For your truth, freedom and happiness (18.0)

Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.

Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!


Mort civile, mort legal en damnatio memoriae

Beste lezer,

Damnatio memoriae (Latijn: "vervloeking van de nagedachtenis") is een term voor het onteren van een dode door het wegnemen van de herinnering aan die persoon uit de collectieve herinnering. Vormen van dergelijke ontering zijn bekend sinds de tijd van de Akkadiërs. De Romeinse senaat kon deze maatregel gebruiken tegen verraders of afvalligen van de staat.

De Romeinse senaat kon verschillende juridische technieken toepassen tegen overleden verraders of afvalligen aan de staat: memoriam damnare (in nagedachtenis vervloeken)
  • memoriam condemnare (veroordelen)
  • memoriam accusare (beschuldigen)
  • memoriam abolere (vernietigen)
  • memoriam eradere (uitwissen)
De bedoeling van de straf (en de letterlijke betekenis van de formule) bestond erin om elke aanwijzing dat de persoon in kwestie had geleefd, te vernietigen, alsof deze nooit geleefd had. Zo kon men alsnog de eer van Rome redden. In een samenleving waar eer en sociaal vertoon centraal stonden en waar het respect (die uit moest gaan van de trots van een Romeinse burger) de basisvoorwaarde was, was deze straf misschien wel de ergste die een persoon kon overkomen.

Aldus Wikipedia. Uw columnist kan zich ook een 'afvallige van de staat' noemen nu hij heeft blootgelegd dat deze 'staat' niets anders is dan een bende pedofielen en plunderende criminelen. Maar de Nederlandse wet kent niet zoals die in het oude Rome de mogelijkheid van Damnatio Memoriae; bovendien zou uw columnist eerst moeten overlijden als de Staat deze voorziening zou willen gebruiken als die zou bestaan. Maar wees gerust: dit wil niet zeggen dat de Nederlandse overheid stil zit bij het bestrijden en vernietigen van 'verraders' en 'afvalligen'.

La mort civile est la «cessation de toute participation aux droits civils». Elle consiste en l'extinction légalement prononcée, pour une personne de sa personnalité juridique, ce qui emporte une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement. Il s'agit donc d'une fiction juridique.

Aldus opnieuw Wikipedia. Vrij vertaald: De 'burgerlijke dood' is de beëindiging van elke vorm deelname aan burgerlijke rechten. Dat komt er op neer dat er sprake is van het 'uitwissen' van een persoon in juridische zin waardoor deze persoon geen beroep meer kan doen op wetten en rechten. De persoon staat te boek als 'niet meer bestaand' hoewel deze wel leeft in fysieke zin.

Deze vorm van sanctie tegen 'verraders' en afvalligen' komt in Nederland wel voor, al bestaat er voor de status van 'burgerlijke dode' geen wettelijke voorziening. Deze afschuwelijke vorm van staatsterreur is toegepast tegen enkele klokkenluiders van de vuurwerkramp in Enschede. Ook Edwin de Roy van Zuydewijn werd er het slachtoffer van toen hij mij ooit vertelde dat hij een bankrekening wilde openen maar dat zijn bestaan niet kon worden bevestigd -ook al kent heel Nederland Edwin en zijn er over hem honderden artikelen verschenen. Vat u 'm? Geinig he, wat de Staat allemaal kan en doet! Uw onversaagde columnist is tot nu toe gevrijwaard gebleven van deze sanctie, maar op hem is wel iets anders van toepassing:

Mort Legale. Dat is de situatie dat een 'verrader' dan wel een 'afvallige' weliswaar nog beschikt over burgerlijke rechten, maar geen beroep meer kan doen op rechtsbescherming tegen het systeem noch ook aanspraak kan maken op het procesrecht. Micha Kat kan eindeloos worden gearresteerd, geïnterneerd, gedemoniseerd en met de dood worden bedreigd zonder dat hij daar iets tegen kan ondernemen. Mensen die delicten plegen tegen Micha hoeven niet te vrezen voor sancties. Ook rechters hoeven zich in zaken van of tegen Micha niet aan wetten en regels te houden en kunnen vonnissen wegtoveren, openbaarheid verbieden, het aanbieden van bewijs en getuigen weigeren, etc. etc. Dit gaat zelfs zo ver dat als Micha excuses aanbiedt voor een 'doodsbedreiging' dit terzijde wordt geschoven als 'niet relevant'. Gisteren zagen we dit weer bij de Raad voor de Journalistiek waar Micha als klager elke vorm van contact met de zittingszaal onmogelijk werd gemaakt -zelfs zijn YouTube-video's mochten niet worden afgespeeld. “Hij heeft een advocaat en dat is genoeg” zei de voorzitter die ook nog aangaf een goede bekende te zijn van Joris Demmink, maar dat 'staat zijn onpartijdigheid in geen enkel opzicht in de weg'. Ook Fred Spijkers, de bekende klokkenluider in het landmijnen-schandaal, werd kalltgestellt via een Mort Legale.Mort Legale in de praktijk: staatsterreur rond een proces tegen Micha

Er is natuurlijk een groot en cruciaal verschil tussen aan de ene kant de Damnatio Memoriae en aan de andere kant de Mort Civile en Legale. Van het eerste waren echte schurken het slachtoffer die een 'goede' staat enorme schade berokkenden. In de andere twee gevallen is het precies omgekeerd: daar is het de Staat die crimineel is en vanuit die dispositie afrekent met mensen die een bedreiging vormen voor de staatscriminelen. Wie weet dat mensen als Edwin de Roy van Zuydewijn, Fred Spijkers en Micha Kat daarom juist het tegendeel gaan meemaken van de Damnatio Memoriae en dat er een tijd komt dat er standbeelden voor ze zullen worden opgericht. Geschiedenis is een raar beest!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl