Waar blijven deze kinderen?

Je zou denken dat minderjarige vluchtelingenkinderen in beschermde opvang wel aardig veilig zouden zijn.

Niets is minder waar, want nu verschijnen er berichten over verdwenen Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang in Limburg.
Kinderen zijn een geliefd product voor mensenhandelaren en pedofielen. Ze kunnen er maar niet genoeg van krijgen en daarom verdwijnen er dan ook ieder jaar grote aantallen kinderen spoorloos. Volgens de cijfers van vorig jaar een schokkend aantal van 8 miljoen kinderen op jaarbasis wereldwijd. Dat is bijna de helft van de complete Nederlandse bevolking die jaarlijks van het toneel verdwijnt om niet meer terug te keren. Laat dat even inzinken en maak jezelf niet wijs dat deze cijfers niet zouden kloppen want dat doen ze wel. Het is niet een fenomeen dat zich in een bepaald land voordoet, want overal zitten de liefhebbers van kinderen en dan met name in de hogere kringen van de maatschappij.

In mei 2016 verschijnt het volgende verhaal:

Criminele bendes maken misbruik van de vluchtelingencrisis in Europa. Vooral alleen reizende vluchtelingenkinderen verdwijnen uit het zicht van de autoriteiten en worden gedwongen tot slavernij in onder meer de seksindustrie.

Dat blijkt uit een rapport dat de Europese Unie donderdag over mensenhandel publiceert, waarover The Guardian al bericht.

Vorig jaar werden 96.000 onbegeleide kinderen aangemeld voor asielprocedures in Europa. Zeker 10.000 kinderen verdwenen later uit het zicht. Duitsland verklaarde eerder dit jaar dat van 4700 vluchtelingenkinderen de verblijfplaats niet meer bekend is en in Zweden raken elke week tien kinderen 'kwijt'.

''Georganiseerde bendes kiezen voor handel in kinderen, omdat ze gemakkelijk te werven zijn en snel kunnen worden verplaatst'', meldt het rapport. Het gaat om kinderen van zes maanden tot tien jaar oud, die voor 4000 tot 8000 euro van de hand gaan.

''Zorgelijke berichten'', reageert Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer. ''De vluchtelingenstroom is niet alleen qua omvang uitdagend voor Nederland. Ook vanuit het perspectief van mensenhandel komt een kwetsbare groep Nederland binnen. Dit zijn niet alleen Syrische vluchtelingen, maar ook kinderen en volwassenen uit bijvoorbeeld Nigeria, Eritrea, Irak en Vietnam.''

In Nederland verdwenen in 2015 met name Vietnamese kinderen. Van de 24 opgemerkte verdwenen jongeren bleken er 21 Vietnamees.

''Hoewel het mogelijk is dat deze kinderen naar familie gaan, bestaat ook de vrees dat ze vertrekken naar hun mensenhandelaren om vervolgens uitgebuit te worden in de hennepteelt of in de prostitutie. Mogelijk in Nederland, Duitsland of in Engeland'', zei Dettmeijer in maart.

''Het is van belang om meer zicht te krijgen op deze kinderen én te bezien welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat ze verdwijnen.''

De EU registreerde in 2013 en 2014 bijna 16.000 slachtoffers van mensenhandel, onder wie bijna 2400 kinderen, maar de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger. Meer dan twee derde van de slachtoffers belandt in de seksindustrie.

Degene die commentaar leverde op de verdwijning van al deze kinderen was Corinne Dettmeijer, een goede vriendin van de  beruchte Joris Demmink zoals te zien op de volgende foto.


xxx

Wanneer dat soort mensen wel even zullen duiden wat er werkelijk aan de hand is, dan dienen alle alarmbellen onmiddellijk heel luid af te gaan.

Dan verschijnt er nu een bericht over verdwenen Vietnamese kinderen in Limburg:

Meerdere kinderen zijn de afgelopen twee jaar verdwenen uit de extra beschermde opvang in Limburg. De politie onderzoekt of er sprake is van mensenhandel.

Het gaat om zeven minderjarige Vietnamese kinderen. Dat blijkt uit cijfers die De Limburger na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft verkregen.

De Vietnamezen werden opgevangen in woongroepen van jeugdzorginstelling Xonar, op geheime locaties in Zuid-Limburg. In de beschermde opvang komen alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) terecht van wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn van mensenhandel, uitbuiting, eergerelateerd geweld of gedwongen huwelijken.

Het Nidos - dat de voogdij heeft over alleenstaande minderjarige vluchtelingen- heeft aangifte gedaan van vermissing. Xonar heeft de verdwijning bij de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) - eindverantwoordelijk voor de amv-opvang- gemeld.

Volgens woordvoerder Michiel Maes van de politie in Limburg hebben de kinderen zonder persoonlijke bezittingen de opvang verlaten.

Volgens COA-woordvoerder Robert Ploeg krijgen de kinderen in de beschermde opvang 24 uur begeleiding en kunnen ze niet volledig vrij bewegen. “Het is een besloten opvang waar een amv zich niet te allen tijde zonder toestemming van de begeleiding uit kunnen. Naarmate de jongere zelfstandiger en weerbaarder wordt, worden maatregelen afgebouwd.”

Er is dus overal en permanent toezicht en toch kunnen deze zeven kinderen spoorloos verdwijnen. Als je bekend bent met hoe dit soort systemen, lokaal, nationaal en internationaal, werken dan verbaas je je hier niet over, maar is wel glashelder dat deze kinderen niet uit eigen beweging op pad zijn gegaan om te verdwijnen.

Verder wordt er gesproken over een periode van twee jaar waarin dit gebeurd zou zijn, wat betekent dat ze niet allemaal tegelijk zijn verdwenen. Dat maakt het nog vreemder (duidelijker), want je neemt aan dat wanneer er één of twee zijn verdwenen er maatregelen genomen zullen worden om te voorkomen dat dit vaker gebeurt. Niet dus.

Het is ook niet de eerste keer dat er Vietnamese kinderen verdwijnen, want in 2015 gebeurde er iets dergelijks in het noorden van het land:

En wederom betrof het zeven kinderen:

Uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries zijn dit jaar negen Vietnamese kinderen verdwenen. Twee zijn inmiddels teruggevonden.

De verdwijning is bij het Experticecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) aangemeld.

Vier 16-jarige meisjes en een jongen die in een beschermde opvang in Zuidlaren woonden, zijn sinds 20 november spoorloos. In april verdwenen twee meisjes van dezelfde leeftijd uit de opvang in Vries. Op zaterdag 3 januari liepen uit deze opvang twee 17-jarige meisjes weg. Bij de politie zijn diverse tips binnengekomen. Zeven jongeren zijn volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer nog steeds niet terecht.

En wederom komt Stichting NIDOS in beeld:

De kinderen die in deze opvangcentra verblijven, zijn daar onder meer via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of NIDOS, de jeugdbescherming voor minderjarige en alleenstaande vluchtelingen, terechtgekomen.

Dan springen we twee jaar verder in de tijd en dan verschijnt er in 2017 een bericht dat de verdwenen kinderen in het noorden meerderjarig zouden zijn geweest:

Tientallen Vietnamese kinderen verdwenen uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries. Nu blijkt het gros meerderjarig te zijn geweest.

Het was eind 2015 groot en verdrietig nieuws in Noord-Nederland. Uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries verdwenen Vietnamese kinderen. Dan zeven. Dan weer vijf. Om niets meer van hen te vernemen. Alsof ze in rook waren opgegaan.

De angst bestond dat de veelal jonge meisjes - 16 en 17-jarigen die in de Drentse beschermde opvang van Jade woonden - in handen waren gevallen van mensenhandelaren. Om te worden ingezet in de prostitutie. Of te worden uitgebuit in hennepkwekerijen.

Maar uit rapportages en brieven blijkt nu dat deze spoorloos verdwenen Vietnamese asielzoekers helemaal geen kinderen waren. Het ging voornamelijk om volwassenen die hun tocht naar Nederland gebruikten om te verdwijnen in de illegaliteit. Dat staat onder meer in een bestuurlijk rapportage van de landelijke recherche en het Team Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie Noord-Nederland.

Kortom, in 2015 verdwijnen zeven Vietnamese kinderen die twee jaar later opeens meerderjarig worden verklaard. Nu, in maart 2018 verdwijnen er weer zeven Vietnamese kinderen en zullen we misschien in 2020 horen dat ook deze verdwenen kinderen meerderjarig waren.

Corinne Dettmeijer is inmiddels vertrokken en opgevolgd door Herman Bolhaar, waarvan GeenStijl zegt:

Daar kan Herman Bolhaar met zijn 'Team Pedophile' niet meer tegenop lobbyen.

Dus ook uit die hoek hoeven we geen antwoorden te verwachten, maar ondertussen zijn er wel weer kinderen spoorloos verdwenen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl