Er gebeuren vreemde dingen in Palermo aan het Marsdiep (video)

Wie is uitgekeken op House of Cards raden wij aan de gemeentepolitiek in Den Helder te gaan volgen, het is gratis en minstens even spannend.

Onder ontzielende leiding van burgemeester en kindervriend Koen Schuiling probeert men uit alle macht de enige attractie die de stad rijk is een schop te geven.


Ons land wordt geregeerd vanuit Den Haag en daarmee is die plek niet alleen het centrum geworden van corruptie, een soort marktplaats waarbij politici gekocht kunnen worden door de grote industrieën, maar vooral ook het bolwerk van pedofielen.

Pedofilie en dan vooral de satanische variant waarbij ook kinderen worden geofferd, is eigenlijk gewoon standaard in de "hoogste" kringen van onze maatschappij.

Wij hebben de afgelopen jaren talloze artikelen geschreven over hoe de pedofiele voormalig topambtenaar Joris Demmink wordt afgedekt door iedereen die in Den Haag en omstreken carrière wil maken. Wanneer iemand z'n mond stijf dichthoudt en de andere kant op kijkt, dan volgt de beloning. Mensen die wel hun mond durven opendoen of proberen hun werk wél naar behoren te doen, lopen kans vermoord te worden of gedwongen asiel aan te vragen in een vreemd land.

Demmink mag meineed plegen voor de rechtbank zonder verdere gevolgen en hoewel de zijn persoonlijke dodenlijst nog niet zo lang is als die van de Clinton familie, is deze inmiddels ook al opgelopen tot meer dan 20 slachtoffers.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog getuigenissen van mensen zoals Annemarie van Blijenburgh, waaruit blijkt dat de top van de maatschappij betrokken is bij zaken zoals pedofilie en satanische kinderofferingen.

Het systeem werkt zo goed omdat er altijd een pedofiel zit op een belangrijke plek waar alle sporen samenkomen. In Den Haag bekleedde Joris Demmink als Secretaris Generaal van Politie en Justitie een dergelijke positie en gebeurde er helemaal niets tot hij zijn  goedkeuring had gegeven.

Dan denk je als argeloze burger, dat dit dan misschien het geval zal zijn in Den Haag, maar dat je daar gelukkig op lokaal niveau weinig of niets mee te maken hebt. Vergis je niet, misschien is in sommige plaatsen de situatie in ons land nog wel erger dan in Den Haag, een plaats zoals Den Helder bijvoorbeeld wat ook nog eens een bolwerk is van de Oranjes.

De laatste weken is deze gemeente weer volop in het nieuws omdat ze met man en macht proberen de enige attractie die de stad eigenlijk weg te jagen. Het gaat dan over het museum van de bekende kunstenaar Rob Scholte met zijn gelijknamige museum.

Wat heeft dit met pedofiel Den Haag te maken?

Eigenlijk een heleboel, afgezet tegen de kern van het probleem.

Rob Scholte woont en werkt al jarenlang in Den Helder in een gebouw dat vroeger werd gebruikt als postkantoor. Rob kreeg dat pand grofweg 8 jaar geleden ter beschikking van de gemeente onder een contract dat formeel een gebruiksovereenkomst was, maar in de praktijk een huurovereenkomst is gebleken. Omdat er door de gemeente prestaties werden en worden verlangd van Scholte in de vorm van bijvoorbeeld het verplicht organiseren van exposities. Op het moment dat er in ruil voor het gebruik van het gebouw door de andere partij een prestatie moet worden geleverd, is er juridisch sprake van betalen en dus spreekt men dan over een huurcontract.

Alles ging in principe ook uitstekend in Den Helder en er werd enkele jaren geleden in december 2014 een schriftelijke overeenkomst gesloten met wethouder Pieter Kos voor uitbreiding van het museum. Later werd dit teruggedraaid omdat de wethouder deze overeenkomst zou hebben getekend zonder toestemming en akkoord van de gemeenteraad; zonder mandaat zoals dat in vakjargon dan heet. Met andere woorden, een wethouder kan in Den Helder een overeenkomst tekenen die dan later nietig wordt verklaard, terwijl diegene tot op de dag van vandaag nog steeds wethouder is. Wanneer iemand dit soort dingen flikt in het bedrijfsleven worden ze opgesloten voor fraude, maar in Den Helder kan het gewoon.

Waar het eigenlijk fout ging, wordt goed uitgelegd door voormalig journalist en inwoner van Den Helder, Dick Berts:

Maar dat geldt niet in de vriendenrepubliek Den Helder. In dit Palermo aan het Marsdiep heerst al jaren een bestuurlijke chaos, waarmee de marinestad om de haverklap het nationale nieuws haalt. In Den Helder speelt een kleine kliek elkaar de bal toe. De enige manier om er iets voor elkaar te krijgen, is je in likken in die kliek. Dat is niets voor de maatschappijkritische kunstenaar Rob Scholte, die in het voormalige Helderse hoofdpostkantoor een museum probeert te vestigen. Scholte legt op zijn website regelmatig de vinger op de zere plek en dat zijn Helderse politici niet gewend, want ook de lokale media horen grotendeels tot de vriendenrepubliek.

Den Helder wordt nog eens beroemd vanwege haar wethouders, want het heeft nóg een prachtig exemplaar, wethouder Lolke Kuipers van stadsontwikkeling, die maar wat graag het pand waar Scholte nu zit in handen zou krijgen en waar Berts het volgende over zegt:

Volgens artikel 41 b van de Gemeentewet vervult een wethouder geen nevenfuncties, waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede invulling van zijn wethouderschap. Bovendien stelt de Gedragscode Politieke Ambtsdragers van de gemeente Den Helder: “Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid. Dat wil zeggen, dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere SCHIJN van een dergelijke vermenging wordt vermeden”. Wethouder onroerend goed Kuipers is tegelijkertijd eigenaar directeur van een commercieel vastgoed bedrijf, dat aan projectontwikkeling doet. Een ons kent ons circuit, dat grotendeels om het elkaar toespelen van informatie draait. Ook diende het commerciële bedrijf van Kuipers samen met een van de grootste aannemers van Den Helder een mega schadeclaim in tegen de gemeente Medemblik, wegens het afblazen van de bouw van een groot hotel. Hoe het exact zit met deze claim en of die al dan niet tijdens het wethouderschap van Kuipers is afgehandeld, valt niet te achterhalen, omdat Kuipers weigert om op mijn schriftelijke verzoek om opheldering te reageren.

Kuipers op zijn beurt werkt weer heel goed samen met de spin in het web van alles wat er in Den Helder gebeurt, burgemeester Koen Schuiling, waarover later meer.

Wanneer er dus in de zaak van de gemeente Den Helder tegen Scholte wordt gesproken van "gemeente", heeft dat natuurlijk niets te maken met de gemeente, maar met de selecte club die de touwtjes in handen heeft, zoals Kuipers en Schuiling. Dat de gemeente bestuurd wordt door een stelletje boeven blijkt ook uit meerdere aangiftes die door de tijd heen zijn gedaan tegen de burgemeester en andere leden van de het gemeentebestuur.

Hoe het ook zij, afgelopen zomer werd Scholte het vuur na aan de schenen gelegd door deze kliek. Hij vertelt hierover in een uitzending van Jinek, waarvan het betreffende fragment hierna volgt.Inmiddels zijn we aanbeland in oktober en vond eerder deze week een kort geding plaats in de rechtbank van Alkmaar:

Twee dagen na de uitspraak geeft de gemeente Den Helder aan kunstenaar Rob Scholte om zijn complete museum te ontruimen. Elke dag overschrijding kost Scholte duizend euro dwangsom, oplopend tot een maximum van een miljoen euro.

Dat is althans de eis van Den Helder. Maandagmiddag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Alkmaar. Waar de voorzieningenrechter moet besluiten of de gemeente met die eis in haar recht staat.

De uitspraak van dit kort geding volgt aanstaande maandag over een week, 16 oktober, en na afloop sprak de (welbespraakte en knappe) melder van misstanden, Nico van den Ham, met Rob Scholte en zijn vrouw Lijsje.Waar in Den Haag uiteindelijk alle sporen leiden naar een Joris Demmink die als een spin in het web zit, zo leiden ze in Den Helder naar Koen Schuiling, de burgemeester.

Daar waar in Den Haag al jarenlang geruchten de ronde doen over Joris Demmink en zijn bijzondere interesse voor jonge jongens, zo doen in Den Helder en omstreken al jarenlang soortgelijke geruchten de ronde over Koen Schuling. En die komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Twee jaar geleden werd er een anonieme brief bezorgd bij de gemeenteraad van Den Helder waarin de raad op de hoogte werd gesteld van het feit dat Schuiling door de politie was aangehouden in het gezelschap van een minderjarige Antilliaanse jongen.

Alhoewel die brief anoniem was, bleek de schrijver toch precies op de hoogte van wat er was gebeurd. Dat die brief er is geweest, is een feit, simpelweg omdat meerdere mensen deze brief hebben gezien, waaronder de eerder genoemde Dick Berts. Ondanks diverse WOB verzoeken richting Schuiling ontkende deze in alle toonaarden dat er ooit een dergelijke brief zou zijn geweest.

Uiteindelijk is de zaak aanhangig gemaakt bij de rijksrecherche, inclusief kopie van de bewuste brief, met het verzoek een onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze schokkende onthulling. Het antwoord dat terugkwam, was dat de zaak werd doorverwezen naar de politie Noord Holland Noord en dus kwam het verzoek tot een onderzoek naar deze zaak op het bordje van degene die verantwoordelijk is voor de lokale politie en tevens verdachte(!), burgemeester Koen Schuiling.

In ons land is zoiets heel gebruikelijk en na gedegen onderzoek door Schuiling zelf werd de betrokken agent(e) overgeplaatst naar een andere stad en werd het dossier gesloten.

Daarna hield Schuiling zich vol overgave bezig als goed burgervader met het vluchtelingenprobleem.

De Helderse burgemeester Koen Schuiling met twee minderjarige asielzoekers uit Syrië op het speelveld van asielzoekerscentrum De Doggershoek


xxx

Enkele lokale commentaren op bovenstaande foto:

Krijg een beetje een creepy vibe bij deze dude, gutmensen met hun dubbele agenda, deze neemt hij zeker in huis…bij hem in bed

Die enge man houdt gewoon een beetje teveel van minderjarige jongentjes…. Bah!

Ondertussen is de raad in Den Helder ook nog eens verscheurd geweest vanwege de Geile Geurt affaire en vind Koen Schuiling zichzelf een kleurrijk lid van de raad.

Natuurlijk zijn er ook hele goede raadsleden in Den Helder zoals Paul Koopman en Michiel Wouters:

Paul Koopman (Beter voor Den Helder) benadrukte dat kunst een onderdeel is van de beschaving. “Laten we niet als barbaren te werk gaan!” Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) noemde uit teleurstelling de gehele raad een berg met grijze muizen, in zichzelf gekeerd. “Sinds Napoleon hebben we hier niemand meer gehad die aansprekend was en zelfs zijn paard had amper de tijd om op dit grondgebied zijn behoefte te doen, zo snel is hij er doorheen gereden. En nu hebben we Scholte als kunstenaar die hier neergestreken is en hier een museum wil starten. Hij is nationaal en internationaal aansprekend, dat is iets wat wij als grijze muizenhoop moeten koesteren. Als we het museum verliezen is dat eeuwig zonde en ik denk dat onze grijze muizenhoop dan weer rustig verder kan leven. De essentie van grijze muizen is dat er ook altijd een paar ego’s rondlopen waarop alles afketst. Behoorlijk Bestuur is er niet van overtuigd dat we als gemeente er alles aan hebben gedaan om hem hier te houden.”

Burgemeester Koen Schuiling vond dat Wouters te ver ging met zijn term ‘grijze muizen’. “Ik respecteer ieders mening, maar degenen die het niet met u eens zijn af te schilderen als grijze muizen, dat kan natuurlijk niet. Dat doen we niet, ik vind u ook geen grijze muis. U heeft een andere opvatting en de raad niet kunnen overtuigen, maar zo gaat dat. Ik vind dat iedereen kleurrijk lid is van deze raad.”

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er zich onder de bezielende leiding van Koen een nieuw drama ontwikkelt, zoals gisteren:

DRIE DAGEN NADAT ZE ROB SCHOLTE VIA EEN KG PROBEERDEN KAPOT TE MAKEN VALLEN DE HELDERSE POLITCI KEIHARD OP HUN BEK: POLITIEKE CRISIS COMPLEET.

Nu we kennis hebben gemaakt met een aantal belangrijke hoofdrolspelers in deze real life soap is het ook niet meer dan billijk om ook het woord te geven aan Lolke Kuipers en Koen Schuiling in een interview met Maria van WeAreChange:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl