For your truth, freedom and happiness (33.0)

Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.


Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!

De horror-psychiaters van de pedofielen

Beste lezer,


We hebben het al vaak gehad over ‘satanische inversie’. Oorlog is vrede, onwetendheid is wijsheid, ziekte is gezondheid, het verkrachten van kinderen is het houden van kinderen, etc etc. Inmiddels hebben we in ons land het stadium bereikt dat mensen die zich verzetten tegen het verkrachten van kinderen en het vermoorden van baby’s als ‘krankzinnig’ worden gezien en een psychiater krijgen toegewezen.

Wim Dankbaar beschrijft op zijn site dat hij op 22 mei een brief kreeg van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Als onderwerp werd genoemd: uitnodiging trajectconsult. Wim werd geacht zich op 31 mei om 9:15 uur naar Amsterdam te begeven om zich te laten analyseren door een Demmink-psycho. De horror-brief sluit af met de woorden: wij rekenen op uw komst. De koffie staat klaar –dat laatste stond er niet, maar het had zo kunnen worden toegevoegd. Wim wees de uitnodiging resoluut af. De reden dat Wim dit schrijven mocht ontvangen is dat hij zich al jaren inzet voor de waarheid rond de moord op Marianne Vaatstra –een dossier dat hij overigens ‘stal’ van uw columnist waarna hij deze probeerde uit te schakelen via een lastercampagne en zelfs aangifte tegen hem deed bij de politie. But that’s all history: wat de zaak-Vaatstra betreft heeft Wim gelijk (hij stal het dossier immers van mij!) en juist dat is er de reden van dat ze hem nu proberen te psychiatriseren!

Enige jaren geleden overkwam mij hetzelfde toen mijn advocaat van destijds Gerard van der Meer een brief kreeg van horror-officier Nicole Vogelenzang dat ik geacht werd mij bij een psychiater te vervoegen omdat ik zei dat Joris Demmink kinderen verkrachtte. Het hilarische toen was dat Vogelenzang mij verwees naar een psycho die zo incompetent was en zo pro-pedofielen, dat hij niet meer mocht worden ingezet. We hebben het dan over de beruchte pedo-psychiater Ruud Bullens. You don’t make this stuff up: je wordt als journalist voor gek verklaard omdat je opkomt voor baby’s en kinderen en vervolgens ‘doorverwezen’ naar een psycho die wellicht zelf ook kinderen verkracht! In dit licht is het interessant eens te kijken naar psychiater A.A.M. Smits die Wim moest onderzoeken in opdracht van de werkelijke moordenaars van Marianne.  Uit deze link blijkt alvast  dat deze Smits publiceert over... uit huis geplaatste kinderen!
The diagnosis of mental illness is a weapon

Amnesty International, de mede door George Soros gefinancierde NWO-operation, heeft op zijn website nog steeds een pagina staan met als titel Psychiaters, Psychologen en Mensenrechten. We lezen:

Misbruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden kan vormen aannemen als het zonder psychiatrische gronden opsluiten in een psychiatrische inrichting van of het toedienen van drugs aan oppositieleden, het gebruik van gevangenen voor psychologisch onderzoek, het gebruik van psychologische middelen om gevangenen onder druk te zetten, het onderzoeken van gevangenen om te zien of zij in staat zijn marteling te ondergaan. Misbruik van psychiatrie jegens dissidenten (mensenrechtenverdedigers) was wijd verbreid in de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië en andere Oost-Europese staten.

Zou het ‘opsluiten in een psychiatrische inrichting’ van iemand die probeert kleuters te beschermen tegen misbruik ook behoren tot ‘misbruik van de psychiatrie’? Helaas niet. Want we leven in de wereld van de satanische inversie.

Terwijl ik dit stuk aan het tikken was schoof de volgende posting op mijn Youtube-kanaal over mijn scherm:

Paul de Graaf1 uur geleden

Micha weet natuurlijk eigenlijk ook wel dat zijn verhalen niet meer zijn dan bizarre leugen en fantasie maar, zoals je dat bij psychiatrische patiënten wel meer ziet, hij kan zich niet meer bevrijden uit zijn eigen bubbel van verzinsels. De stakker kan niet meer terug en de enige uitweg is gedwongen opname. Dat is ook wat hij onbewust probeert te bereiken: sluit me op voordat ik nog meer ongelukken bega.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl