For your truth, freedom and happiness (2.0)

Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.

Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!

Beste lezer,

'We gaan je afmaken en roosteren van top tot teen'

Aldus de kop van een artikel over de zitting van 6 oktober waarin ik in hoger beroep ging tegen een veroordeling wegens (doods)bedreiging van Telegraaf-journalist Bart Mos. Het artikel verscheen op de site van het AD en is van de hand van Chris Klomp. De kop zou een citaat zijn dat uit mijn mond komt. Enig bewijs hiervoor geeft Klomp niet. Wel staat vast -dit is door mij onthuld- dat Klomp werkt voor de politie en bij Defensie een speciale training heeft gekregen voor het manipuleren van de massa. Tevens staat vast dat Klomp aangifte heeft gedaan tegen Micha omdat die laatste heeft geschreven dat er 'bloed aan zijn handen kleeft van vermoorde kinderen'. De politie wil Micha nu 'horen' over deze vorm van 'smaad'. Klomp is kortom geen journalist, maar een hitman van de Haagse elite, de aanvoerder van de MSM-squads die als doel hebben elk verzet tegen de gevestigde orde in de vorm van journalistieke onthullingen te criminaliseren -ofwel in het AD maar als dat niet lukt wegens gebrek aan feiten gewoon direct, pats en boem en in your face, bij de politie. Het artikel in het AD met bovenstaande kop kan dan ook met geen mogelijkheid worden gezien als journalistiek. Het is een vorm van wat in het juridische metier wel 'napleiten' wordt genoemd: partijen die op de zitting hun punten niet hebben kunnen scoren proberen buiten de rechtzaal 'terug te slaan' cq. alsnog hun 'gelijk te halen'. De klassieke 'napleiter' is de advocaat die dronken in de kroeg na een kansloze zitting tegen zijn toga-vrienden loopt te brallen 'maar ik had hem daar toch maar mooi! Dat hebben jullie toch ook wel gezien?'

Klomp meldt niets over de achtergronden en de omstandigheden rond de woordenwisseling met Mos. Hij verzwijgt dat de 'feiten' meer dan zes jaar geleden hebben plaatsgevonden alsmede de 'excuusmail' die Micha reeds direct na de ruzie aan Mos stuurde. Hoe krankzinnig moet je zijn iemand te gaan vervolgen voor 'doodsbedreiging' als hij reeds direct zelf heeft gezegd dat er van 'doodsbedreiging' geen sprake is? Niet noemt Klomp dat er zelfs geen enkel bewijs bestaat voor wat Micha precies tegen Mos heeft gezegd -het OM koos er blijkbaar voor de 'telefoontaps' van de 'doodsbedreiging' tegen de borst te houden: de rechters kregen ze niet te horen. Dat Mos niet kon verklaren ooit daadwerkelijk voor zijn leven te hebben gevreesd -Klomp noemt het niet. Alles wat zijn missie -het ophitsen van het Nederlandse volk tegen Micha Kat- in de weg kan staan bestaat niet voor Klomp. Dat maakt hem levensgevaarlijk. De delicten in dit hele verhaal zijn niet gepleegd door Micha, maar worden gepleegd door Klomp. Net als 'journalisten' als Julius Streicher in Nazi-Duitsland het volk ophitsten tegen de Joden, zo probeert Klomp dat te doen tegen de vijanden van een bewezen crimineel systeem, die hij 'complotdenkers' noemt -met de aantekening dat Klomp (gelukkig) veel minder getalenteerd is dan Streicher.

Reeds vanaf de tweede wereldoorlog staat het vast dat de 'geheime diensten' bij alle media van belang 'journalisten' stalden of rekruteerden. Correspondenten moesten spioneren voor de NAVO. Maar Klomp is een nieuw type in medialand, iets wat we nog niet eerder hebben gezien maar wat volledig past bij het beeld dat de complete MSM wereldwijd in handen zijn van de NWO en de agenda voeren van een satanische elite die aanstuurt op de ondergang van de wereld en het uitmoorden van de mensheid -hetgeen er precies de reden van is dat meer en meer mensen het gif van de MSM wensen te negeren. Tot welke dieptes de MSM bereid zijn te gaan bij het verdedigen van de belangen van deze elite zien we thans dagelijks in de VS waar de meest krankzinnige misdaden van Hillary C. worden 'witgewassen'. De voornaamste vijand van deze 'elite' is een dame met de naam Vera: Waarheid. Een andere vijand is haar zuster Justitia. En dus zien we dat Klomp als een zombie tegen deze dames ten strijde trekt en stampend, tierend en schuimbekkend afstormt op elk greintje waarheid en recht dat nog in Nederland te vinden is. Alleen tegen deze achtergrond kunnen we een zin als deze begrijpen en verklaren: K. noemt zichzelf een klokkenluider, die zich naar eigen zeggen inzet om wereldwijde 'pedonetwerken' te ontmaskeren waar hooggeplaatste personen bij betrokken zouden zijn. Zien we de parallellen met de media in de VS over Hillary? Delft Klomp het onderspit, vlucht hij het eerste het beste politiebureau in om te gaan lopen janken bij de dienders: 'u moet ze arresteren! Opsluiten!'

Ik heb besloten mijn site Revolutionaironline.com weer in de lucht te brengen. Ik moet terugvechten tegen de MSM-squads onder aanvoering van Chris K. Ik heb geen keus.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl