Wij leven in een door en door ziek en corrupt land (video)

We zijn in dit land nu op een gevaarlijk punt aangekomen, waarbij de rechtspraak en vooral het Openbaar Ministerie corrupter zijn dan in de grootst denkbare bananenrepubliek.

Het OM houdt een misdadiger uit de wind en wanneer deze door een burger wordt ontmaskerd, moet deze de cel in wegens smaad en “aantasting goede naam”.Wanneer het Openbaar Ministerie de werkelijke daders buiten schot houdt in een afgrijselijke moordzaak en die daders worden vervolgens door burgers ontmaskerd, krijgt de boef de kans om de waarheidsvindende burger aan te klagen wegens aantasting van zijn “goede naam” en gaat deze vervolgens de cel in.

Menigeen kent uiteraard de Marianne Vaatstra doofpot, waarbij de zestienjarige Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 wordt verkracht en vermoord.

De werkelijke moordenaar wordt door Justitie het land uitgewerkt omdat het een asielzoeker is en die mogen niet in verband worden gebracht met een dergelijke afgrijselijke moord, want dan zou er niet één asielzoeker meer veilig zijn voor de woede van de bevolking.

Men had gehoopt dat deze zaak zou overwaaien, maar dat deed het niet, mede dankzij het onverdroten doorspeuren van Wim Dankbaar. Om dan maar voor eens en voor altijd de doofpot te sluiten, wordt er ruim dertien jaar na de moord een “patsy” tevoorschijn getoverd in de vorm van een zogenaamd verwarde boer, Jasper Steringa.

Uiteindelijk zijn er van Wim's hand een aantal boeken verschenen, die wat de Nederlandse overheid betreft zo snel mogelijk naar de brandstapel moeten verdwijnen.

Dat is dan ook gebeurd met een eerder boek zoals te zien in de volgende video. Het betreft hier een boek dat Dankbaar heeft geschreven samen met zijn voormalig compagnon Hans Mauritz, ook over deze moord.Later is er een ander boek verschenen van Wim Dankbaar, met de titel “Het Vaatstra Complot”.

Wie een beeld wil krijgen over wat er in die avond en de daarop volgende nacht van Koninginnedag 1999 gebeurde, moet dit boek zeker lezen.

Het is geen fictie, maar simpelweg gebaseerd op wat mensen, getuigen, verklaren. Niets meer of minder.

Dan wordt duidelijk dat de hoofddader (asielzoeker) een aantal medeplichtigen had. Mensen die het mogelijk maakten dat hij deze moord kon uitvoeren en ermee weg kon komen.

En daarbij komt heel prominent de Duitser Wolfgang Hebben in beeld. De eigenaar van de caravan waar de moord hoogstwaarschijnlijk heeft plaatsgevonden en die kort daarna op miraculeuze wijze door brand werd verwoest.

Het is de waarheid en niets anders dan de waarheid, vertaald door de ogen en oren van mensen die in die bewuste nacht dingen hebben gezien en gehoord.

Als je dat echter publiceert, ben je de klos want dan word je door datzelfde honderd procent corrupte instituut dat Openbaar Ministerie heet de cel in gebonjourd.

Erdogan komt er tenminste nog gewoon voor uit dat hij een bloedhekel heeft aan journalisten die hem ontmaskeren en dat hij ze gaat opsluiten.

Hier hebben we te maken met het toppunt van schijnheiligheid en boven al criminaliteit, waar men doet alsof er vrijheid van meningsuiting is, maar waarbij ze je ook opsluiten als je diezelfde overheid ontmaskert als een gewetenloos en corrupt instituut.

Hier volgt het verslag van dit ziekmakende proces in Leeuwarden:

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden heeft dinsdag vier maanden cel geëist tegen Wim Dankbaar, schrijver van het omstreden boek over de zaak-Vaatstra. Dankbaar zou ook een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van vier weken alsnog moeten uitzitten. Tegen publicist en mede-auteur Hans Mauritz eiste officier van justitie Sierd Eijzenga een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

In zijn boek probeert Dankbaar te bewijzen dat niet de in 2013 veroordeelde Jasper S. verantwoordelijk is voor de dood van Marianne Vaatstra. Volgens Dankbaar heeft Justitie vanaf het begin de werkelijke moordenaar(s) uit de wind gehouden. In zijn boek heeft Dankbaar een Duitser opgevoerd als iemand die in verband wordt gebracht met de moord. In het boek staan passages die de Duitser heeft opgevat als smaad.

Hij voelde zich in zijn naam en goede eer aangetast. Hij deed aangifte en dat was de reden dat Dankbaar en Mauritz dinsdag terechtstonden. De verdachten zeiden dat hun beweringen steun vinden in getuigenverklaringen. Thijs Stapel, de advocaat van Dankbaar, verzocht de rechtbank om die getuigen alsnog te laten horen door de rechter-commissaris. De rechtbank wees het verzoek af.

Ook het verzoek van de raadsman om de zaak in een ander arrondissement af te doen, omdat het OM in Leeuwarden bevooroordeeld zou zijn, werd afgewezen. Officier van justitie Sierd Eijzenga oordeelde dat de verdachten de grenzen van de vrijheid van meningsuiting hebben overschreden, door 'onnodig kwetsende en grievende' uitlatingen over de Duitser te doen.

Eijzenga betitelde het handelen van de verdachten als 'buitenproportioneel'. Hij wil dat de rechtbank bepaalt dat de gewraakte passages worden geschrapt in toekomstige uitgaven van het boek. Stapel stelde dat Dankbaar 'te goeder trouw' heeft gehandeld, op basis van de informatie die hij tot zijn beschikking had. 'Hij wilde een misstand aan de orde stellen', aldus de advocaat. De verdachten zijn volgens Mauritz inmiddels 'zwaar gebrouilleerd'. De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.


We zien in deze zaak veel overeenkomsten met de veroordeling van een andere lastpak, Micha Kat. Ook daar werd de zaak inhoudelijk niet behandeld, door een arrogante rechter van tafel geveegd en werd hij, ondanks dat het OM in dit geval vrijspraak eiste in 4 smaadkwestie, veroordeeld door de nog corruptere rechter die de eerdere veroordeling wegens smaad in stand hield. Van Holocaust ontkenning was wat deze rechter betreft geen sprake terwijl het OM hier juist weer geen vrijspraak had geëist. Het is maar net hoe de corrupte pedofiele belangenpet staat, zo blijkt keer op keer. Met recht(vaardigheid) heeft dit alles in ieder geval absoluut niets te maken.

Voor iedereen die niet wil dat we helemaal afglijden naar een door pedofielen gecontroleerde politiestaat: steun Wim Dankbaar in zijn eenzame strijd. Koop een aantal van zijn boeken voor een luttel bedrag en deel deze uit aan vrienden en bekenden. Zorg dat iedereen in dit land weet met wat voor corrupte en gewetenloze overheid wij hier te maken hebben.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl