Niet de veestapel moet gehalveerd, maar de overheid! (video)

Bij alle berichten die naar aanleiding van de boerenprotesten over het internet vlogen was er ook één die zei dat het beter was de ambtenarenstapel te halveren dan de veestapel.

Dit onder het motto dat de veestapel in ieder geval nog nuttig is en dat we met de helft van de dure ambtenaren zelfs nog meer hebben dan ons lief is.We leven echt in een Frankensteinland waar de waanzin normaal is geworden en “het besturen van het volk” een industrietak op zich. Alleen is het een industrietak die niet bijdraagt tot de welvaart van het volk, maar die als een enorme bloedzuiger de economie en de burger leegtrekt.

Op een aantal alternatieve websites zwerft het volgende bericht rond, met daarbij een plaatje.

Nederland als verdienmodel bestaat uit het rondpompen van belastinggeld. De staat roomt 85% van uw inkomen af en laat het ambtenarendom er mee rommelen tot er niets meer over is. Iemand heeft al gesuggereerd de ambtenarenstapel te halveren in plaats van de veestapel.

xxx

Hierbij wordt de suggestie gewekt dat het staatje aantoont dat de overheid 85 procent van je inkomen wegplukt.

Natuurlijk pakt de overheid een veel te groot deel van je geld, maar het staatje dat afkomstig is van Forum voor Democratie toont iets anders aan.

Wat het plaatje werkelijk laat zien is dat sinds 2002 de koopkracht in alle op het staatje getoonde landen per huishouden omhoog is gegaan, behalve in Nederland. Daar is ondanks alle loze beloftes een omgekeerd proces gaande en houden de mensen per saldo ieder jaar minder over om te besteden. Op dit moment is de reële koopkracht nog lager dan in 2002. Dit betekent dat wij systematisch worden kaalgeplukt en daarbij speelt de overheid een heel belangrijke rol.

Daarom is het ook belangrijk om naar de twee volgende plaatjes te kijken die ook bij Forum staan om een compleet beeld te krijgen.

xxx


xxx

En dan zie je dat het monster overheid inderdaad steeds meer van ons geld opslokt en dat we per saldo er ieder jaar op achteruit gaan, iets dat wij al heel lang schrijven. Dit, ondanks alle mooie verkooppraatjes van de overheid ieder jaar weer op Prinsjesdag. 

Er zijn natuurlijk niet veel duidelijke cijfers te vinden over wat die overheid ons nu eigenlijk per jaar kost. Maar, we hebben wel wat kunnen vinden, al zijn die gegevens van 2012:

De belangrijkste uitgaven zijn de personeelskosten voor ambtenaren. Deze liggen per jaar gemiddeld rond de 50.000 euro per arbeidsjaar. In totaal zijn er in Nederland bijna 1 miljoen ambtenaren.

De totale kosten voor dit alles liggen rond de 25 miljard euro. Het grootste aantal ambtenaren vind je bij onderwijs en wetenschappen (422.000) en dan volgen gemeenten (178.000) en overheid (120.000).

De rest is verdeeld over zaken zoals defensie (71.000), politie (59.000), universitair medische centra (58.000), gemeenschappelijke regelingen (20.000), provincies (13.000), waterschappen (10.000), rechtelijke macht (3.000) en onderzoeksinstellingen (2.000).

Maar met de Nederlandse overheid en ambtenaren zijn we er natuurlijk nog niet, want we hebben ook nog Europa.

Te zien valt dat de kosten van de EU-administratie ongeveer 7% van de begroting uitmaken. Dit betreft de salarissen van de Europese ambtenaren, vertaal- en huisvestingkosten. Het totale personeelsbestand van de EU is 40.000, vergelijkbaar met dat van één ministerie in veel lidstaten.

Het bedrag dat hier bij hoort is ruim 8 miljard euro en dat is bijna gelijk aan de Nederlandse bijdrage aan de heilstaat Europa:

Nederland zou aan dat totaal 8,3 miljard euro moeten bijdragen, maar omdat wij een van de grootste nettobetalers zijn (we betalen meer dan we terugkrijgen) hebben we een aantal kortingen bedongen. We betalen een lager btw-tarief en we krijgen een forse correctie op de bni-afdracht: de kortingen bedragen ruim 700 miljoen, waardoor we nog 7,7 miljard overmaken.

Maar, met al die miljarden die worden opgeslokt door mensen die ons “besturen” krijg je natuurlijk wel wat terug.

Zoals dit:

Sjoemelende ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben vorig jaar voor tienduizenden euro's privé gebeld en internetdata verbruikt. Eén ambtenaar verbraste in het buitenland 211.000 euro met zijn werktoestel.

Of dit:

Rijksambtenaren vliegen sinds dit jaar massaal businessclass. Voor veel ambtenaren zijn de reisregels versoepeld.

Ondertussen harken ze nog veel meer geld binnen door hun al waanzinnig hoge boetes voor overtredingen nogmaals te verhogen.

Zoals elk jaar gaan de bedragen voor de verkeersboetes ook in 2020 weer omhoog. De overheid spreekt van een inflatiecorrectie van maar liefst 2,7 procent. In de praktijk stijgen de bedragen voor snelheidsboetes met 1 tot 10 euro. We zetten alle boetebedragen op een rij.

Ze stelen geld van ons waarmee ze onder andere wegen bouwen, waar ze ons vervolgens weer geld voor rekenen om daar te mogen parkeren. En altijd zijn er mensen die geloven dat een overheid er is voor ons.

xxx

Wij betalen ons blauw voor een leger mensen die ons “besturen”, de ene laag na de andere.

We hebben gemeentebestuurders, provinciale bestuurders, landelijke bestuurders, Europese bestuurders en via de VN ook nog eens wereldbestuurders.

Wij zijn het meest bestuurde ras dat ooit heeft bestaan.

Daarom zaak om weer te vechten voor onze vrijheid, want dat zijn we totaal verleerd.

En als we dan beginnen met de overheid te halveren en de EU een rotschop, dan zijn we al een aardig eind op weg.

xxx

Bovenstaande apetijtelijke beeld komt uit een promo video van SP:


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl