Blije bank maakt nog steeds niet blij

 Ronald Bernard en de Blije Bank  We zijn ongeveer vijf jaar verder nadat de zelfverklaarde ex topbankier Ronald Bernard schokkende onthullingen deed die vervolgens de hele wereld over gingen.

Na vijf jaar is de door hem opgerichte Blije Bank nog steeds niet van de grond en lijken mensen nog steeds niet blij.Vrij snel na de onthullende verhalen van Ronald Bernard, begon bij een aantal mensen de twijfel toe te slaan, omdat Ronald niet hard kon maken dat hij daadwerkelijk ergens had gewerkt als topbankier. Ook wij hadden die twijfel.

Enkele jaren later ontmoetten wij in Kopenhagen wel een echte voormalige topbankier en deze had dan ook geen enkele moeite om aan te tonen dat hij daadwerkelijk was wie hij zei te zijn.

En zo kwam de Nederlandse ex bankier toch een beetje in een lastig parket terecht.

ronald bernard

Wat door de onthullingen van Bernard ook automatisch veel publiciteit kreeg was de door hem opgerichte Blije Bank.

We schreven daar in 2017 het volgende over.

Waarom mag hij als klokkenluider een boekje opendoen over de verschrikkingen die hij heeft gezien en meegemaakt en waarom mag hij een dolksteek zetten in het hart van de Sabatteans door het oprichten van een nieuwe Blije Bank?

Een bank die dan weliswaar anders pretendeert te zijn, maar wel vol trots op haar website zegt dat het geld van de mensen die met hen in zee gaan veilig is, omdat ze dit beleggen op dezelfde plekken als waar de elite dit parkeert? Voed je dan niet het systeem waar je juist zegt je vanaf te willen keren?

Wij hebben ons geld binnen Europa veilig gesteld door te bankieren waar alle multinationals, banken, adel, koninklijke families en de machtigste families op aarde ook bankieren.

Wanneer je kijkt naar het kader van de bank en het bestuur en alles wat daar omheen hangt, dan krijg je met namen zoals Six niet bepaald het gevoel dat je hier met een bank van mensen voor mensen te maken hebt. De familie Six is één van de oudste en rijkste adellijke families van dit land. Een ding is bekend van dit soort mensen; ze keren zich zo goed als nooit tegen hun "eigen mensen". En in het geval van de Blije Bank zou dat dus een hele lijst zijn die dat wel doet?

En hier wordt het voor ons lastig. Wij kennen een aantal mensen die betrokken zijn bij de Blije Bank persoonlijk en dat zijn aardige mensen. Maar, toch, er zijn teveel vragen om geen aandacht hieraan te schenken.

In een ander artikel schreven wij dit:

Onze nog steeds niet beantwoordde vragen over de Blije Bank en Ronald Bernard staan op dit moment nog steeds, maar wellicht komt daar dan alsnog een duidelijk antwoord op in de nog volgende interviews. Of mogelijk gewoon in antwoord op de email die we stuurden met vragen en die nooit zijn beantwoord. Wij kennen de man nota bene persoonlijk.

Daarna bleef het enkele jaren vrij stil totdat wij in 2019 nogal verontrustende verhalen hoorden over de Blije Bank.

Een lezer schreef ons toen onder andere het volgende:

Na zijn emotionele uitleg over zijn ervaringen en burnout en de doelstellingen besloot ik de dag na deze lezing een Certificaat als inleg te kopen voor € 100,00 .

Twee jaar later dacht ik laat ik dit CERTIFICAAT maar inleveren en wat anders gaan doen met dit geld want ik hoorde er niets meer over.

Als reactie kreeg ik te horen dat dit niet mogelijk is en een Certificaat voor het leven is.

Hierop heb gereageerd dat ik nooit geen bijsluiter heb ontvangen en er geen tijd was om vragen te stellen en ook geen nieuwsbrieven had ontvangen over de vorderingen van het oprichten van de bank.

De heer Bernards reageerde hierop furieus en stuurde mij alsnog de Bijsluiter en dat ik wel terdege nieuwsbrieven zou hebben ontvangen. Voor vragen moest ik mij niet meer rechtstreeks naar hem wenden maar naar het secretariaat.

Na die reactie heb ik tweemaal een nieuwsbrief ontvangen en verneem al die jaren niets meer van deze BLIJEBANK.

Ik voel mij overdonderd en belazerd door zijn uitgebreide ( emotionele ) lezing zonder dat er vragen zijn gesteld.

Tot zover de eerdere lezer.

We zijn nu ondertussen aanbeland bij 2022 en volgens de website van de Blije Bank is deze nog steeds in oprichting en zijn ze nog steeds op zoek naar geld.

En dan komt er nu het volgende bericht van een andere lezer.

Beste Niburu redactie,

Gisteren vond ik online jullie informatie over de Blije Bank van Ronald Bernard, waarvoor dank. Afgelopen vrijdag ging ik zelf onbevangen naar een lezing van Ronald. Ik kende de interviews met Ronald al vanaf het begin van de online publicaties daarvan en hechtte er veel waarde aan, met name omdat ik in mijn eigen familielijn ervaring opdeed met 'satanistisch ritueel misbruik' en in Ronald een medestander en bevestiging vond. 

Ik ben ruim 30 jaar op het pad van spirituele ontwikkeling en volgde vele opleidingen op het gebied van energetisch werken, healing, kwantum creaties etc. Dat moest ook wel om inzicht te krijgen in de duisterheid van de scenario's die zich afspelen in het lagere astrale gebied van de matrix en om mijzelf te bevrijden van mijn eigen belasting ten gevolge van de satanistische rituelen. Als 'slachtoffer' kom je namelijk niet zomaar los uit dat web. Inmiddels geef ik les in het belichamen van ons Hogere Bewustzijn.

Sinds 2016 schrijf ik over mijn ervaringen in de shift naar een nieuwe dimensie en hoe het integreren van hogere frequenties in ons lichaam en de bijbehorende bewustzijnsverruiming in het dagelijks leven verloopt. Hiermee maak ik het voor mijn lezers concreet, tastbaar en begrijpelijk wat er in de wereld en in hun eigen systeem aan het gebeuren is. 

Zo beschreef ik ook mijn ervaring betreffende de lezing van Ronald Blij. Als reactie op het beschrijven van mijn persoonlijke bevindingen tijdens deze avond, sprong Mordechai Krispijn voor Ronald in de bres en probeerde mijn geloofwaardigheid onderuit te halen omdat ik geen 'bewijs' zou hebben. Nu ben ik niet van mening dat ik mijn persoonlijke ervaring bij een lezing zou moeten 'bewijzen', al het bewijs staat immers op de website van de bank, en wordt wekelijks herhaald tijdens nieuwe lezingen. Het heeft mij wel duidelijk gemaakt hoe mensen in dit systeem meegezogen worden, waarvan blijkt dat er zelfs na 10 jaar geen enkele waarneembare return op investment is. Dit is de reden dat ik jullie aanschrijf, omdat ik vanuit mijn perspectief wil delen wat er buiten het 3D waarneembare gebeurt. 

Wat is hier aan de hand als we de situatie bekijken vanuit energetisch perspectief? Geld is energie. Er wordt al 10 jaar energie van mensen geïncasseerd. Maar dat niet alleen: men koopt 'eeuwigdurend' lidmaatschap in een organisatie. En dit is precies waar het om draait. Het gaat niet om de bank, het gaat om de certificaten op naam en eeuwigdurende energetische contracten. Contracten die zelfs 'geërfd' worden door de kinderen. Mensen gaan in feite een energetisch huwelijk aan met Blij en bevestigen dit vanuit vrije wil met hun energetische financiële inleg. 
Waarom is het belangrijk om dit te begrijpen? Omdat dit is hoe zwarte magie werkt. 

In mijn zoektocht naar de energetische achtergronden van het satanisch ritueel misbruik diende ik ook mijzelf van de overgedragen demonische entiteiten te bevrijden. Ongeveer 15 jaar geleden kwam ik via een uitzending van George Noorey (Coast to Coast AM) over satanistische rituelen in contact met een ex-priester uit de satanistische kerk. Omdat het zo lang geleden is kan ik zijn naam niet meer terughalen, maar als ik de betreffende show kan vinden dan deel ik deze alsnog met jullie. In die tijd benaderde ik deze man via zijn website en ik had enkele skype-gesprekken met hem om te achterhalen hoe ik mijzelf kon losmaken van de occulte belasting. Deze man gaf aan dat hij mij kon helpen, en afgezien van de betaling was er maar 1 ding nodig: ik moest de naam van een andere ziel aanleveren waar de belasting op overgezet kon worden. Het spreekt voor zich dat ik dit uiteindelijk niet heb gedaan en mijn eigen weg heb gevonden om te dealen met de astrale entiteiten en de 'vloek' van het ritueel misbruik. Dit is echter hoe satanistische rituelen werken: wil je van de belasting en van de contracten af, dan moet je dus andere zielen aanleveren, met naam en toenaam. 

Uit jullie informatie over de bank werd mij duidelijk dat de certificaten dus niet hetzelfde zijn als aandelen, zo wordt het wel gepresenteerd tijdens de lezing. Men komt er dus niet van af. Ook werd mij duidelijk dat de inhoud van de lezing op grote punten al 10 jaar hetzelfde verloopt. Tijdens de lezing die ik heb bijgewoond werd een half uur later gestart en liep het uit tot 22.30 uur, waardoor ik zelf moest vertrekken en dus geen vragen meer kon stellen. 

In het kader van het shiften naar een nieuwe dimensie, een 'nieuwe wereld', moet ik concluderen dat niets wat Ronald tijdens de lezing verkoopt 'nieuw', van een hogere frequentie of verruimd bewustzijnsniveau is. Het is allemaal nog hetzelfde 3D systeem, alleen betaal je uiteindelijk 10% belasting aan de coöperatie van Ronald. Het lijkt een soort achterdeur om spiritueel ontwakende zielen om te leiden middels het gebruiken van het woord 'liefde', maar waarna zielen zichzelf alsnog energetisch binden aan een matrix-organisatie. 

De belangrijkste vraag die je kunt stellen is: waarom heeft een bank het nodig om zielen eeuwigdurend aan zich te binden? 

Waarom heeft Ronald het nodig om zielen aan zich te binden? Het is inmiddels wel duidelijk dat de bank er niet komt en dat er geen energetische restitutie is wanneer mensen de banden willen verbreken. De lezingen gaan echter onverminderd voort en worden bekrachtigd met angst voor wat er in 2025 tot 2028 zou staan te gebeuren. Dat is mensen een tijdlijn inprenten en dat is creatie van een tijdlijn in het kwantumveld, waar mensen zich vervolgens in inkopen door de bevestiging die ze geven met hun energetisch momentum. 

Ik weet niet of er vanuit Ronald zelf kwade opzet in het spel is, maar de constructie die hij aanbiedt is zeker niet zuiver.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl