Journalist jaagt op journalist (update)

Waar vroeger mainstream journalisten gewoon hun werk deden, hebben velen tegenwoordig een soort dubbelrol, want naast het schrijven van hun stukkjes, houden ze zich ook bezig met andere dingen.

Een mooi voorbeeld hiervan is journalist Chris Klomp die niets liever wil dan dat een andere journalist wordt gearresteerd.Update vandaag:

Opmerkelijk hoe mensen reageren wanneer ze worden betrapt.

In het onderstaande originele artikel staat geïllustreerd met een screenshot hoe journalist Chris Klomp op 13 november 2017 een vonnis publiceerde dat pas op de 22e formeel bekend was.

Wanneer je nu op hetzelfde artikel klikt, staat de datum plots op de 22e.

Hij doet hiermee bijna exact hetzelfde als wat staatssecretaris Sharon Dijksma recent deed met haar persoonlijke pagina op de Clinton Mafia website. Symptomatisch dit gedrag.

Chris Klomp, te laat!

Betrapt zullen we maar zeggen.


Origineel artikel:

Chris Klomp, de journalist van wiens hand regelmatig (misdaad) artikelen verschijnen in het AD, vindt dat zijn in het buitenland verblijvende collega journalist Micha Kat lijdt aan obsessies en daardoor zichzelf niet in de hand heeft.

Echter, wanneer je naar de activiteiten van Chris Klomp kijkt, dan is het duidelijk dat deze man in ieder geval zelfook een obsessie heeft en wel voor voor Micha Kat en hij deze het liefst zo snel en zolang mogelijk opgeborgen wil zien in het gekkenhuis of het gevang.

Naast zijn artikelen in het AD stuurt Klomp veel berichten rond via Twitter en schrijft hij op zijn eigen blog en dan ook over Micha als het even kan.

Zoals een stuk waarin in de titel van het stuk dat hij publiceerde op 13 november staat dat Kat zijn vrijheid verliest en vervolgens dat hij op de vlucht is voor Justitie:

De voortvluchtige publicist en oud-medewerker van NRC Handelsblad Micha K. (53) uit Schiedam is vandaag door het Gerechtshof Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van zes maanden.

Het is razend knap dat Klomp de uitspraak op dat moment al kent, een week voordat deze publiekelijk bekend wordt gemaakt , getuige een artikel in het AD over deze zelfde zaak en eveneens geschreven door Chris Klomp.


xxx

Als de uitspraak zoals in het AD staat inderdaad op 22 november was, hoe kan Chris Klomp deze dan al op 13 november publiceren? Heeft hij toegang tot bronnen die wij niet hebben?

Is dit weer meer bewijs dat aantoont dat diverse mainstream journalisten samenwerken met overheid en/of justitie of inderdaad zelfs voor hen werken, bewust?

We schreven onlangs een artikel dat Micha wil proberen te bewijzen dat er vanuit de gevestigde orde een georganiseerd complot tegen hem gaande is, een complot bestaande uit de combinatie Nederlandse Staat en mainstream journalisten.

De belangrijkste kenmerken van die theorie zijn:

Als eerste dat een aantal mainstream journalisten over kennis beschikten aangaande zaken van Micha Kat die ze formeel niet konden weten, behalve als deze info toegespeeld kregen via de autoriteiten. Zoals bijvoorbeeld journalist Marcel Haenen van het NRC die direct nadat Micha Kat was aangehouden wegens "doodsbedreigingen" aan het adres van advocaat Jan Vlug, beschikte over "inside informatie".

Tweede is dat er een hele serie journalisten aangifte heeft gedaan tegen Micha Kat wegens smaad. Iets dat in Nederland vrij ongebruikelijk is voor journalisten onder elkaar, omdat deze meestal hun geschillen oplossen via de Raad voor Journalistiek en niet via de strafrechter.

Echter, naast dat complot zijn er ook nog mensen zoals Chris Klomp die het veel persoonlijker spelen en geen gelegenheid voorbij laten gaan om Micha nog een paar trappen te geven.

Was het hele hoger beroep doorgestoken kaart en werd Chris Klomp op zo ongeveer dezelfde dag als van de zitting al geïnformeerd over de formele uitspraak die pas enkele weken later zou volgen? Het lijkt er veel op.

Los van het feit dat Klomp waarschijnlijk "helderziend" is, maakt hij in zijn stuk nog meer grove fouten. Zo zegt hij dat Micha zijn vrijheid verliest, hetgeen totale onzin is, want na het hoger beroep volgt er cassatie en pas na die uitspraak is een vonnis definitief en tot die tijd is het nog altijd een voorlopig vonnis.

Verder omschrijft hij Micha als voortvluchtig, hetgeen ook complete nonsens is. Hoe kan iemand voortvluchtig zijn als er en geen definitieve uitspraak is en geen aanhoudingsbevel voor het uitzitten van een gevangenisstraf?

De reden dat Micha op dit moment niet naar Nederland komt, is omdat hij niet van plan is zijn DNA af te geven zoals Justitie van hem verlangt, op basis van een eerdere, relatief geringe veroordeling:

Publicist Micha Kat is dinsdag veroordeeld tot 345 dagen celstraf, waarvan 105 dagen onvoorwaardelijk, voor onder meer een reeks bedreigingen en beledigingen.

Even los van dat die feiten niet kloppen, is dat natuurlijk niet het soort misdrijf waarvoor men DNA afneemt. Op de website van de overheid staat het volgende:

Veroordeelden voor ernstige misdrijven moeten verplicht DNA afstaan. Het DNA wordt opgeslagen in een DNA-databank. Dat maakt het makkelijker om veelplegers (recidivisten) op te sporen en te veroordelen. De verhoogde pakkans leidt er ook toe dat veelplegers minder recidiveren.

Veroordeelt de rechter iemand voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is? Dan moet de veroordeelde celmateriaal (DNA) afstaan. Een voorlopig-hechtenis-misdrijf is meestal een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat.

Het staat allemaal heel erg misleidend op de website van de overheid, want in de praktijk word er ook DNA afgenomen voor niet ernstige misdrijven, de enige voorwaarde is dat er voorlopige hechtenis kan worden opgelegd.

Aan het vereiste “een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat” is snel voldaan. Ter illustratie: vernieling (art. 350 Sr) is ook een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat. Bij een veroordeling ten aanzien vernieling kan dus afname van DNA worden bevolen. Zo ook bij bedreiging.

En dus kan het gebeuren dat ze Micha Kat op de lijst zetten voor verplichte DNA afname. Echter, alleen al het feit dat de Nederlandse overheid zo gebrand is op het DNA van Micha Kat zou mensen aan het denken moeten zetten. Helemaal omdat er vele veroordeelden voor veel zwaardere delicten rondlopen waar Justitie geen/amper interesse voor toont om het DNA van te pakken te krijgen. En wat een mooie manier om Micha uit te weg te ruimen en TBS te geven als er straks toevallig ergens een lijk wordt gevonden met een 100 procent DNA match, zoals in het geval Japser S.

Niet tevreden met het publiceren van aantoonbare leugens op zijn website gaat Chris vrolijk verder op Twitter met stemmingmakerij door te suggereren dat het waarschijnlijk een goede zaak zou zijn om maar een Europees Arrestatie Bevel voor Micha Kat uit te vaardigen.


xxx

Iemand die werkt als misdaadjournalist hoort te weten dat daar bij Micha nooit sprake van zal zijn, zelfs niet na een veroordeling in cassatie.

Als we bij Wikipedia kijken naar het Europees Arrestatie Bevel zien we dat ‘kinderporno en seksuele uitbuiting’ een van de delicten is waarop het van toepassing is. Micha heeft deze delicten nu juist (met aantoonbaar succes) aan de kaak gesteld! Klomp wil nu dat Micha wordt opgepakt als de eerste de beste Jood in de oorlog omdat hij zich bij het exposen van de pedofielen schuldig zou hebben gemaakt aan ‘smaad’! Zou het gedrag van Klomp ook onder een bepaalde strafwet vallen?

Als een Klomp dat weet uit hoofde van zijn werk, waarom verspreidt hij dan dat soort Twitterberichten?

Het zijn geen "toevallige foutjes" die Chris Klomp maakt, het is een persoonlijke hetze tegen een collega journalist die ervoor heeft gekozen om níet voor de illustere machthebbers in dit land te werken

In een eerder artikel schreven wij over de strubbelingen tussen Micha en zijn advocaat Thijs Stapel. Dat is inmiddels zodanig geëscaleerd dat de samenwerking tussen beiden door Micha is beëindigd, maar gelukkig beschikt hij intussen weer over een advocaat.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl