties te hebben over gangbare boeren – zo noem ik niet-biologische boeren nu even. Ikzelf ben al in 1994 met mijn akkers omgeschakeld naar biologisch boeren en in 2000 ook met mijn varkens. Ik heb daarom weinig om over te protesteren. Over de biosector heb ik geen frustraties: biologisch boeren kan heel leuk zijn.”

“Biologisch boeren doe je onder andere met minder koeien en varkens per hectare. Veel gangbare boeren wíllen ook helemaal niet zoveel koeien als ze nu hebben. Het gevolg is namelijk dat ze zelf niet meer op de tractor zitten. Ze worden meer manager dan boer, en zitten vooral achter het bureau.


In het volgende radiofragment kan je melkveehouder John Arink horen uitleggen waarom en hoe hij dingen anders doet en dus ook niet in Den Haag is om te protesteren. Hij begrijpt wel heel goed dat zijn collega boeren uit de reguliere boerenbedrijven dat wel doen.De gangbare boeren zijn dan ook het slachtoffer van het beleid van de overheid zoals je John Arink in bovenstaande video kunt horen zeggen. Eerst doet de overheid er alles aan om de boeren te stimuleren om uit te breiden, te investeren en verder uit te breiden en vervolgens draaien ze de hele zaak terug door te komen met allerlei strenge milieuregels waarvoor die bedrijven juist moeten gaan krimpen.

De niet biologische boeren zijn dan ook terecht boos en misschien is dit een goed moment voor velen van hen om te proberen te stoppen met de massaproductie en om te schakelen naar een ander systeem van boeren. Probleem daarbij is natuurlijk wel dat de meesten van hen in de wurggreep van banken en grote bedrijven zitten en daar vaak niet zo gemakkelijk onderuit kunnen.

En toch is dat het soort omschakeling die nodig is voor ons land. We hebben een enorm groot deel (9,9 miljoen) van de bevolking die chronisch ziek is, we hebben de bulk van de bevolking die nog iedere dag bewerkt voedsel eet, gemaakt onder andere vanuit de massaproductie van de gangbare boeren, en we hebben volgens de overheid een milieuprobleem.

We hebben een overheid die miljarden op de plank laat liggen, dus waarom gebruiken ze die niet om de boeren te helpen over te schakelen naar een andere manier van boeren. Een manier waarop zij ook weer echt boer zijn, plezier hebben in wat ze doen en producten voortbrengen die alleen maar heel goed zouden zijn voor een gezonde bevolking.

Waarom kan het leven niet zo simpel zijn?

Antwoord: Omdat een overheid er niet is voor ons, maar een werktuig van de machthebbers achter de schermen om hun belangen te beschermen.

Dan is er ook nog het RIVM, een instituut van diezelfde overheid, die regelmatig in het nieuws komt, omdat geen van de boeren gelooft dat de stikstofmetingen die zij verrichten betrouwbaar zijn. In dat kader stuurt een lezer ons het volgende interessante bericht (dank1).

Ja dat was opmerkelijk: In februari 2012 begon er een late winter met veel sneeuw, de boeren konden de mest niet uitrijden. Toch werden door het RIVM de hoogste concentraties gemeten wat gewoon niet kon.

Echter, deze metingen worden over al die jaren wel mee genomen in het advies aan de regering; het bovenstaande staat op Youtube .

En dan dit: "Wat zegt een boswachter? Het duingras zou door de stikstof kapot moeten gaan ,maar uit onderzoek van zijn collega's blijkt het tegendeel. 30 jaar ervaring schrijft de man, is een nanoseconde voor de natuur en daar bepalen wij ons beleid op. bron ,de stentor /noordveluwe column: Phaed WERKHOVEN. vond dit de moeite wel waard om te melden hoe je door de regering besodemieterd wordt .
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl