De plek waar Marianne Vaatstra ritueel werd geofferd was geen caravan

In 2005 kwamen zeven deskundigen uit politie- en justitiekringen tot de conclusie dat Marianne Vaatstra slachtoffer was geworden van een occult satanisch offerritueel.

Dit soort praktijken wordt doorgaans niet uitgevoerd door Friese boeren met een zakmes, maar wel door de elite op door hen georganiseerde offerfeesten.Soms staren oplossingen van iets je in het gezicht en toch kijk je er overheen. Dat is een beetje de indruk die wij krijgen, wanneer we dieper duiken in de moordzaak van Marianne Vaatstra.

Dat dit één van de grootste doofpotten is uit de Nederlandse geschiedenis lijdt geen enkele twijfel. Marianne Vaatstra is in de bewuste nacht van 30 april op 1 mei 1999 niet vermoord door een losgeslagen boer die haar op de fiets achtervolgde.

Dat is een onzinverhaal en eenieder die een beetje moeite doet, kan erachter komen dat Jasper Steringa is gebruikt als patsy. De katvanger die de werkelijke moordenaar(s) buiten schot moet houden en ervoor moest zorgen dat mensen eindelijk deze moord zouden loslaten. Zelfs de rechter die de zaak behandelde had twijfels bij de "getuigenis" van Jasper.

Maar, met de veroordeling van patsyboer Jasper is er geen einde gekomen aan de stroom berichten over de werkelijke toedracht van deze zaak.

Velen kennen in dat verband intussen Wim Dankbaar, de man die al vele jaren lang onvermoeibaar bezig is om daadwerkelijk de onderste steen boven te krijgen rond deze moord, maar die zich verder niet waagt aan motieven voor de moord. Uiteraard vragen deze en gene zich af waarom.

Echter, iemand die zich in het verleden ook jarenlang in deze zaak heeft vastgebeten is Micha Kat, in die tijd nog samen met zijn toenmalige maatje Eric Donk.

Micha is inmiddels begonnen met zijn nieuwe radioprogramma en daar had hij Wim Dankbaar in uitgenodigd als gast in verband met de nieuwste ontwikkeling en een mogelijk verhoor van iemand die zegt getuige te zijn geweest van de moord op Marianne.

Dankbaar weigert dit echter, zoals beschreven door Micha in zijn column op deze site, en geeft de volgende reden:

Nee Micha, sorry, dat heeft te maken met het feit ik niet geassocieerd wil worden met beweringen dat Friso of Mabel bij deze zaak betrokken zijn, rituele moord in opdracht van satanische pedo’s, de familie van Korlaar enzovoort.

En hiermee komen we dan op een heel belangrijk punt in deze zaak en dat is het motief voor deze moord. Binnen dit soort onderzoeken zijn er 3 belangrijke peilers die leidend zijn: Means, motive, opportunity of in het Nederlands: middelen, motief gelegenheid.

Werd zij vermoord door de asielzoeker Ali Hassan omdat ze ruzie hadden gehad en hij ook al eerder een gebaar had gemaakt waarbij hij deed alsof hij haar keel doorsneed?

Was het een kwestie dat de overheid na deze moord zo snel mogelijk deze asielzoeker het land uit wilde werken omdat het land anders op zijn achterste poten zou hebben gestaan en het heel moeilijk zou worden om de geplande stroom asielzoekers op gang te krijgen?

Of zat er inderdaad een heel ander motief achter deze moord en is Marianne slachtoffer geworden van een satanisch occult ritueel?

Gezien de verwondingen van Marianne is dit laatste heel aannemelijk.

Marianne bleek op gruwelijke wijze te zijn verkracht en gewurgd. Daarna was op brute wijze haar keel doorgesneden. Er waren verschillende kledingstukken van Marianne doorgesneden, zonder daarbij snij- of prikwonden achter te laten. Dit bleek later een bron voor vele speculaties over een mogelijke dader. De dader moest hiervoor namelijk zeer behendig zijn geweest met een mes, zoals het geval is bij bijvoorbeeld een slager, of chirurg.

Daarnaast bleek dat haar handen geboeid moesten zijn geweest door iets, later bleek dat dit handboeien moeten zijn geweest.

De verwondingen waren in ieder geval voor hem aanleiding om deze aan de hand van foto’s te laten onderzoeken door een lid van de technische recherche uit een andere politieregio. Deze heeft in zijn vrije tijd onderzoek gedaan. Proefondervindelijk (……..) heeft hij vastgesteld dat de verwondingen afkomstig moeten zijn van de ouderwetse handboeien. (………) Dat kan dus duiden op beroepsgroepen die handboeien draagt of “hobbyisten”.

En hier:

De sleutel van de oplossing van deze zaak ligt in de aard van de verwondingen van Marianne die zo gruwelijk waren dat hele delen uit het sectie-rapport waren weggelakt zodat zelfs de familie die niet te zien kreeg. Deze verwondingen komen exact overeen met die van de Belgische meisjes Julie en Melissa die zijn vermoord in een satanisch ritueel in Belgie.

Verder blijkt dat bij Marianne de gewrichten tegengesteld aan de buigrichting zijn gebroken en zijn er nog meer tekenen van andere verwondingen die wijzen op doorboring van het lichaam met spiesen. Dit is een gebruikelijk beeld bij rituele offeringen.

En als laatste blijkt, ondanks de gruwelijke verwondingen, dat er nauwelijks/geen bloed is aangetroffen op de vindplek. Een teken dat Marianne ergens anders is vermoord en vervolgens, letterlijk leeggebloed, op de vindplaats is gedeponeerd.

Ook vonden we nog belangrijke informatie om dit verder te ondersteunen:

De onopgeloste moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra draagt alle tekenen van een occult of satanisch offerritueel. Dit was in 2005 de conclusie van zeven deskundigen uit politie- en justitiekring, die in opdracht van de familie een daderprofiel opstelden.

Volgens dit profiel zou de dader een man zijn die handelt vanuit extreem pathologische waanideeën. Er zou bij hem sprake zijn van occulte en/of satanische fascinatie. De moord zou zijn uitgevoerd volgens een offerritueel. Hij zou hechten aan occulte symboliek.( Nacht 30 april op 1 mei (Walpurgisnacht/Beltane), volle maan, van oorsprong een geweide plaats in Veenklooster, vindplaats Marianne onder een oude boom (meiboom) etc. )


Als Marianne slachtoffer is geworden van een satanisch offerritueel, dan is dit niet gebeurd in één of andere uitgewoonde caravan op een camping zoals de algemene consensus lijkt te zijn.

Dit soort “feesten” vind plaats in specifiek daarvoor ingerichte ruimtes, zoals we dat bijvoorbeeld hebben gezien in het verhaal van het Ronde Huis in Nunspeet.

Een dergelijk offerfeest wordt uiteraard bijgewoond door mensen uit de hoogste kringen en wie er die avond/nacht bij de offering van een Friese maagd aanwezig waren, is niet met zekerheid te achterhalen.

Echter, wel kan er vrij nauwkeurig worden bepaald waar dit ritueel die nacht heeft plaatsgevonden.

Volgens Micha Kat en ook anderen, moeten we zoeken bij een Sekte die bekend staat als het Lichtpunt.

Dit is helemaal onbegrijpelijk nu de bewijzen hiervoor gewoon op tafel liggen, zowel directe bewijzen -Het Lichtpunt- als indirecte in de vorm van identieke satanische moordpartijen in andere landen waarbij ook ‘hoge mensen’ waren betrokken en bewezen ‘georganiseerd misbruik’ van Justitie-topmensen in Nederland (Rolodex-zaak) in precies de periode dat de moord op Marianne plaatsvond. Ik herhaal het hier nogmaals: de sleutel in de zaak-Vaatstra ligt in twee woorden: Julie en Melissa.

En op een ander blog:

“Lichtpunt Kollumerzwaag dekmantel voor sekte?”. Zo meldde het Nieuwsblad van het Noorden – op 5 september 1996 – drie jaar voor de gruwelijke moord op Marianne. Volgens een cliënt van het advocatenkantoor Pool & Hengst in Rijnsburg – de Hagenaar R. Naeff – waren het opvanghuis en het gezinsvervangend tehuis Colleheim een dekmantel voor een satanische sekte. Volgens Pool & Hengst waren er ’sterke aanwijzingen’ dat er sprake zou zijn van strafbare feiten. Zo zouden onder leiding van een hogepriesteres niet alleen dieren maar ook kleine kinderen zijn misbruikt.

’t Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag – niet ver van de plaats waar Marianne werd aangetroffen – werd rond 1978 in het leven geroepen door de gezamenlijke kerken. Er zouden in het centrum verschillende bijeenkomsten worden gehouden, en mensen die in geestelijke nood verkeerden zouden er tijdelijk op adem kunnen komen.

Het ritueel offerfeest zou dan ook plaatsgevonden kunnen hebben in het pand waar het Lichtpunt was gevestigd.


xxx

Er zijn echter een aantal redenen waarom dit waarschijnlijk niet het geval is. Het fungeerde als een opvangboerderij, waardoor er teveel mensen aanwezig zijn die niets met deze zaak te maken hebben. Bovendien is het vrij open en bloot gelegen en ligt ten opzichte van de vindplaats aan de andere kant van Veenklooster en dus onhandig.

Oprichter en drijvende kracht achter deze Lichtpunt organisatie was Pieter van der Zwaag die vorig jaar overleed. In diverse alternatieve media publicaties wordt Van der Zwaag ook beschreven als eigenaar van het landgoed Fogelsanghstate, maar dat is niet juist.

Wel was hij eigenaar van het pal daarnaast gelegen Lytse Slot, ook een indrukwekkend pand.


xxx

Het Lytse Slot was in 1870 door Livius baron van Heemstra gebouwd naast zijn eigen huis, Fogelsanghstate, als huis voor zijn moeder.

Dit is het ernaast gelegen Fogelsanghstate, een Rijksmonument.


xxx

Beide locaties zijn uitermate geschikt voor het uitvoeren van een satanisch rituele offering van een meisje zoals Marianne.

Zeker wanneer we naar het volgende kaartje kijken. Beide landhuizen staan daarop aangegeven. De rode cirkel op de kaart is de vindplek van Marianne en de rode stip op de Keningswei is waar de (gestolen) fiets lag waarmee ze getracht zou hebben om naar huis te fietsen omdat ze na een avondje stappen in Kollum haar fiets en dat van haar vriendje Spencer met lege banden aantrof.

De rode lijn op de kaart geeft de route aan die je zou kunnen nemen met een auto vanaf de beide landhuizen als je daar een lijk zou willen dumpen. Vanaf de Keningswei is de vindplaats niet per auto te bereiken.


xxx

Het volgende is wat er volgens Micha Kat is gebeurd:

Het volgende is gebeurd in de opmaat naar de moord op Marianne Vaatstra. De sekte in Het Lichtpunt zocht een (slachtoffer voor) een ritueel offer voor de nacht van 30 april. De opdracht dit offer aan te leveren wordt gegeven aan Ludger Dill die min of meer woonachtig was op het terrein van Fogelsangstaete dat eigendom was van de oprichter van Het Lichtpunt Pieter van der Zwaag, tevens eigenaar van het Landbouwmuseum aldaar. De verstrekking van deze opdracht kan zijn gegaan via Jan Cloppenburg van het Landbouwmuseum met wie Dill veel optrok. Dill schakelde vervolgens zijn compaan Wolfgang Hebben in en via Hebben belandde de uitvoering van de opdracht bij Ali en Feik. De rest van het verhaal staat beschreven in het boek van Hans en Wim.

Er staan een aantal fouten in bovenstaande. Pieter van der Zwaag was geen eigenaar van Fogelsanghstate en de museumboerderij aan de overkant van de weg is pas in 2000 (heel kort na de moord dus in 1999) door hem aangekocht en wordt sinds die tijd gerund door zijn zoon Dick. Dus, als Pieter van der Zwaag er inderdaad bij betrokken was, dan is het Lytse Slot de meest voor de hand liggende locatie.


xxx


De vorige eigenaar van de museumboerderij was Jan Cloppenburg en het was ook op het terrein van die museumboerderij waar volgens meerdere bronnen de zogenaamde pipowagen van de Duitser Ludwig Dill stond. Het schijnt dat Jan Cloppenburg ook de eigenaar was van de fiets die op de Keningswei werd aangetroffen. De grote (heren)fiets die door Marianne gebruikt zou zijn om naar huis te fietsen.

Was eigenaar van camping de Poelplaets en wilde er een kinderdorp vestigen maar kreeg daar geen vergunning voor. Hierop verkocht/verhuurde hij het terrein als camping aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Ludger Dill verbleef in een caravan het terrein van Jan Cloppenburg in de buurt van de Fogelsanghstaete aan de Keningswei. Er wordt gezegd dat hij in de business van vrouwenhandel en pornofilms zat.

Die handel zou hij dan samen doen met zijn maat Wolfgang Hebben. Het AZC centrum is vrij kort na de moord opgeheven en veranderd in een camping.

Wolfgang Hebben. Duitser. Woonde op een caravan naast het AZC. Er wordt gezegd dat hij vanuit deze caravan criminele handel dreef in drugs, pornofilms en vrouwen. Wolfgang Hebben verkocht zijn caravan rond de datum van de moord. Niet lang daarna is deze caravan afgefikt.

Om een heel lang verhaal niet onnodig lang te maken, is het zo goed als zeker dat Marianne die bewuste avond/nacht is meegenomen door Ludger Dill met een auto vanuit Kollum waar ze die avond uit was geweest.

Rond 00.30 uur staat Stephanie van Reemst weer bij die lekke fietsen in de Voorstraat, nu in het gezelschap van Marianne, gezien door een getuige. Hierbij merkt Marianne op dat de vier ventielen zijn verwijderd. Op dat moment rijdt de Duitser Ludger Dill voorbij in zijn auto, hij bukt zich en hij kijkt nadrukkelijk naar de beide meisjes. Twee andere getuigen zien Spencer en zijn vriend Wietze echter op precies datzelfde moment (00.30 uur) op de Trekweg aan de buitenrand van Kollum, ter hoogte van de tennisvelden: “Spencer zat te prutsen aan een fiets die om een paal hing”. Marianne was daar inderdaad niet bij aanwezig.

De getuige aan de Voorstraat hoort enkele ogenblikken later (+/- 00.32 uur) een luide gil, het dichtslaan van een autoportier en het wegscheuren van een auto.


Ze is vandaar waarschijnlijk door Dill naar de caravan van Wolfgang Hebben gebracht, waar ze haar niet hebben vermoord, maar voorbereid op het komende satanische offerfeest door haar te drogeren en te boeien. De gangbare voorbereidingen voor dit soort offeringen.

Vervolgens is ze naar de “feestlocatie” gebracht en dat zou heel goed het Lytse Slot geweest kunnen zijn. Pieter van der Zwaag en zijn sekte die in een pand aan de andere kant van Veenklooster was gevestigd zouden wellicht met de elite kunnen samenwerken zoals Micha Kat denkt.

Er is nog een andere optie en die is dat Pieter van der Zwaag totaal niets te maken heeft met die rituele satanische moord en dat deze ook niet is gebeurd in het Lytse Slot.

De meest voor de hand liggende locatie voor een satanische offerfeest door de elite zou dan Fogelsanghstate zijn. Het gebouw dat geen eigendom was van Pieter van der Zwaag.

Dit pand was en is eigendom van één van de oudste adellijke families in Friesland:

Kyra Livia barones van Harinxma thoe Slooten en mr. Charles Alfred Frédéric Hubert Joseph Marie graaf de Marchant et d’Ansembourg.

Het paar woont officieel niet in dit pand, maar in een vergelijkbaar optrekje genaamd Harinxma State in Beetsterzwaag. Maar…

Enkele vertrekken worden in het weekend nog altijd bewoond door graaf de Marchant et d' Asembourg, die huwde met de laatste eigenaar: barones van Harinxma thoe Sloten.

Wat nu als ergens in die vertrekken in die bewuste nacht een satanisch offerfeest voor de elite is georganiseerd?

Een satanisch feest dat werd gefaciliteerd door Ludger Dill met het leveren van het slachtoffer. In samenwerking met zijn maat Wolfgang Hebben en een paar gretige asielzoekers zoals Ali Hassan die het prima vonden om mee te werken aan de verkrachting en moord van een jong blond meisje.

Na afloop was het uiteraard een koud kunstje om het lijk van Marianne met de auto van Dill naar de vindplaats te brengen.

Als de elite betrokken was bij deze satanische rituele moord, dan doen ze dat op een voor hen geschikte locatie, niet zijnde een gare caravan. En dan blijven er eigenlijk twee mogelijkheden over: Het Lytse Slot van Pieter van der Zwaag of Foghelsanghstate van de barones. Wat uiteindelijk weinig uitmaakt in de zin dat de twee panden aanpalend zijn. Opvallend dat in de jaren na de moord Foghelsanghstate regelmatig is verbouwd en gerenoveerd.

Een locatie bovendien waar nog een bekende landgenoot (die, samen met vrienden en familie, ook regelmatig met dit soort duistere praktijken in verband wordt gebracht) zich helemaal op haar gemak voelt en bekend is met de locatie(s).


xxx


Noot van de redactie: Dit artikel gaat over de locatie waar Marianne is vermoord. Er zijn veel details die we hier niet genoemd hebben omwille van de leesbaarheid. Zij die zich verder zouden willen verdiepen daarin kunnen via deze link meerde artikelen vinden op deze site. Tevens is er een PDF die door iemand is opgesteld met daarin een verzameling van allerlei feiten en omstandigheden. Wij willen verder opmerken dat het in onze ogen vreemd is dat in al deze jaren de bovengenoemde locatie bij ons weten door niemand in de alternatieve media naar voren is gebracht als plek van de moord.

Als laatste een oproep. Wij kunnen ons voorstellen dat er mogelijk die nacht van de moord op Marianne mensen activiteit hebben opgemerkt op een van de genoemde locaties en daar op dat moment niets achter zochten. Ondanks dat het lang geleden is, denken wij dat velen zich die nacht nog goed kunnen herinneren vanwege de impact die deze moord heeft gehad in de regio. Als er mensen zijn die zich dingen kunnen herinneren aangaande de genoemde locaties en daar nooit iets van gedacht hebben maar voor wie dat nu mogelijk in een heel ander licht komt te staan, dan horen we daar graag over!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl