Zo worden in Nederland moorden onder het tapijt geveegd

Wanneer we kijken naar Justitie in Nederland dan zien we één lange rij onterechte veroordelingen, doofpotten en corruptie.

Iedereen vraagt zich altijd af hoe die lui er toch iedere keer weer mee weg komen en hoe het kan dat zoveel moorden in dit land worden afgedaan als zelfmoord.Nederland gaat er prat op dat ze alles zo goed hebben geregeld en dat hebben ze. Ze hebben het zo goed geregeld dat de satanische pedofiele elite aan de top van dit land iedere keer opnieuw weg komt met de meest afgrijselijke moorden.

Iemand die bijvoorbeeld het boek Het Vaatstra Complot van Wim Dankbaar heeft gelezen, vraagt zich vol verbijstering af hoe het in godsnaam mogelijk is dat er zoveel onder het tapijt wordt geveegd.

En toch gebeurt in ons land, keer op keer en dag na dag.

Dat soms de Telegraaf wel eens nuttig kan zijn, blijkt dit keer uit hun zaterdagkrant, waarin ze een interview plaatsten met de advocaat Sébas Diekstra.

Deze advocaat houdt zich naast andere dingen intensief bezig met nabestaanden die ervan overtuigd zijn dat hun geliefde niet door zelfmoord om het leven is gekomen zoals ze is verteld door Justitie, maar door keiharde moord.

Diekstra vergelijkt het Openbaar Ministerie met een liegende gevoelloze machine en dat is niet zonder reden. Hij vraagt zich dan ook af hoe het mogelijk is dat er zo ontzettend veel fouten worden gemaakt.

Wat Diekstra niet zegt, maar wij wel, is dat het systeem zoals dat nu werkt perfect is opgezet als je een justitie-apparaat wilt waarmee je moorden kunt verdoezelen. En dat is precies wat wij hier hebben in Nederland.

Een systeem wat ook verklaart hoe het mogelijk is dat een man zoals de voormalige secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink, in staat is om moorden onder het tapijt te vegen.

Diekstra legt uit dat het systeem bij ons anders werkt dan in veel andere landen en dat is heel gunstig voor de pedo’s aan de top.

In veel landen moet bij een onnatuurlijke dood een misdrijf worden uitgesloten, in ons land niet. Dat betekent onder andere dat in die landen er standaard een forensische sectie moet worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te bepalen, bij ons niet.

In ons land hangt alles wat er wel of niet gebeurt bij een onnatuurlijke dood, af van wat een Officier van Justitie beslist. Wanneer dus in ons land iemand als Joris Demmink een Officier belt met de mededeling dat de dood van "me zus of me zo" een zelfmoord is dan zegt die Officier: “Jawel mijnheer Demmink”, want hij of zij moet tenslotte ook nog carrière maken en hij of zij weet dat wanneer je tegen een Demmink ingaat je beter een andere baan kunt zoeken.

Diekstra legt ook uit in het interview dat een tegensprekers binnen Justitie geen schijn van kans maken. Deze worden door de kliek volkomen geïsoleerd en in een positie gezet waar ze absoluut geen kwaad kunnen doen.

Diekstra legt uit hoe de vicieuze cirkel in ons land werkt:

“Ze beweren in bepaalde zaken niets te hebben gedaan omdat er geen opsporingsindicatie is”. Dan zegt Diekstra tegen hen: “Er is geen opsporingsindicatie omdat jullie niets gedaan hebben”. Dan is het antwoord: “Dat komt doordat we geen opsporingsindicatie hebben”.

Met ander woorden, als een Joris Demmink een Officier van Justitie in het oor fluistert dat er in het geval van "me zus of me zo" absoluut geen opsporingsindicatie is, komt er simpelweg geen onderzoek.

Eén iemand ergens aan de top kan dus volledig bepalen wat er wel of niet gebeurt. Daar komt geen rechter aan te pas.

Een ander ding dat Diekstra opvalt, is hoe snel er in sommige gevallen sporen volledig worden vernietigd. Tegen de tijd dat nabestaanden een advocaat zoals hij inschakelen, zijn alle eventuele sporen allang vakkundig gewist en valt er nauwelijks nog iets te achterhalen.

Daarnaast valt het Diekstra, een man die gelooft dat alles berust op fouten en niet op moedwil, op dat er bij Justitie geregeld wordt gelogen.

Kun je je dat als burger voorstellen? Het apparaat van de overheid dat ervoor moet zorgen dat misdaden worden opgelost, liegt?

Naast de moedwillige doofpotten zijn er inderdaad waarschijnlijk, zoals Diekstra stelt, ook veel misdaden die niet worden opgelost door het standaard denkpatroon binnen Justitie en politie.

Wanneer een lijk wordt gevonden bij een spoorlijn is het dus zelfmoord en wanneer een lijk wordt gevonden in het water, dus zelfdoding of dronken in het water gevallen. Punt, klaar, volgende zaak.

Hoeveel mensen “verdwijnen” er in Nederland jaarlijks in het systeem onder het label zelfmoord, terwijl er heel andere dingen zijn gebeurd? 

Wat nu begint op te vallen is hoe snel en hoe zonder enig onderzoek tieners die een onnatuurlijke dood sterven het label “zelfmoord” krijgen opgeplakt.

We hebben in dit kader eerder al bericht over Dascha Graafsma die onder zeer verdachte omstandigheden het predicaat “zelfmoord” kreeg opgeplakt.

Ongeveer een week geleden de tragische dood van een Urker jongen, Jan Baarssen, die dood in het water wordt gevonden.

Het vreemde is dat er een schoen van hem wordt gevonden in het riet, maar de politie denkt zoals door Diekstra omschreven of krijgt opdracht, maar in ieder geval is er geen opsporingsindicatie en dus wordt er geen onderzoek ingesteld en wordt er niet zoals in veel andere landen wel gebeurt, sectie verricht om de exacte doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Vandaar dat Nederland ook geen opleiding tot forensisch patholoog kent; niet nodig vind men kennelijk.

Niemand kent de doodsoorzaak van Jan Baarssen. Het feit dat hij dood gevonden is in het water en er een arts naar heeft gekeken, zegt helemaal niets. Maar kennelijk is voor de politie water en een lijk DUS een ongeluk of een zelfmoord. Uiteraard weten we niet of Jan Baarssen is vermoord, maar als dat wel zo is, zal niemand dat ooit weten, want alle sporen zijn vernietigd omdat er geen opsporingsindicatie was.... 

Dat zoiets kan gebeuren op basis van het inzicht van een Officier van Justitie zonder medische back-up in de vorm van een forensische sectie, is krankzinnig. Dat ligt in lijn met een overheidsambtenaar die verklaart dat de dood van één van Amerika's hoogste rechters (Scalia), zonder hem te hebben gezien, natuurijk was. Dat er sprake was van moord is ook in dit geval heel voor de hand liggend gezien de context. Op deze manier wordt het ook in Nederland de Demminks van deze wereld wel heel gemakkelijk gemaakt om de slachtoffers van hun satanische rituelen weg te werken. Toen de NODO procedure, die de indruk moest wekken dat er degelijk onderzoek werd gedaan naar doodsoorzaken, werd ontmaskerd, wist men niet hoe snel deze moest worden opgedoekt.

Voor wie geïnteresseerd is in de Marianne Vaatstra doofpot en het werk van Wim Dankbaarin deze zaak, is er morgen een interessante rechtszitting in Haarlem, waar, zoals Dankbaar het zegt, men het meest corrupte advocaatje van Nederland in actie kan zien.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl