Geert Wilders en Angela Merkel hebben dezelfde opdrachtgevers

De verdeel- en heerstactiek zoals die door de machthebbers achter de schermen wordt gehanteerd, begint z'n vruchten af te werpen.

We zien een angstige bevolking die steeds meer tegen elkaar wordt opgezet en die de overheid begint te smeken om meer vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen omdat ze zo graag "veilig" willen zijn.Veilig voor de terroristische aanslagen die nu overal plaatsvinden en waarover gisteren in de gedrukte Telegraaf werd gesteld dat deze ook bij ons gaan komen. Dat het niet een kwestie is "of" maar "wanneer".

In diezelfde krant begint de kop van de rubriek “ingezonden brieven” met een lezer die zegt dat vrij reizen binnen Europa wel mooi is, maar dat veiligheid veel belangrijker is.

Met andere woorden, pak ons alsjeblieft meer vrijheden af, neem meer maatregelen, want wij moeten beschermd worden tegen dit onzichtbare en ongrijpbare monster.

Waar bij de “aanslagen” steeds weer het accent op komt te liggen, is het feit dat veiligheidsdiensten en politie niet voldoende alert reageren op de signalen die er toch vaak zijn.

Dat het systeem zo lek is als een mandje omdat een terrorist zoals de Tunesiër Anis Amri zonder papieren, want die had hij netjes in de vrachtwagen neergelegd, ongehinderd Europa door kan reizen en dan eigenlijk bij “toeval” door een beginnend agent wordt neergeschoten.

Het publiek wordt steeds banger, want duidelijk is dat de autoriteiten op dit moment niet in staat zijn om hun eigen burgers te beschermen.

Ongeacht namens welke politieke partij “volksvertegenwoordigers” optreden, ze zijn het allemaal roerend met elkaar eens dat er dringend meer maatregelen genomen dienen te worden.

Het is het aloude keer op keer gebruikte recept: je veroorzaakt “een probleem”, het publiek reageert en je komt met “een oplossing”. Die oplossing is altijd wat je eigenlijk al wilde, maar dat door het publiek nooit zomaar geaccepteerd zal worden.


xxx

Dezelfde onzichtbare machten die verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen, zijn ook degenen die gezorgd hebben voor de enorme stroom vluchtelingen, asielzoekers en gelukszoekers.

Ook dit is niet bij toeval gebeurd: Het plan voor het ontwrichten van de Europese bevolking en het oude continent uiteindelijk te laten bevolking door een subras, werd al in 1925 geschreven door Kalergi, de held van de leiders van de Europese Unie.

Ook dat werkt volgens hetzelfde principe als hierboven omschreven:

Je veroorzaakt een probleem, het totaal ontwrichten van de maatschappij, en je zorgt voor steeds meer weerstand onder de bevolking. Je zorgt dat je bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet op ieder mogelijke manier, kortom, je zorgt voor totale chaos.

De oplossing waar de bevolking uiteindelijk om zal schreeuwen, is een totalitaire politiestaat waar men “veilig” is en een kleine elite de nog overgebleven bevolking onder controle heeft op de manier zoals dat wordt uitgebeeld in bijvoorbeeld de film The Hunger Games.

Mensen zoals Angela Merkel weten natuurlijk donders goed wat ze aan het doen zijn. Merkel is niet een domme tante die geen flauw benul had wat er zou gebeuren toen ze de deuren naar Duitsland en de rest van Europa wijd openzette. Dat was haar rol in de uitvoering van het Kalergiplan.

Er wordt nu in de media en door experts druk gespeculeerd hoe het toch mogelijk is dat een Angela Merkel dit alles niet had kunnen voorzien. Dat ze niet zou hebben geweten dat de Duitse politie nooit in staat zou zijn om ook maar enige controle uit te oefenen op de enorme massa’s die het land binnenkwamen.

Zelfs op nieuwsjaarnacht toen er honderden, zo niet duizenden vrouwen in Duitse steden werden aangerand of verkracht, bleef ze halsstarrig volhouden. Nu zijn er inmiddels voldoende binnengestroomd om de volgende fase van het plan in te luidden.

Het volgende berust louter op toeval en er mogen dan ook geen conclusies uit worden getrokken:

Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de unificatie van Europa.” Twee bekende ontvangers van de prijs zijn niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.

Net zoals de volgende bekende uitspraak van Kalergi (geen) stom toeval is:

De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

Het volgende is nog meer toeval en daar moet niemand iets achter zoeken, want dan geloof je in niet bestaande complotten:

Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker (Kalergi) in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke personen uit de internationale financiële en politieke wereld.

Er is nu zoveel weerstand gekweekt bij de bevolking tegen immigranten (moslims) dat je nu overal de “rechtse partijen” ziet groeien als kool.

Bij ons natuurlijk Geert Wilders die luidkeels verkondigt dat Merkel bloed aan haar handen heeft en dat het allemaal de schuld van de islam is. Het zijn de moslims en als we die allemaal het land uitschoppen en de grenzen dichtgooien, dan zijn we veilig en gered.

Wanneer je kijkt naar de achtergrond van Geert Wilders en je leest nogmaals de brief van vrijmetselaar Albert Pike uit 1871, dan wordt het een stuk duidelijker.

De kern van de brief van Albert Pike:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn.

Hierna volgen enkele passages uit een uitstekend artikel op Wanttoknow over wie Geert Wilders nu eigenlijk is en wat hem drijft:

Er is opvallend weinig heldere aandacht in de media, voor de achtergronden van Geert Wilders. Terwijl zijn impact, ook economisch, toch zeer dominant is. Geert Wilders is een bewezen seculiere, vrije zionist en is afkomstig uit het (neo)liberale gedachtegoed. Een geloofsovertuiging is het zionisme niet, het zionisme beschrijft een seculiere extreem harde nationalistische liberale Joodse staatsinrichting, met géén enkele tolerantie voor andersdenkenden.

Hij zou verteld hebben dat hij is getrouwd met een Israëlische, zelf een Israëlisch paspoort bezit en.. let op, dat hij is getraind in Israël. Naar eigen zeggen is Geert Wilders zelfs gemarteld als onderdeel van die ‘harde training’, zoals hij het zelf omschreef. Maar getraind voor wat dan..? Hij vertelde ook dat zijn carrière niet door hemzelf, maar door anderen is (en wordt!) uitgestippeld..


Net zoals Merkel haar rolt speelt, zo doet ook Geert Wilders dat. Uiteindelijk horen Merkel en Wilders thuis in hetzelfde kamp en dienen ze beiden de Rothschilds en consorten.

De moraal van het verhaal is dan ook zoals altijd: trap niet in de verdeel- en heerstactiek en laat je niet opzetten tegen andere bevolkingsgroepen.

De fout die daarbij dan vaak wordt gemaakt, is dat je het dan maar goed moet vinden dat je land wordt overstroomd door vreemde culturen en dat er een einde wordt gemaakt aan alle traditionele waarden en zaken die een land een eigen identiteit geven.

Je kunt heel goed voor je eigen land zijn, voor Zwarte Piet, voor het behoud van het Kerstfeest en voor het traditionele gezin, zonder dat je daarvoor complete bevolkingsgroepen moet veroordelen.

Ironisch genoeg was Syrië, het land dat nu volledig kapot geschoten is, het land waar de christenen, moslims en Joden vreedzaam naast elkaar leefden, totdat ook daar de vuurtjes werden opgestookt.

Eeuwenlang en zeker gedurende de twintigste eeuw leefden de verschillende confessionele en godsdienstige groepen vreedzaam naast elkaar en waren de betrekkingen goed.

De schuldige aan dit alles is niet jouw moslimbuurman, maar de manipulatoren achter de schermen die “volksvertegenwoordigers” gebruiken om de vuurtjes verder op te stoken.

Wanneer je bedenkt dat zowel de islam als de katholieke kerk onder controle staan van dezelfde entiteiten, dan weet je dat religies worden gebruikt om de mensheid te controleren én tegen elkaar op te zetten.


xxx

Een leven zonder religie is uiteraard wat anders dan een leven zonder geloof, zoals Einstein ook al had bedacht:


xxx

Het antwoord op de verdeel- en heers van de machthebbers is dan ook het niet langer meewerken om de systemen in stand te houden. Vreedzame rebellie en non compliance.

Laat daarom over enkele maanden jouw stem verloren gaan en werk niet langer mee om dat circus in Den Haag gaande te houden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl