Nu marktkooplui slachtoffer Europese Verordnung

Het begint zo langzamerhand trend te worden dat rechtbanken onze overheid op de vingers tikken.

Zo is er nu wederom een gerechtelijke uitspraak naar aanleiding van een Europese Verordnung die dit keer rampzalig uitpakt voor marktkooplui.
Het schijnt niemand op te vallen in mainstreamland dat er een soort trend aan het ontstaan is, waar Nederland permanent achter de feiten aanholt voor wat betreft Europese Verordnungen.

Dat zijn besluiten die door een stel ongekozen bureaucraten in Brussel worden genomen, op ongeveer dezelfde manier als in de tijd van de Nazis waarbij de Verordnungen vaak uit Berlijn kwamen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de lidstaten (lees provincies of gewesten) die Verordnungen in hun land handhaven.

Echter, meestal gebeurt dat niet, gaat het leven vrolijk verder totdat iemand naar de rechter stapt en via de rechtbank die Verordnung gaat afdwingen. We hebben dat onder andere gezien bij de stikstofcrisis en de rookruimtes die nu per direct door de horeca ondernemers moeten worden opgedoekt door een uitspraak van de Hoge Raad. Dit, ondanks dat ze veel geld hebben geïnvesteerd na afspraken die ze met de Nederlandse overheid al veel eerder hierover hadden gemaakt.

Mensen die ook vaak heel veel moeten investeren zijn de marktkooplui die je iedere week kunt tegenkomen op markten overal in het land. Sommige van die marktauto's zijn heel duur en gaat het daarbij misschien wel over een investering van een paar ton. 

Ze investeren dat graag, want als ze eenmaal op een markt staan, hebben ze in principe een plaats voor het leven en dus alle tijd om de dure investering terug te verdienen.

Dit wordt nu allemaal anders, door, ja, je raadt het al: een uitspraak van de Raad van State op basis van een Europese Verordnung die overal in ons land wordt genegeerd.

Voorheen werden vergunningen aan marktkooplui voor onbepaalde tijd verstrekt, maar door een uitspraak van de Raad van State moet er voortaan een einddatum op worden gezet. Dat kan bijvoorbeeld vijf of tien jaar zijn, maar ook twee jaar. Veel gemeenten stellen voor om vergunningen voor vijf jaar te verstrekken.

En door die einddatum op een vergunning ontstaan de problemen, want er is geen enkele garantie dat ze na die periode van zeg 5 jaar opnieuw een standplaats krijgen. Volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf zullen veel gemeentes dan op basis van loting nieuwe vergunningen toewijzen.

Dit alles op basis van een uitspraak van de Raad van State:

Volgens de Raad van State is dat echter in strijd met de Europese dienstenrichtlijn. Die bepaalt dat marktplaatsen moeten worden beschouwd als schaarse openbare ruimte. De verdeling daarvan via vergunningen moet aan tijd zijn gebonden om ook nieuwkomers een kans te geven.

Het zijn de lui in Brussel die dicteren wat er moet gebeuren, het zijn de lidstaten die deze Verordnungen dikwijls naast zich neerleggen en het zijn uiteindelijk de rechtbanken die deze Verordnungen vervolgens afdwingen.

Dit spelletje komt de laatste tijd wel heel veel voor, waardoor je je gaat afvragen of ze dit bewust doen zodat de overheid niet door een boze bevolking Den Haag wordt uit gebonjourd. Want, zij kunnen nooit ergens wat aan doen, want het is Europa en het is de rechter.

Maar het zijn natuurlijk de schobbejakken in Den Haag die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en die simpelweg ons land hebben verkocht aan de Nazistaat Europa.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl