Je kunt je eigen zintuigen niet meer vertrouwen (video)

Jarenlang wordt er al gesproken over een plan waarbij de wereld zal worden wijsgemaakt dat de Messias eindelijk is gekomen.

Velen denken dat dit een flauwekulverhaal is, maar niets is minder waar want het vormt allemaal onderdeel van de psychologische beïnvloeding van de grote massa.Er zijn mensen die zeggen dat het bekende Project Blue Beam niets anders was dan een samenzweringstheorie en dat er in werkelijkheid nooit iets dergelijks heeft bestaan.

Helaas voor al die mensen is dat niet het geval.

Project Blue Beam houdt in dat men de grote massa wil misleiden met de wederkomst van Jezus als verlosser in een simulatie via holografische projecties.

Zo stond er in 1999 een artikel in de Washington Post met de titel: “Wanneer zien en horen niet hetzelfde is als geloven”. Het was een artikel over psychologische operaties ook wel psyops genoemd. In dit artikel werd gesproken over projecties van Allah boven Irak en dat was absoluut niet als grap bedoeld.

Wat als Amerika een holografisch beeld van Allah boven Bagdad zou projecteren en via deze beelden de bevolking van het land zou oproepen om in opstand te komen tegen Saddam Hoessein? Dit werd al in 1990 gesuggereerd door een Amerikaanse luchtmachtofficier.

Volgens een militaire wetenschapper die als opdracht had gekregen om te onderzoeken of het wetenschappelijk haalbaar was om het hologram idee uit te voeren, was het wel degelijk mogelijk om een groot drie dimensionaal object te projecteren dat dan als het ware door de lucht zou glijden.

Indertijd kwamen ze ook tot de conclusie dat er teveel hardware voor nodig was om dit project haalbaar te maken tijdens Operatie Desert Storm.

Maar, was dat het einde van dit verhaal?

Het was dan misschien even aan de kant gelegd voor de Golfoorlog, maar volgens dezelfde Washington Post was er in 1994 een geheim programma gestart door het Amerikaanse leger om deze technologie voor psyops verder te optimaliseren. In een geheim luchtmachtdocument wordt gesproken van de Holografische Projector, wat een systeem is om vanuit de ruimte informatie en beelden te projecteren voor speciale operaties zoals misleidingsmissies.

Wie zei dat Project Blue Beam een samenzweringstheorie was?

In dat kader moet ook de film Forrest Gump worden gezien. Deze film werd gemaakt in de jaren negentig en was bedoeld om de mensheid te laten zien hoever gevorderd de technieken van Hollywood waren voor wat betreft het toepassen van beeld en geluidstrucage. 

Zo werd er door het legerlaboratorium on Los Alamos iets gecreëerd wat je kunt omschrijven als het klonen van stemmen. Met deze technologie is het mogelijk om bijvoorbeeld een 10 minuten durende digitale clip van iemands stem te nemen en eigenlijk in real time de spraakpatronen zodanig te veranderen dat er een overtuigend neppersoon zou ontstaan. Een gecreëerd iemand die van alles kan zeggen wat men wil en het zou meer dan echt lijken.

“Heren! We hebben u bij elkaar geroepen om u te informeren dat wij van plan zijn om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen.” Zo begint een verklaring van Generaal Carl W. Steiner, voormalig bevelhebber van US Special Operations Command.

Tenminste, de stem klonk precies zo als die van de generaal.

Het was Steiner echter niet. Het was het resultaat van het klonen van zijn stem door middel van de technologie zoals die in Los Alamos was ontwikkeld.

Na afloop van dit experiment was Steiner zo onder de indruk dat hij om een kopie vroeg van de opname. Niet te vergeten dat dit allemaal plaatsvond in het midden van de jaren negentig en we nu ongeveer twintig jaar verder zijn.

Wie weet wat voor verdere technologieën er in die periode zijn ontwikkeld?

Zo werd er in 1989 een patent gepubliceerd dat heet Voce-to-Skull, oftewel stem naar schedel. Volgens dit systeem wordt er een geluid opgewekt in het hoofd van iemand door het hoofd te bestralen met microgolven in de frequentiereeks van 100 tot 10.000 megahertz die dan vervolgens worden gemoduleerd met een bepaalde golfvorm.

De afgelopen jaren hebben we een grote toename gezien van breed uitgemeten misdaden die werden uitgevoerd door mensen die klaarblijkelijk gek waren gemaakt. Mensen die vanuit het niets ineens stemmen in hun hoofd hoorden zoals die van Obama.

Wanneer je dan bedenkt dat bijvoorbeeld Dr. Joseph C. Sharp al in 1973 met succes tests uitvoerde waarbij men door middel van microgolftechnologie de oren volledig oversloeg en direct de hersenen instraalde. Vanaf het begin van de jaren tachtig werden dergelijke patenten al geregistreerd.


mind1

Het is dan misschien ook niet zo vreemd dat er steeds meer mensen zijn die last hebben van de volgende schizofrenie symptomen:

Verwarring, geheugenverlies, hallucinaties, waanideeën, andere waarneming van de werkelijkheid, een autoritaire opstelling vertonen of stemmen horen die niet echt zijn.

Wat zich dan kan uiten in: nervositeit, paranoïde, opgefokt zijn, depressies en compulsief gedrag. Mensen die vaak denken dat ze worden achtervolgd, vervolgd of dat er op een andere manier tegen hen wordt samengespannen.

Een ander veel voorkomend symptoom is dat de spraak verward overkomt, men moeite heeft met praten, onzin uitkraamt of zichzelf blijft herhalen.

Zoals wij in een eerder artikel schreven, werd de achtergrond van Project Blue Beam in het midden van de jaren negentig naar buiten gebracht door de Canadees Serge Monast.

Het project Blue Beam, volgens sommigen, is een uiterst geheim plan, voor een deel door NASA ontworpen, dat in vier stadia met behulp van 3D holografische technologie niets minder dan de eerste globale ‘false flag’ tracht te scheppen. Volgens Serge Monast, zal Project Bluebeam bestaan uit vier stadia: het culmineert in een soort apocalyps van ELF-straling:

Als eerste zullen aardbevingen nieuwe archeologische ontdekkingen blootleggen, openbarend dat alle godsdienstige basisdoctrines verkeerd zijn begrepen en verkeerd geïnterpreteerd.

Als tweede zal het beeld van God, die in alle talen spreekt, in een gigantische ruimteshow wereldwijd verschijnen, dat wordt getoond met behulp van laserprojecties van meervoudige 3-dimensionale holografische beelden.

Als derde zal elektronische telepathie door onder andere ELF-, VLF- en LF-golven direct in de hersenen binnendringen, die zich met het natuurlijke denken kunnen verweven, om diffuse kunstmatige gedachten te vormen, en om iedereen daarmee te laten geloven dat God innerlijk via hun eigen zielen tot hen spreekt.

Als vierde zal een elektronische universele “ bovennatuurlijke ” verschijning, ontworpen om te misleiden, de mensheid willen doen geloven dat er een buitenaardse invasie dreigende is. Het laat Christenen in vervoering geloven dat ‘de Opname’ aanstaande is en weer anderen dat de buitenaardsen hen komen redden en iedereen is ervan overtuigend dat wereldwijd bovennatuurlijke demonische krachten en manifestaties alles hebben doordrongen — reizend door optische vezelkabels, coax- en elektrische kabels en telefoonlijnen — en onontkoombaar zullen zijn. Tot zover Project Blue Beam.

Dan blijven er nog twee facetten over waarover een besluit genomen dient te worden. De tijd en de plaats.


Wie weet wordt de mensheid nu al enigszins voorbereid op vreemde toekomstige gebeurtenissen via projecties in de lucht zoals we die vorige week zagen in China, waar een soort volledige stad door de lucht zweeft.

Niet alleen China, maar ook andere delen van de wereld hebben mensen dergelijke voorstellingen in de lucht gezien.Zo bereikte vandaag ons het bericht dat er mensen zijn in de Engelse stad Hastings die ook een dergelijk fenomeen hebben waargenomen.

Het beeld is iets minder duidelijk, maar wel is te zien dat het enigszins lijkt op dat wat in China is waargenomen.


hastings

Bron:

Activist Post

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl